Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 20 juni 2018

23 – 24 JUNI: GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER

" Johannes zal hij heten "


Dit weekend moet de liturgie van de elfde zondag wijken voor het Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. Het Oosten noemt hem De Voorloper en vooral dát was hij. Veel eeuwen zaten de Joden reeds op hun verlosser te wachten (en nog !!!) maar Johannes kondigde een “Jezus” aan: een God-Mens van vlees en bloed, die gewone mensen zou aanspreken en vooral het goede zou doen en leren doen. En toch … “was hij het niet waard, diens schoenen vast te knopen …”
Johannes was ons toonbeeld, niet om het ongewone gewoon te gaan doen, maar op het gewone op een buitengewone en dienstvaardige manier te doen … in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Einde van een fijn werkjaar, dank je wel!

De laatste eerste communieviering gedaan, het plannen van barbecue met de kerkfabriek en het parochieteam, een inschrijvingsavond voor het vormsel van 2019, planningsvergadering voor september... het einde van het werkjaar is duidelijk in zicht! Met onze pastorale eenheid zijn we nu een werkjaar op weg. Het was een mooi jaar, een jaar van vele stappen zetten in het ontmoeten van elkaar. We herinneren ons de samenkomst van het pastoraal forum, de film van de Passie, de kerkbezoeken van de scholen, de vormelingendagen. We vierden samen liturgie in de vasten en de Goede Week, maar ook in de mooie Dimpnaviering, de bedevaart van de woonzorgcentra, de schoolvieringen, de vieringen in het ziekenhuis en de woonzorgcentra. Het was zeker ook een jaar van veel leren! We luisterden aandachtig naar mensen, we ontdekten de voordelen van de nieuwe structuren, maar ook de dingen waarin we zeker nog moeten groeien. We leerden de nieuwsbrief kennen en de website beter gebruiken. We maakten al plannen voor dingen die we wilden doen en keken misschien af en toe ook eens met heimwee terug, en daar is op zich ook niets mis mee, maar doorheen dit alles mochten we in elk geval ervaren dat de katholieke geloofsgemeenschap in Geel meer leeft dan ooit! Ook dit werkjaar bouwden we weer samen aan Gods droom hier in Geel. Via deze weg willen we iedereen danken, dank je wel aan al onze vrijwilligers voor hun tomeloze inzet al zoveel jaren lang. Dank je wel aan de stille kracht, de actieveling op de voorgrond, de doener en de denker, kortom aan iedereen. Dank je wel aan al de mensen die ons steunen, met hun klopje op de schouder, een vriendelijk en opbouwend woord, hun gebed, hun inzet, ... Samen bouwen aan Gods kerk hier in Geel, we blijven het doen met veel enthousiasme! Namens het team van de pastorale eenheid, Dirk


pastoraal forum - woensdag 20 juni

Kom jij vanavond ook naar ons pastoraal forum? Van 20.00 u. tot 22.00 u. komen we samen in het ontmoetingscentrum aan de kerk van Elsum onder het thema: "Verbinden is grenzen verleggen en verschillen omarmen is krachten bundelen." We hopen op een grote opkomst!

Programma van deze actieve avond:

STUUR een vakantie Kapelleke op


Kapelleke 61 aan de hoek van de Ganzenstraat staat aan de bushalte! Dus…Allen op reis!
Niet enkel in Geel staan mooie Kapellekes!

Tijdens de zomer willen we een oproep doen!

” Mail of stuur vanuit je vakantiebestemming, daguitstap, ... een mooi kapelleke door met fijne vakantiegroeten aan onze lezers! “

Alle foto's komen op de website met de groetjes erbij (wees gerust anoniem!) en uit de inzendingen loten we enkele winnaars die een zomers flesje wijn verdienen! We zetten de groeten natuurlijk ook in ons parochieblad! Je kan je kapellekes sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com of "Het kapelleke" - Kapelstraat 20a 2440 Geel. We hopen op veel inzendingen!


De kardinaal op De preekstoel

Dinsdag 3 juli start de reeks van "De Preekstoel" met een klepper van formaat. Niemand minder dan onze kardinaal Z. Em. Jozef De Kesel komt naar de St. Waldetrudiskerk in Herentals. Jozef kardinaal De Kesel is doordrongen van het besef dat onze samenleving fundamenteel veranderd is. Waar we vroeger in een christelijke cultuur leefden, is die vandaag geseculariseerd en multicultureel en multireligieus geworden. Kardinaal De Kesel stelt zich de vraag naar wat dit betekent voor de Kerk, naar wat de plaats is van een godsdienst in deze veranderende context. Zijn bisschopsleuze "Met U ben ik christen" maakt duidelijk dat hij deze zoektocht graag met ons deelt. Welkom vanaf 19.30 u. voor het orgelconcert. De kardinaal spreekt van 20.00 u tot 20.30 u. Daarna is er receptie. 


PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

VAKANTIENUMMERS K&L

Momenteel heb je het laatste “voorjaarsnummer” van ons parochieblad in handen. De drukkerij schakelt nu over op zomermodus en de vrijwilligers werken voor het ogenblik reeds aan de informatie tot begin augustus. Volgende week kan je dus veel nieuws verwachten, hoewel het aantal bladzijden gelijk blijft.

Drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) werkt aan haar jaarlijks verlof.

Het huidige nummer is 25 en …

* Volgende week verschijnt nummer 26 met de teksten en de misintenties tot 20 juli. Het omvat dus eigenlijk nummers 26-27 en 28.

* Het nummer 29 (30-31) wordt al gedrukt voor de verlofperiode, dat dan een paar weken postklaar blijft liggen.

* Wij verwachten weer iedereen monter en fris terug bij de redactie voor 1 augustus, zodat nummer 32 tijdig klaar is voor verschijning op woensdag 08 augustus

De redactie Marcel en Jef


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

De mensen van “BEWEGING.net” (weet je nog wel ??? Het vroegere ACW) zijn hun dienstronde alweer gestart, om zo veel mogelijk burgers van onze stad de gelegenheid te geven, hun belastingaangifte te helpen invullen.

Hun ronde gaat verder:
Neem al je paperassen (zeker je ID-kaart én de code) en trek naar de verschillende locaties. Vriendelijkheid staat boven.
Ze zijn ter plaatse vanaf 19.00 u.

Waarheen ?

Meer info buitenaf: bij Rony op 014/58 96 39


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        
 


Externe Links