Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 36 - 5 september 2018

8 – 9 SEPTEMBER: 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Hij laat doven horen en stommen spreken "


In elke christen-gelovige zit wel een stukje – of een stuk” – van een heiden … doof voor Gods woord en stom om voor die overtuiging uit te komen. Van die “ziekte” heeft iedereen genezing nodig. Het kan de moeite zijn, om bij de lezingen van komend weekend eens een diagnose te maken van ons eigen ziektebeeld … doe je mee ???

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

In memoriam E.H. Jos Versmissen

Jos, samen met collega Jan Mertens bij zijn gouden jubileum in 2003

Op vrijdag 24 augustus, het feest van de apostel Bartholomeus, stierf na  een korte ziekte de Geelse apostel Jos Versmissen, de geliefde erepastoor van Punt en Stelen.

Hij werd geboren te Hoogstraten op 28 maart 1927 en bereikte dus de gezegende leeftijd van 91 jaar. Na zijn lagere school en zijn middelbare studies aan het klein Seminarie trok hij naar Mechelen om priester te worden. Op 12 april 1953 werd hij , door het gebed en de handoplegging van Kardinaal Van Roey tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij een paar maanden benoemd tot leraar-surveillant aan het klein Seminarie, waar hij zelf leerling geweest was… toch wel een aparte ervaring. Op 1 augustus van dat jaar werd hij legeraalmoezenier , waarover hij smakelijk kon vertellen. In 1955 werd hij onderpastoor in Niel, te midden van de kleiputten en de steenbakkersindustrie. Die streek werd indertijd aanzien als een moeilijke opgave.

In 1959 begon zijn loopbaan als onderpastoor in de dekenale kerk van Geel, St. Amands. Een heel boeiende tijd waarin het begin van het concilie zich aftekende. Naast de begeleiding van de sociale bewegingen was één van zijn taken de parochiale bibliotheek, wat hij met hart en ziel gedaan heeft, want hij was een bibliofiel. Met de inspecteurs van het ministerie had hij een goede relatie. Zelfs Gerard Walschap kwam bij hem ’s middags zijn boterhammen eten.

Na 11 jaar werd hij benoemd tot pastoor in de tot dan toe de jongste parochie van Geel, het Punt. (Elsum was nog een kapelanie). Daardoor had hij ook de mogelijkheid zijn moeder zaliger bij hem op te nemen, samen met zijn lieve zus Julia. Na de dood van moeder bleef Julia als zijn trouwe en toegewijde zus bij hem wonen, tot zij in 2013 plots in haar slaap overleed.

Jos begon in vliegende vaart en met een heel eigen dynamiek aan zijn opdracht, als opvolger van de Pastoor Gustaaf Geuens en de stichter Pastoor Clement Lievens. Wij zouden er veel over kunnen vertellen, over zijn vieringen, waarin God goed en ook vlug gediend werd, over zijn verhouding met de school, over zijn liefde voor de sport. Enkele zaken willen wij toch speciaal vermelden.

Elk jaar werd elk huisgezin bezocht, en verzamelde hij misintenties. Daaruit groeide ook “ Zo leeft en werkt het Punt”. Naast allerlei gegevens over de organisaties en bewegingen, werd het ook een lijst met adressen, en telefoonnummers van alle inwoners. Dit werkstuk wordt nog jaarlijks aangevuld en aangepast. Gelukkig was er toen nog geen wet op de privacy.

Het wekelijks parochieblad opstellen was geen zware taak voor de pastoor. Hij schreef gemakkelijk, dichtte soms één en ander, en maakte er ook nog tekeningen en cartoons bij. En op 1 april zwommen de aprilvissen heel gemakkelijk op het Punt. Dit parochieblad werd elke week gestencild en in een gedrukt exemplaar gestoken, werd door de schoolkinderen en een flinke groep ijveraars aan alle mensen bezorgd, en dat met de meest actuele informatie.

Dat de pastoor zich met zijn parochie sterk verbonden voelde, mag blijken uit het feit, dat hij als secretaris van het dekenaat de verslagen niet ondertekende met zijn naam, maar eenvoudig met “’t Punt”.

In 1989 kreeg hij ook de buurparochie Stelen onder zijn hoede: geen gemakkelijke opdracht. Origineel was zijn aanstelling. Met een open boot werd hij van het Punt naar Stelen gevoerd, en als een soort eenvoudige sinterklaas onder luid applaus verwelkomd. Na zijn aanstelling begon hij met optimisme, een mopje en een glimlach aan zijn taak. In 2001 heeft hij de parochies los gelaten en overgedragen aan de zorgen van de toenmalige deken Jan Mertens.

Hij kon wel in de pastorie blijven wonen, en dat gaf hem de gelegenheid als een echte tuinier zijn grote tuin te bewerken. De vroegste aardappelen , de beste selder en worteltjes stonden in zijn tuin, en de prei, zo grapte hij, was zo groot dat je er een fiets kon tegen aanzetten… Misschien een lichte overdrijving.

Enkele maanden geleden werd hij getroffen door een beroerte en moest hij met veel spijt de parochie verlaten om te gaan rusten in het WZC de Winde in Veerle. Vorige week werd hij opnieuw erg ziek, en werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Geel. Heel rustig ontving hij het sacrament van de zieken uit de handen van priester Dirk. Na enkele dagen heeft hij met Jezus gezegd : “ Alles is volbracht. “

Moge hij rusten in vrede. (R.A.)


we hebben onze winnaars

Dank je wel aan alle inzenders van onze vakantiekapellen! Er kwamen ongeveer 25 inzendingen binnen.
De verste kwam ongetwijfeld uit Singapore! Dichtbij zochten we het in Lier of Boechout ondermeer.
De winnaars van onze heerlijke flessen zomerse wijn zijn Mevr. Gerits en Dhr. Verachtert.
Zij worden bezorgd! Van harte proficiat en tot de volgende vakantie voor een nieuwe reeks vakantiekapellen!


davidsfonds academie

Met het nieuwe werkjaar staat de Geelse afdeling van het Davidsfond reeds paraat op 20 september een knaller van een initiatief: ”De dansende Zonnekoning.”

Op donderdagen 20, 27 september en 4, 11 oktober komt Els Van Hoof naar de ontmoetingsruimte van het Wijnhuis met voordrachten over Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning,
die zijn bijnaam te danken heeft aan het feit, dat hij op 14-jarige leeftijd  de “zon” mocht zijn in een koninklijk ballet.
Els Van Hoof is classicus, musicologe en wetenschapper. Zij is sinds 1997 programmamedewerker bij radio Klara.
Zij komt telkens van 14.00 u. tot 16.30 u. met lezingen over het paleis van Versailles, de muziek uit die wereld  en de componisten uit die tijd.

Deelname aan de cursus kost 64 euro (56 euro voor Davidsfondsleden). Koffie en een digitale syllabus zijn in de prijs inbegrepen.
Inschrijven kan online via de website van Davidsfonds Academie of telefonisch: 016/31 06 70.
Voor meer info kan je terecht bij Jeannine Geukens (tel. 014/72 02 85) van Davidsfonds Geel.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34  


Week 35

   
 


Externe Links