Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 23 mei 2018

26 – 27 mei: drievuldigheidszondag

Donderdag 31 mei: Sacramentsdag
Donderdag 31 mei: O.L.V.-bezoek, parochienaam van de parochie Larum

" Zie, ik ben met U, alle dagen "

God is niet ver,
De Vader zond zijn Zoon,
En sterkt ons met zijn Geest
Zijn naam: Ik zal er zijn voor U.
Daarop kunnen wij hopen én vertrouwen in goede en kwade dagen.
Ja, áchter de wolken, daar schijnt steeds de zon …
Maar … je moet erin geloven.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. jgt Wim Verherstraeten, Gust, Sooi en Ludo Nevelsteen, Germaine Verachtert en Linda Taels; Simonne Van Roey.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Kan jij aan een handtekening geraken?

"Mijnheer, jij kan toch aan een handtekening geraken van de mol he?" Wat een vreemde vraag om een maandag morgen mee te beginnen, dacht ik bij mezelf, maar het is een feit, pastoor Pieter heeft bij jonge mensen uit het tweede jaar indruk gemaakt. "Mag een priester dan echt vloeken en ken jij die echt?" We waren vertrokken voor een boeiende week waarin alle tweedejaars van het Sint - Aloysius in Geel op bezoek kwamen in de kerk van Sint - Amands of Sint - Dimpna. De meesten onder hen kwamen een beetje onwennig binnen en misschien ook heel afwachtend, maar toen de grote groep in twee werd gesplitst en toen de gidsen aan hun uitleg begonnen, werd het ineens stil, werden de blikken aandachtiger en kwamen stilaan ook de vragen.

Als gids daag je natuurlijk de jonge mensen een beetje uit met een vraagje of een opdracht. Je probeert je verhaal wat te doorspekken met humor en leuke weetjes en dan voel je het plots, de click komt en je bent ermee weg.

Hoe verrassend is het als een puber van 14 jaar ineens vertelt dat Alfa en Omega uit het Griekse alfabet staan voor begin en einde en Jezus die voor ons begin en einde is. Hoe verrassend kan het zijn als ineens iemand vertelt dat zijn naam afkomstig is uit het Hebreeuws en dan nog de betekenis er van kent. Hoe stil word je als je ineens 15 jonge mensen rondom je hebt die geboeid luisteren naar de betekenis van de woorden van de consecratie, niet omdat het moet van de leerkracht, maar echt uit interesse. Warm word je ervan als je ziet hoe fijn de leerkrachten omgaan met hun klas, luisterend, streng als het moet, maar echt wel begripsvol.

Dat een kerk gebouwd is in de richting van alle windstreken, dat nemen we er graag bij, maar als je dan vertelt over het oosten, dan komt het verhaal van Jeruzalem en Jezus naar boven en weerom luisteren ze geboeid. Bovendien weten we dan ook ineens dat Israël het songfestival heeft gewonnen en dat de Giro vertrekt in Jeruzalem. Vreemd toch dat jonge mensen, hoewel ze niet meer kerkgaand zijn, toch met zoveel vragen zitten, niet alleen naar wat nu een altaar en een hostie is, maar ook naar de diepere betekenis achter de dingen. Wanneer kan je bidden? Als je kwaad bent... bid je dan ook?

Toen een paar jaar geleden de vraag kwam van de scholen of ze met alle tweedejaars naar de kerk mochten komen, leefde ik persoonlijk er toch met een bang hart naar toe. Nu, een paar jaartjes verder, kijk ik er al weken op voorhand naar uit. De vele positieve reacties doen deugd. Langs deze weg, een dank je wel aan alle jonge mensen en de leerkrachten van de school, want als gids beleven we er elke keer weer opnieuw deugd aan of om het met een facebook-bericht van een van de leerlingen achteraf te zeggen: "U kenden we al en die andere was ook nen toffe! Het was leuk!" En daar doen we het voor!


op bedevaart naar beauraing

Op woensdag 4 juli gaan wij met onze bisschop Johan Bonny op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw met het gouden hart in Beauraing.
We vertrekken met de autobus om 08.00 u. aan de kerk van Elsum. Om 11.00 u. is er eucharistie voorgegaan door onze bisschop.
Om 12.30 u. middagmaal. Om 14.30 u. verzoeningsviering en om 15.30 u. sluiten wij af met Eucharistisch lof en ziekenzegening.
De prijs voor de autobus en de bedevaart brochure is 23 euro.
Voor alle info, en om in te schrijven voor de bedevaart tel. 014/ 59 31 30 (Jef Boonen en Annie Verachtert).
Hopelijk hebben we net zoals vorig jaar weer een volle bus bedevaarders. 


mooie dimpnadag

Dank je wel aan al de mensen die meewerkten aan de mooie dag van onze Geelse Heiligen.
Dank je wel voor de mooie viering, de mooie getuigenissen en de fijne ontmoetingen.
In Geel zijn we als barmhartige stede fier op wat wij bereiken.
"Ik ben van Geel mijn beste meneer en daar ben ik fier op!"
Laat Dimpna en Gerebernus ons beschermen en over ons waken, het ganse jaar! 


KLedingomhaling

De parochie Holven dankt iedereen die kleding, schoenen en speelgoed heeft binnengebracht voor Wereldmissiehulp.
Het is fijn dat vele Gelenaren het hart op de juiste plaats hebben.
Ons kotje is weer goed gevuld en binnenkort komt de vrachtwagen van Wereldmissiehulp alles weer ophalen.
Het is weer een hele vrachtwagen vol!!! Dank, dank, dank!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links