Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 23 mei 2018

2 – 3 JUNI: NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 6 juni: H. Norbertus, “vader” van de Norbertijnen.
Vrijdag 8 juni: H. Hart van Jezus, naamdag van de parochie Winkelomheide


" De mensenzoon is de Heer … ook van de sabbat "

De lamme, die Jezus genas, had een groot geloof, maar minstens zo groot was het geloof van de dragers. Zalig zijn de mensen, die zich inzetten voor het geluk van de anderen, zonder dat ze er zélf beter van worden.
Laat ons rondkijken in Geel, hoe veel lammen-in-iedere-zin-van-het-woord er bij ons rondlopen.
Dan kunnen wij ook de bedenking maken, dat er veel “dragers” nodig zijn.
En als wij zelf op één of andere manier verlamd worden, dan hopen wij, dat ánderen in ons geloven en ons zullen dragen.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Een prachtige getuigenis van Marie

Op de Dimpnaviering van 15 mei gaf Marie een prachtige getuigenis. Wij publiceren ze graag in ons parochieblad. Het warme applaus van een volle kerk was zeker voor haar een hart onder de riem!

"Al twaalf jaar zit ik en het pleeggezin in Geel. Ik zit hier eindelijk goed. Mijn pleegmoeder steunt mij in alles wat ik doe. Ze zorgt dat ik met mijn twee voeten op de grond blijf. Zij zorgt voor mij en ik zorg voor haar, dat is wat familie doet voor elkaar. We lachen samen als één persoon, we voelen elkaar heel goed aan. Mijn pleegmoeder en ik, wij zijn een ijzersterk team. Vrienden voor het leven. Mijn pleegmoeder zorgt voor mij alsof ik haar eigen kind ben. Elke dag staat zij klaar met haar goede raad. Ze steunt me met alles wat ik doe. Ze zet me elke dag op het juiste spoor zodat ik in evenwicht blijf. Als ik me eens minder goed voel, weet ze dat direct, het is dan van mijn gezicht af te lezen. Ik kan op dat moment bij haar terecht. We zijn zielsverwanten."

Een dag later op 16 mei verzamelden 's avonds 80 mensen aan de Dimpnakapel in Zammel voor de jaarlijkse openluchtmis ter ere van Dimpna en Gerebernus. Onze drie pastores uit Geel gingen de viering voor. Er werden Dimpnaliederen gezongen en we baden om zegen over onze pastorale eenheid, stad, mensen. Na de viering was er een gezellig verzorgde receptie aangeboden door de parochies van Zammel en Oosterlo. We hebben genoten van twee mooie dagen en kijken uit naar volgend jaar. Dat Dimpna en Gerebernus weer een jaar over ons waken en zorgen voor voorspoed en geluk voor onze Barmhartige Stede.


Meimaand, mariamaand, kapellekesmaand


Kapelletje 60 staat op de Kapucienenberg in Bel

Voor de laatste maal deze maand publiceren we weer een mooi kapelleke,
waar mensen tot rust komen om te bidden tot Maria, onze hemelse moeder.
Steeds weer branden mensen kaarsen en worden stil en komen tot rust.

Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.

Draag uw kleinen levenszegen
Naar het droomenlooze land,
Lijk de golve' heur oogst bewegen
Tot zij zachtjes breken tegen
Het doodstille strand.

Zie den boom de paden tooien
Rondom zijnen stillen voet,
Laat uw ziel zich zoo ontplooien
En haar bloemen om zich strooien
Uit een vroom gemoed.

Leer u aan de stilte laven:
Waar het leven u geleidt
Zij is uwe veil'ge haven,
Want zij is de groote gave
Van de Eeuwigheid.

Sluit de stilte in uw gaarde,
Wees in haar gelukkig kind:
Al wie ze aan haar schoot vergaarde
Alle zaligen op aarde
Hebben haar bemind.


parochiecentrum elsum

De toekomst tegemoet!

