Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 13 juni 2018

9 - 10 JUNI: TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Ziehier mijn moeder en mijn broeders "


Jezus was er voor ál zijn medemensen. Wie hem niet wilde ontvangen, verwees Hem naar Zijn familie. “Ga weg van hier! Sukkelaar, wij kennen die familie van jou! Wat hebben wij van zo iemand te leren, van zo’n Maria en zo ‘ne Jozef? Trap het af !
En Jezus verklaart voor het eerst: “Jullie zijn ALLEMAAL mijn broeders en zusters … wij zijn allen van die zelfde Vader.”

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Tweede pastoraal Forum

“Verschillen omarmen en krachten bundelen”

Via deze weg nodigen wij u uit op ons tweede pastoraal Forum dat doorgaat op woensdag 20 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Ontmoetingscentrum te Elsum. We nodigen iedereen die begaan is met de pastoraal in Geel uit op dit tweede forum. M.a.w. alle geloofskernen zijn van harte welkom: mensen uit de scholen, de WZC , de jeugdbewegingen en het ziekenhuis, parochiekernen en kerkfabrieken …

De Pastorale eenheid staat voor VERBINDEN. Waar vinden wij elkaar? En doen we dit als PE genoeg?

Programma van deze actieve avond:

* Welkom en bezinning

* Voorstelling jaarthema: Je bent niet alleen

* Inhoudelijke voorstelling van het thema met bespreking in groepjes

* Praktische uitvoering: waar en hoe kunnen we dit thema vorm geven?

* Enkele oproepen


de preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg "Ik ben christelijk gelovig"?
Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijke getuigenis.
Ze zijn creatief, gedurfd, nu eens spiegelend, dan weer erg actueel...
Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.
Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij in de Kerkstraat te Herentals om er samen met de spreker bij pot en pint even na te kaarten.
Elke dinsdagavond in juli en augustus gaat in de Sint - Waldetrudiskerk dus weer de Preekstoel door!
Starten doen ze stipt om 20.00 u. Om 19.30 is er voor wie wil al een klein orgelconcert!
We hopen weer vele mensen van Geel te mogen verwelkomen! U leest de ganse vakantie het programma in het parochieblad!


VAKANTIENUMMERS K&L

Wij schreven het vorige week al: “De zomer komt eraan.” Dan moeten wij erg snel zijn, om de actualiteit te volgen, want de drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) heeft ook haar jaarlijks verlof.

Het huidige nummer is 24 en tot en met nummer 25 op 20 juni loopt alles normaal. Het wordt spannend!

Onze correspondenten moeten hier rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen bij onze tekstverantwoordelijken van elke parochie.

Wij geven ons bijgewerkt overzicht voor onze tekstverantwoordelijken:

Jullie moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte bij nummers 26 en 29.

* Nummer 26, dat verschijnt op woensdag 27 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 20 juli, omvat dus eigenlijk nummers 26-27 en 28.

Dus zorg dat alles bij de redactie is voor 20 juni.

EN LET NU OP !!!

* Het nummer 29 wordt al gedrukt voor hun verlofperiode, dat dan een paar weken post klaar blijft liggen. DUS DE TEKSTEN VOOR NUMMER 29, DAT VERSCHIJNT OP WOENSDAG 18 JULI met informatie en misintenties tot 10 augustus, omvat eigenlijk nummers 29,30 en 31, MOETEN BIJ DE REDACTIE BINNEN ZIJN VOOR 27 JUNI (en dat wordt met een “N” geschreven en niet met een “L” !!!).

* Wij verwachten weer iedereen monter en fris terug bij de redactie voor 01 augustus zodat nummer 32 tijdig klaar is voor verschijning op woensdag 08 augustus

De redactie Marcel en Jef 


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

De mensen van “BEWEGING.net” (weet je nog wel ??? Het vroegere ACW) zijn hun dienstronde alweer gestart, om zo veel mogelijk burgers van onze stad de gelegenheid te geven, hun belastingaangifte te helpen invullen. Zeg nu zelf … voor heel wat mensen doet vadertje staat al heel wat, om dat pronostiekpapier een beetje menselijk te maken, maar is dit allemaal wel juist? Staat er niet te veel op? Of moet er nog wat af? En … Hoe veel gaat het me volgend jaar kosten, of krijg ik nog wat terug?

Neem al je paperassen (zeker je ID-kaart én de code) en trek naar de verschillende locaties. Vriendelijkheid staat boven.
Ze zijn ter plaatse vanaf 19.00 u.

Waarheen ?

Meer info buitenaf: bij Rony op 014/58 96 39


parochie’S gaan internationaal

St. Pieter en pauwel herenthout

In Herenthout en omgeving wonen veel Portugezen en vanuit deze gemeenschap kwam de vraag voor een eigen viering. In overleg met het parochieteam, de deken en de vicaris heeft de bisschopsraad beslist dat in de parochiekerk van Herenthout zo’n viering mag doorgaan met als voorganger de 37-jarige pater Scheutist Fabio De Souza Teixeira. Hij spreekt meerdere talen waaronder Nederlands en Portugees. Hij werkt in drie parochies in Deurne en is verbindingspersoon tussen de katholieke kerk en de moslims in ons bisdom. Deze eucharistievieringen zijn steeds tweetalig - Nederlands en Portugees - zodat Nederlandstaligen en Portugezen zich hierin thuis voelen en kunnen meevieren.

Deze vieringen zullen vanaf 17 juni elke maand doorgaan in de parochiekerk van Herenthout op de derde zondag om 10.30 u.

Het is een ideale gelegenheid voor beide geloofsgemeenschappen om elkaar beter te leren kennen en dichter naar elkaar toe te groeien. Iedereen van harte welkom.

Overal ter lande en ook in de kerk ontmoeten we andere nationaliteiten. Daarom zijn er in het vicariaat Kempen al vieringen voor anderstaligen.

Op de eerste zondag van elke maand om 13.00 u. is in de H. Hartkerk te Turnhout een Afrikaanse viering.

Op de tweede zondag van elke maand om 9.30 u. een Filipijnse viering in de St. Bavokerk te Oud-Turnhout.

Het parochieteam van Herenthout


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links