Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 35 - 29 augustus 2018

2 – 3 AUGUSTUS: 22STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Gij laat Gods gebod varen "


Regels en wetten moeten een voordeel zijn voor de mensen. Zij bieden een kader, waarin iedereen kan weten, wat de ander zal doen (en niet doen).
Misschien moeten wetten soms aangevuld, aangepast of … verlaten worden, als ze geen voordeel meer meebrengen.
Voor de gemakkelijkheid zeggen wetgevers soms: ”Zo is het altijd geweest en zo zal het dus wel goed zijn.”
Zowel de kerk als de maatschappij worden voortdurend uitgedaagd, om te bekijken of de bestaande regels en wetten het leven van de mensen écht nog dienen.
Jezus geeft het ons mee in de lezingen van dit weekend.

Naar het blauwe bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

25 jaar onderweg! Dankbaar om 25 jaar pastoraal werkster

Op dinsdag 28 augustus 1993 werd Lieve Helsen door bisschop Paul Van den Berghe gezonden als pastorale werkster naar het St.-Dimpna Ziekenhuis en de parochies in Geel. Al 25 jaar is zij samen met mensen onderweg... met Jezus als herder.

Lieve, hoe ben jij op het idee gekomen om pastoraal werkster te worden?

Eigenlijk had ik vroeger nog nooit van PW's gehoord. Ik wist totaal niet wat het was. Zo'n 30 jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe wending in mijn leven en ik kwam iemand tegen die vertelde over hoe je met mensen kan werken. Hij vertelde hoe ik m'n leven of iets kon delen met andere mensen en dat was net waar ik naar op zoek was. In de gesprekken die er op volgden kwam ook het Pastoraal Werkster worden ter sprake en zo ben ik dan gestart aan een vijfjarige opleiding.

Een vijfjarige opleiding is niet niets, hoe heb je dat ervaren?

Ik moet eerlijk toegeven dat ik met een heel klein hartje begonnen ben aan mijn opleiding. Ik moest naar het bisdom gaan, maar na enkele gesprekken bleek het ok en ik mocht beginnen. Ik had de sterke overtuiging dat De Heer mij ging helpen om mijn opleiding mee tot een goed einde te brengen, en het zijn dan ook vijf prachtige jaren geworden.

En wat dan na de opleiding?

Na de opleiding kreeg ik de keuze of ik wilde werken in het ziekenhuis of in de parochie. Mijn keuze ging uit naar het ziekenhuis, waar ik prachtig werk kon doen. Wat mij in het begin het meeste aangreep, was het vertrouwen dat de mensen mij gaven. Ik was toch een vreemde pastor die bij hen kwam en toch namen de mensen me al direct aan. Dat vertrouwen dat men mij gaf, overdonderde me in het begin wel wat. Achteraf went dat natuurlijk wel. Ik had in elk geval na een werkdag altijd de voldoening om aan een volgende dat te beginnen. Van de collega's in het ziekenhuis kreeg ik trouwens ook veel vertrouwen.

In 2001 ging je op pensioen, maar je bleef actief als PW...

Pastor zijn stopt niet bij je pensioen he. Ik zat al in het pt van Elsum en met de pastores van het ziekenhuis vergaderden we elke maand met de priesters van de parochies. Zo werd ik dan PW in de parochies, want ik wilde me blijven inzetten. Het werk in de parochies geeft me ook veel voldoening, zeker omdat het nu een rijkdom is dat ik bijna in alle 12 de parochies van Geel kom. Ik leer veel mensen kennen en krijg veel vriendschap en waardering.

Naast dit alles ben je vrijwilliger in Samana...

Ja, ik was eerste ziekenbezoekster, en de laatste jaren voorzitster. Je blijft echter ook altijd een beetje pastor he. Maar Samana is echt een hobby!

Toch nog even terugkomen op dat pastor zijn, want je besliste ook om mee in het team van de pastorale eenheid te stappen die nu al een jaar actief is?

