Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 12 september 2018

15 – 16 OKTOBER: 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" De mensenzoon moet veel lijden "


De leerlingen vroegen het de laatste weken almaar toe: ”Wie is Hij toch ???”
Even de vraag aan ons in 2018: Is Jezus voor ONS: een profeet, een mensenvriend, een godsgezant, de verrezene, de lijdende ???
Hebben wij misschien nog wat om het lijstje aan te vullen ???

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Bedankt voor de fijne bedevaart

Op 1 september gingen we met onze pastorale eenheid van Geel weer op bedevaart naar Scherpenheuvel. 12 voetgangers, enkele bussen en vele auto's en fietsters, vertrokken in de voormiddag naar het bedevaartsoord. 's Middags genoten we van een heerlijke maaltijd, al dan niet in groep, en maakten we tijd om een kaarsje te branden, te winkelen of naar de markt te gaan. Om twee uur verzamelden velen zich voor de kruisweg die werd voorgegaan door de gebedsleiders van Ten Aard en Holven. Ondertussen maakte het koor van Stelen zich in de Mariahal klaar voor de eucharistieviering. Om drie uur gingen dan onze pastores voor in een mooie viering. De mensen van het Zusterhof brachten de gaven aan. Na Maria gedankt te hebben voor alles wat zij voor ons doet, genoten we nog van een lekkere tas koffie of thee. Daarna trokken we allen huiswaarts naar onze Barmhartige Stede. Schrijf zeker zaterdag 7 september 2019 al in uw agenda, want dan trekken wij weer naar Scherpenheuvel voor onze 6e bedevaart van de pastorale eenheid!


start bijbelavonden

 ‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van september tot april willen we 7 avonden samenkomen rond een thema uit de bijbel. We kozen als thema voor dit jaar "Een boompje opzetten over". De bomen uit de verhalen zijn natuurlijk maar een aanleiding om rond een boeiende tekst of figuur te werken. Vanuit een boeiend geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Dit jaar geven weer verschillende mensen een inleiding. We verdelen alles netjes over het Oude en het Nieuwe Testament. We ontdekken dit jaar een stukje van Jesaja, Ezechiël en Genesis. We gaan op weg met Zacheüs, passeren in de tempel, ontmoeten Jezus tussen de mensen en we besluiten met Paulus die schrijft aan de eerste christengemeenschap in Rome! Wij hopen weer op enkele boeiende geloofsavonden! Wij nodigen u weer van harte uit om mee op weg te gaan met ons project...

Data voor 2018 - 2019

We komen samen in het Pastoraal huis, Kapelstraat 20 van 19.30 tot 21.30. Deelname is gratis. 


Middle Gate II

Als je momenteel binnen komt in de Sint-Dimpnakerk verschiet je misschien. Je ziet felgekleurde doeken op de grond liggen, een soort kazuifel vooraan, een zeil enz. Allemaal moderne kunstwerken.

Van zaterdag 15 september t.e.m. zondag 4 november loopt de tentoonstelling Middle Gate II in Geel en deze tentoonstelling is nauw verweven met de legende van Sint-Dimpna. Vier thema’s die verbonden zijn met de attributen van de heilige Dimpna worden op 4 verschillende locaties voorgesteld:

De kroon staat voor migratie (in de Academie voor Beeldende Kunsten), de duivel voor waanzin (in het Gasthuismuseum), het zwaard voor geweld en ongewenste seksualiteit (in de Halle). Het vierde aspect is het boek wat staat voor spiritualiteit en dat deel vind je terug in de Sint-Dimpnakerk. 

Zo vind je in de kerk onder de hoge glasramen in de middenbeuk moderne glasramen maar nu geschilderd. Je ziet aan een pilaar een soort doek hangen die symbool staat voor een schip. Op de vloer achteraan liggen de felgekleurde ‘Eilanden’. Deze losse eilandjes liggen over elkaar en het werk is vertrokken vanuit de vluchtelingen op de eilandjes in de Middellandse zee. Door de felle kleuren is het een hoopvol werk en je kan het zien als symbool voor allemaal verschillende mensen (elk een eiland op zich) die samenkomen en zo een mooi geheel vormen. Eilanden - mensen die samenkomen,  elkaar versterken en toch behoudt ieder zijn eigenheid. Zo hoort bij elk werk een verhaal, een hedendaagse interpretatie van spiritualiteit. Op zondag 16 september komt één van de medewerkers aan deze tentoonstelling na de mis van 9.30 u een woordje toelichting geven voor iedereen in de kerk aanwezig. Er is dan ook de mogelijkheid te genieten van een gegidste rondleiding zijn voor de geïnteresseerden. Iedereen is welkom!  


dankjewel!

Dank je wel aan iedereen die kwam meevieren op zondag 2 september in Elsum.
Het werd een heel mooie viering voor onze pastorale werkster Lieve Helsen.
Dank je wel aan iedereen voor je bemoedigende woorden, je gulle lach, je heerlijke dessert voor de receptie! Het was een mooie dag!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  
 


Externe Links