De Sint-Franciscusparochie van Elsum blijft onverminderd achter de uitbouw van haar parochiecentrum staan.

Sinds enkele maanden wordt er ernstig nagedacht over het gebruik van het parochiecentrum in de verre toekomst. Het idee leeft om het centrum met verschillende partners uit te bouwen tot een ruimte die een thuis kan bieden aan verschillende verenigingen.

In die zin hebben op dit moment verkennende gesprekken plaats tussen de parochiekern, het team van de pastorale eenheid, vzw Dekenaat Zuiderkempen regio Geel, Chiro Elsum, vzw DansclubGeel en vzw Centrumharmonie Geel. Bij alle gesprekspartners is er interesse om de mogelijkheden te onderzoeken tot een gedeeld gebruik van de site aan de Sint-Franciscuskerk en parochiezaal. 

Het schepencollege van de stad Geel heeft zich principieel akkoord verklaard om de lopende erfpacht met vzw Dekenaat Zuiderkempen regio Geel met een periode van 50 jaar te verlengen zodat nieuwe investeringen in gebouwen mogelijk zijn.

De komende maanden maken alle betrokken partijen een inventaris op van hun specifieke noden aan speelruimtes, dansvloeren, repetitielokalen, zalen, opbergplaatsen, sanitair, enzovoorts. In een volgende stap zal aan een projectbureau of een architect gevraagd worden om al deze verzoeken te bestuderen en te vertalen in een ontwerp voor de site aan de Sint-Franciscuskerk. Pas wanneer over zo’n ontwerp een zekere eensgezindheid tot stand is gekomen en berekend kan worden wat dit betekent aan noodzakelijke investeringen en afgewogen kan worden hoe dit door de verschillende partners gedragen moet worden, kunnen er bindende afspraken tussen de betrokken partners gemaakt worden.

In de nabije toekomst wordt de huidige werking verdergezet en blijft het centrum de thuisbasis voor activiteiten van de parochie, de verschillende verenigingen en vzw Dansclub Geel. Daarnaast kunnen ‘derden of particulieren’ gebruik maken van de zaal voor allerlei activiteiten als babyborrels, trouwpartijen, personeelsfeesten, enzovoorts. Het centrum verwelkomt deze groepen met een warm hart, onder meer omdat de verhuur van de zaal een belangrijke bron van inkomsten is om haar voortbestaan te verzekeren.

Meer info via

Chris Geens, Technische Schoolstraat 67, 014 58 74 39 of 0498 18 66 15, chris.geens2@telenet.be
of Jef Van de Weyer, Laar 42, 014 59 09 00 of 0477 27 19 55, vandeweyer.baelus@telenet.be


OPEN KERKENDAG 2018

Op 2 en 3 juni gaan we in heel België voor de elfde editie van de Open Kerkendagen. In Geel staan zoals steeds de twee monumentale centrumkerken voor ons open, maar zondag doen we er nog wat bij. Ook de monumenten van Zammel en Bel zijn dan te bezoeken.

Met het thema “Erfgoed met vele gezichten” proberen de initiatiefnemers ons mee te nemen in het verhaal achter de stenen. Ja, die kerken hebben vele soorten gelovigen onder hun dak gehad, wees daar maar zeker van.

De vele handen die doorheen de eeuwen het gebouw letterlijk en figuurlijk hebben gevormd, de gemeenschap die er samen komt om de sleutelmomenten in het leven te vieren, de levensverhalen van de patroonheiligen, de vele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten voor het beheer en behoud van de kerken, de eeuwenoude rituelen en menselijke handelingen die een belangrijk deel uitmaken van dit bijzonder erfgoed, al deze facetten maken het waardevol, om naar een kerk te KIJKEN.

WELKOM !!!

De kerken zijn open, maar onze gidsen staan klaar om ook een rondleiding te geven.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links