Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 25 april 2018

28 -29 april: vijfde paaszondag
H. Catharina van Sienna: patrones van Europa
Dinsdag 1 mei: St.-Jozef, arbeider

" Wie in mij blijft? Draagt veel vrucht "

Kerk zijn in je parochie, op school, in de pastorale eenheid of rechtstreeks onder de hoede van paus Franciscus … Wij staan allemaal in de wijngaard van de Heer. Hier kunnen wij groei vinden. Hier kunnen wij open bloeien, of wij kunnen er ook de arbeid(st)er zijn.

Willen wij ons, bij de lezing over Gods wijngaard, even bezinnen over onze arbeidstaak in de wijngaard? Gaan wij dan zaaien ??? snoeien ??? sproeien ??? wieden ??? groeien ??? of gewoon een stukje onkruid zijn ???

Het is aan ieder van ons om in deze “boerenstiel van de Heer” een plaats de verkrijgen, behouden of uit te bouwen.

Een zalig gevoel in deze lente. …

10.00 u. Vormselviering voor de jongeren van de parochie St. Dimpna, Holven en Punt in de kerk van St. Dimpna
17.30 u. gebedsviering Heylen Hilda, Heylen Staf, Dierickx Anna; Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Schrijf eens een brief aan God

Een nieuwe reeks in het parochieblad, je moet er soms over nadenken, maar af en toe komen de dingen zo bij je in de bus. Een aantal jaren geleden zag ik een fragment uit de film "Letter to God". Waarom dan ook in het parochieblad eens niet vragen aan mensen om een brief te schrijven naar God?

Maar, zonder te vragen kwam er een brief in de bus. We publiceren hem graag. Het is een brief waar ik alvast stil van word en waar de vreugde van Pasen zo mooi in klinkt. Vanaf nu vind je af en toe een mooie brief aan God.

 "Hoe zal ik hier aan beginnen? Hoe spreek ik U aan? Woorden zeggen veel en ook zo weinig. Ik ben een moeder die haar dochter heeft verloren door kwaad opzet, nu bijna een half jaar geleden. Maar dat weet U immers God. Ik wil het hier ook niet hebben over de oorzaken van dit alles. Ik wil schrijven over wat dit met me gedaan heeft en nog steeds doet. In het begin besefte ik niet wat er gebeurd was. Realistisch beseffen is bij mij heel stilletjes aan en na enkele weken pas gekomen. Realiteit is hard. Welke gevoelens dit allemaal bij mij teweeg bracht? Koude, vooral kou. Pijn, heel veel lichamelijk en geestelijk. Onbegrip en veel vragen. Beslissingen en dingen die je moet regelen zonder dat je echt tijd krijgt om ze te overwegen. Oh ja, ik heb lieve mensen die van me houden, die me omringden met warmte en nu nog steeds. Ik ben mezelf volledig kwijt geweest. Ik heb mezelf vermoord weten worden, zo voelde het. Er bestond voor mij geen leven meer, alles stond stil en was dood. Muziek hoorde af, ik voelde het niet meer. Een levende plant in huis te zien, deed pijn. Honger of dorst, ik voelde het niet meer en hoe nog rustig slapen? Ik wilde niets meer. Zo diep ben ik gegaan dat ik zelf ook echt dood wou zijn, bij onze dochter.

Maar God, U bent sterk, sterker dan ik, klein mensenkind. U heeft me de tijd gegeven, mede door mensen die me omringen, om uit een diep dal terug omhoog te klimmen. Uw Mensenzoon heeft zijn kruisweg gegaan, zo voelt het voor mij dat ik ook die weg heb afgelegd. Pasen is nu net voorbij, het feest van de verrijzenis van Christus. Ik heb nu pas, voor het eerst in m'n leven Pasen beleefd. Ja, ik heb het gevierd. Ik ben er weer, kan terug lachen, zingen, eten, slapen, genieten. Ik heb mezelf terug gevonden en voel me sterker dan voordien. Dank U God, voor alles wat gebeurd is. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet blij dat iemand onze dochter het leven lichamelijk heeft ontnomen, maar ze is niet dood, ze leeft. Iedere dag mag ik dit ervaren en daar ben ik dankbaar voor.

