Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 9 mei 2018

12 13 mei: Zevende paaszondag
maandag 15 mei: Geels hoogfeest van St.-Dimpna en Gerebernus

" Dat zij één mogen zijn, zoals wij !!! "

Een oude (en vooral orthodoxe) traditie noemt deze zondag ook “Wezenzondag”. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is zelf naar zijn Vader gekeerd en moet Zijn Heilige Geest nog zenden. Met Pinksteren neemt God Zijn intrek opnieuw onder de mensen, niet in één mens, maar in de gemeenschap van Jezus’ volgelingen. Zijn hoop voor die gemeenschap is samen te vatten in dat ene woord: LIEFDE: zij gunnen elkaar het beste en zijn verbonden met hun God.

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Dimpnaviering op 15 mei

Heilige Dimpna, wil over ons waken alle dagen van ons leven.

Op dinsdag 15 mei nodigen wij u allen van harte uit in onze kerk van Sint - Dimpna voor de jaarlijkse viering van onze Geelse heiligen Dimpna en Gereberunus. In een feestlijke viering die begint om 10.00 u. en die verzorgt wordt in samenwerking met onze Geelse koren en het OPZ, vieren wij feest en staan wij stil bij de betekenis die Dimpna had en nog altijd heeft voor Geel. Geel is ver buiten zijn grenzen gekend voor zijn zorg voor psychisch zieken. Voor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan niet (meer) terecht bij de eigen familie, heeft geen vertrouwde omgeving meer of kan zelfstandig wonen (nog) niet aan. Toch is er voor hen ondermeer hier in Geel een oplossing. In de ruime regio rond Geel bieden nog steeds meer dan 330 gezinnen hen een onderdak en bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’. In de moderne gezondheidszorg wordt steeds vaker geprobeerd om patiënten binnen de samenleving of het gezin te behandelen, als alternatief voor een ziekenhuis. Dit systeem van ‘verpleging in de samenleving’ wordt in de Geelse gezinsverpleging al eeuwenlang succesvol toegepast. De lange geschiedenis van het systeem onderlijnt dan ook de uitzonderlijke en blijvend actuele waarde van deze zorg op mensenmaat. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel zorgt voor een deskundige en uitgebreide ondersteuning zowel van de cliënt als van het pleeggezin. Kom samen met ons meevieren! Je bent van harte welkom!


TENTOONSTELLING "MON HERBEKEKEN"

Van zaterdag 28 april tot zondag 24 juni 2018 in de St.-Dimpna kerk,het Gasthuismuseum,het Stadsarchief en de Academie voor Beeldende Kunst. De originele werken van Mon komen uit de nalatenschap Mon Van Genechten in 1973 geschonken door Mon aan de stad Geel en in 2016 uitgebreid door aankoop.

Pater Mon, vroeger inwoner van St.-Dimpna, is terug thuis. Want hij was fier 'enen van St.-Dimpna’ te zijn. Hij verbleef 16 jaar in China. Van 1930 tot 1938   'tussen het volk' in Chinees - Mongolië om de stiel van houtsnijder en kunstschilder te leren. In 1938 werd hij door de pauselijke nuntius naar Peking geroepen om er  docent schilderkunst aan de FU - JEN universiteit te worden en zich verder te bekwamen in de Chinees christelijke kunst. En hij werd er één van de bezielers van. Zijn taferelen uit het leven van de H .Maria  waren in 1950 te Rome in het Heilig Jaar dé blikvanger van de expo 'China'.

In de St.-Dimpna kerk hangt zijn,voor de Chinese christenen, belangrijke kruisweg met 14 staties. Verder enkele mooie taferelen van het leven van  de H. Maria op zijde  alsook etsen met religieus karakter.

In het Gasthuismuseum hangen schilderijen, Chinese portretten en  etsen op Chinese wijze. Leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst hebben het werk van Mon nagevolgd  ('herbekeken' ) en nieuw werk gecreëerd dat in de pandgang van het museum te zien is. Ook in de academie zelf kan je hun werk gaan zien.

Zijn hoofdwerk 'Lijdend China' (1943-1944) is Europees geïnspireerd en toont een Christus met kruis te midden van sukkelaars die in stoet richting Peking trekken. Een duplicaat kan je gaan bewonderen in de museum kelder. Het origineel hangt in de inkomhal van het Geelse stadhuis. Waar in een schepenkamer het wonder schone tafereel  'De aanbidding der Wijzen' (1938) hangt : Maria is een 'Chinese' Maria en kerstnacht is een 'Chinese' nacht met mandarijnen. Onderaan op het tafereel is  een tekst geschreven door een befaamd Chinese kunstenaar,die bevestigt dat het tafereel gemaakt is  door Fang Hsi Sheng - 'Zeldzame Deugd', onze Mon Van Genechten. Je kan deze geslaagde expo gaan bewonderen op donderdag,vrijdag,zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur. Begin in het museum.


Okan bezoekt de Sint-Dimpnakerk

Op 23 en 24 april kwamen twee groepen van OKAN (anderstalige nieuwkomers) weer op bezoek in onze St.-Dimpnakerk. Met grote verwondering keken velen rond in de kerk en enthousiast stelden zij vragen over alle voorwerpen die er stonden. De gewelven van de kerk en de custoskamer maakten indruk. Sommigen waren geraakt door de foto's van de kerk tijdens de oorlog. Het moet wel vreemd zijn voor hen om ook te weten dat er in België oorlog is geweest, wetende dat enkele jongeren onder hen enkele maanden geleden nog leefden in Aleppo - Syrië, Kunduz - Afghanistan of Irak, waar zij bijna niets anders dan oorlog hebben gekend. Toen ze zagen hoe hier in Geel, na de oorlog de kerk werd heropgebouwd door mensen van hier, straalde in hun ogen een klein beetje hoop dat het ook in hun landen ooit beter zou worden. In België, hier bij ons in Geel, vinden deze jongeren in elk geval de kans om hun toekomstdromen uit te bouwen, ver weg van alle oorlog en verdriet. Wij wensen hen het allerbeste toe!!! Dat hun dromen waar mogen worden!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
         

Externe Links