Ja, ik ben verantwoordelijke voor de liturgiegroep. Het is een hele uitdaging, dat moet ik toegeven, maar ik doe het graag. Vroeger maakte ik ook al vieringen en zo, dus ik heb wel wat ervaring met liturgie. Het is een uitdaging om een nieuwe weg te gaan en mee te blijven bouwen.

Wat maakt je gelukkig als pastor?

Pastor zijn heeft van mij een gelukkig mens gemaakt, zowel naar mensen toe, naar mezelf en mijn gezin. Ik haal er veel voldoening uit die ik kan uitdragen naar velen.

En de toekomst?

Enkele weken geleden, schatte mij iemand tien jaar jonger dan ik was. Ik kan dus nog wel enkele jaartjes mee, zolang de gezondheid het toelaat en ik het nog aankan en graag doe he!

Dank je wel Lieve en van harte proficiat!

Graag willen wij het zilveren jubileum vieren op zondag 2 september in de kerk van Elsum tijdens de gezinsviering van 10.30 u. We sluiten de viering af met een feestrede.  Na de viering is iedereen van harte welkom op de receptie in de Feestzaal van Elsum. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor een zoet dessertje zoeken wij vrijwilligers die iets lekkers willen bakken of klaarmaken. Je kan dit alles bezorgen in de Feestzaal voor de viering. Hopelijk zijn wij met velen om Lieve te danken voor haar inzet in het ziekenhuis en in onze parochies van Geel.


start van het nieuwe schooljaar

Nog enkele dagen en de schoolpoorten zwaaien weer open voor het nieuwe schooljaar! In alle scholen is men al druk in de weer met het klaarmaken van de klassen en het voorbereiden van de lessen om er weer een spetterend jaar van te maken! Wij wensen via deze weg alle kinderen, leerkrachten, directies en ondersteunend personeel een heel fijn nieuw schooljaar toe! Dat het naast een jaar van bijleren, ook een jaar van ontmoeting en plezier maken mag worden, kortom een topjaar voor iedereen! En geniet natuurlijk nu nog van de laatste vakantiedagen!


dank je wel voor de kapellekes!

Dank je wel aan iedereen die een leuk kapelleke doorstuurde tijdens de vakantie! Volgende week worden de winnaars bekend gemaakt van het heerlijk flesje zomerse wijn! Op www.parochiesgeel.be kan je bij nieuws onze kapellekes nog even zien! Neem alvast een kijkje!  


Op Bedevaart naar Scherpenheuvel

Deze zaterdag nodigen we alle Gelenaars uit op onze bedevaart naar Scherpenheuvel! Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren en te bidden. Om 14.00 u. bidden we samen de kruisweg. We verzamelen voor de grote kruisweg, beneden achter de basiliek, en voor de kleine kruisweg, boven op de berg achter de basiliek. Om 15.00 u. komen we samen in de Mariahal voor de feestelijke eucharistieviering die wordt voorgegaan door de pastores van Geel. Wij hopen dat we met velen zijn om samen Maria te loven en te danken voor alles wat zij ons geeft. 


DANK AAN DE ONTBIJTERS

De mensen van BEWEGING.NET vroegen ons, hun dank over te brengen aan de meer dan 200 deelnemers aan het Moederdagontbijt van 15 augustus.

Dankzij de opbrengst van dit initiatief zullen weer diverse Geelse initiatieven op steun kunnen rekenen. Deelnemers content en organisatoren gelukkig. Waar kunnen wij nog beter zijn ??? 


OKRA-FIETSLINT

Op donderdag 13 september om 13.00 u. organiseert OKRA Ten–Aard samen met de parochies Holven en Larum “het fietslint”.  Het is de bedoeling dat iedereen hieraan mag deelnemen zowel met de fiets als met de auto, om zo onze “okra-vereniging” nog eens extra in de verf te zetten en nieuwe leden aan te trekken. Je kan vertrekken in elke deelnemende parochie.

Informatie is ter beschikking bij de bestuursleden van de drie afdelingen.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      
 


Externe Links