Ik heb gedacht dat ik niet verder zou kunnen zonder antwoorden op de vragen naar dader, waarom en hoe. Maar jawel, ik kan verder. De tijd zal ons antwoorden geven, zelfs antwoorden die we diep in ons hart al kennen. Zoals vaak bij een uitvaart de eerste lezing uit het boek Prediker komt, zo zal het zijn: "Er is een tijd voor alles..."  Weet U wat ik eigenlijk het gekke vind aan mezelf? Tot nu toe heb ik geen enkel gevoel van woede gekend naar de dader toe. Sommigen zeggen dat dit nog wel zal komen, dat kan natuurlijk zijn, ik sluit niets uit. Ik ben maar een mens met veel vallen en opstaan. Onlangs praatte ik met een man en vertelde heel kort over datgene me overkomen was en hoe ik me nu voelde. "Jij bent gelovig," antwoordde die man mij. Ja, ik ben gelovig en dat geloof sterkt me. Ja ik zal nog vallen en in diepe dalen komen, maar ... ik zal er ook weer uitkomen en hopelijk iedere keer sterker. God, ik dank u voor de mensen om mij heen. Ik dank u God omdat U al die tijd naast me stond en nu nog steeds..."

Een moeder


kruisdagviering


Ook op Haneveld staat een kapelleke langs de baan... (nummer 56 voor wie nog mee telt!)

Wij willen u allen van harte uitnodigen op onze kruisdagvieringen . Je bent welkom op de boerderij om samen God te danken voor de lente, om te bidden voor een goede oogst, om ons allen toe te vertrouwen aan de Heer, om de zegen aan God te vragen over het land. Voor Sint - Amands vieren we op dinsdagavond 8 mei dit jaar eucharistie in de boerderij op Haneveld bij Gert en Dorien en dit om 19.00 u. Er is die avond geen avondmis in de kerk van Sint-Amands. Op ten Aard vieren we samen op de Aardseweg 175 bij de familie Hermans-Van Olmen, tevens op dinsdagavond 8 mei om 19.00u.  In Zammel nodigen we u uit op zondag 6 mei om 10.00 u. aan de Kerk. 


Kerk en Wereld

Op 3 mei zouden wij onze volgende samenkomst hebben in het parochiecentrum van St.-Amands. Maar die dag heeft pastoor Jan een ontmoetingsdag met de priesters van het Bisdom en onze bisschop. Daarom verplaatsen wij de samenkomst naar 31 mei. De laatste dag van de meimaand. We willen dan ook stilstaan bij Maria. Maria onze moeder. Maar ook moeder van Jezus. Heeft Maria het echt zo gemakkelijk gehad met haar Zoon? Wat betekend Maria voor ons? Hoe kan zij ons tot steun zijn. We voorzien voor deze dag ook weer aangepaste muziek, want ook die kan ons helpen om tot rust te komen. We komen op 31 mei samen om 14.00 u. in de kleine zaal van St.-Amands. Iedereen welkom. 


Vormsels

Het komende en volgende weekend hebben in Geel de vormsels plaats. Zoals men weet werken we met verschillende parochies samen en zo komen we tot vijf vormselvieringen. E.H. deken Norbert Wouters en E.H. Jos Daems (algemeen proost van de Boerenbond), zullen dit jaar de vieringen voorgaan. Wij wensen alle vormelingen en hun ouders deugddoende dagen toe. De catechisten danken wij weer voor hun inzet, en verschillende ploegen horen wij, zijn al druk bezig met de planning van volgend werkjaar! Harde werkers hebben wij in Geel!!!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links