Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 33 - 15 augustus 2018

18 – 19 augustus : 20STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Mijn vlees is écht voedsel "

Bij het te communie gaan, worden wij elke keer uitdrukkelijk aangesproken: ”lichaam van Christus” en daarin ontbreekt – misschien toevallig – een lidwoord. Toont de uitreiker van de communie aan ons “Het lichaam van Christus”, of spreekt hij ons aan als “lichaam van Christus” ?

Denk er eens over, nadat we te communie geweest zijn !

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

Een mooie bedevaart in Beauraing

Op 4 juli trokken wij met 44 bedevaarders van Geel en met 8 bedevaarders van Eindhout naar Onze Lieve Vrouw met het gouden hart van Beauraing. Om 12 u. ging onze bisschop Johan Bonny voor in de eucharistie met nog 12 priesters van ons bisdom. Nadien schoven wij aan tafel bij “Le Pellerin” die zorgde voor een lekkere maaltijd. Tijdens de middagpauze kon je naar het verhaal van de verschijningen gaan luisteren, of een bezoek brengen aan het kerkhof waar de zieners begraven liggen. Om 14.00 u. was er voor diegene die het wenste een boeteviering. De bedevaartsdag werd afgesloten met een Eucharistisch lof. Graag ook een woordje van dank aan: Annie en Jef, die deze bedevaart weer mogelijk hebben gemaakt. Aan de mensen uit onze bus die gelezen hebben in de vieringen, die mee gezongen hebben bij het gelegenheidskoor. Dankjewel aan iedereen die er dit jaar bij was. In 2019 heeft de bedevaart plaats op 3 juli. pastoor Jan


vakantiekapellekes

Met veel plezier danken wij nu al de mensen die een vakantiekapelleke doorstuurden via de mail of met een kaartje! Je kan ze allemaal bewonderen op onze site www.pastoraleeenheidgeel.be en dan doorklikken op het artikeltje. Er kwamen al kapellekes en kerken uit Nederland, Oostenrijk, Duistland, Singapore en natuurlijk ons eigen Belgenlandje binnen! Tot eind augustus zijn alle kapellekes nog welkom!


de preekstoel

Op 21 augustus verwelkomen we protestants predikant Dick Wursten op de preekstoel in de Waldetrudiskerk in Herentals. Hij werkt als predikant in Antwerpen en is tevens onderwijsinspecteur. Het beloofd weer een boeiende avond te worden. We verwachten u om 20.00 u. in de kerk. Vooraf is er vanaf 19.30 u. orgelspel en nadien is er receptie in de oude dekenij in de Kerkstraat.


Met de bus naar Scherpenheuvel

Op 1 september is er onze jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel! Voor onze busbedevaart (al dan niet met middagmaal) vragen we u om zo spoedig mogelijk in te schrijven zodat wij kunnen zien of we de bus effectief kunnen laten rijden! Deelname aan de busbedevaart kost 12 euro, met middagmaal erbij 35 euro. Er zijn opstaphaltes in Ten Aard, Holven, Elsum, Stelen, Oosterlo en Zammel! Als u mee wil, gelieve te bellen naar pastoor Dirk op 014/580666. Van harte welkom!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
 


Externe Links