Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 19 september 2018

22 – 23 september: jaaropstart van H.H. Dimpna en Gerebernus

" Jezus geneest een lamme in Kafarnaüm "

Wij zijn niet alleen” is één uitspraak, die twee oproepen voor ons leven inhoudt. In tijden, waarin iedereen de mond vol heeft over privacy, moeten wij inderdaad rekening houden met de eigenheid van de mensen rondom ons. Anderzijds weten wij uit deze zin ook te onthouden, dat er altijd anderen zijn, op wie wij (altijd ??? soms ??? min of meer ???) kunnen rekenen. Wij hebben allemaal een “naaste” naast ons. Houden wij daar écht rekening mee ?

17.30 u. eucharistieviering Dirk Dresselaerts, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen en overleden familieleden; Frans Dresselaerts - Tinne Bastiaens en overleden familieleden

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Lancering van het jaarthema: Je bent niet alleen!

In het weekend van 22 en 23 september lanceren wij met onze pastorale eenheid in onze parochies ons jaarthema. Omdat we niet overal tegelijk aanwezig kunnen zijn met ons team, zal dit in elke parochies het weekend later gebeuren. Het team van de pastorale eenheid koos voor dit werkjaar het thema: “Je bent niet alleen.” Wij leven in onze wereld met heel veel mensen. Als christenen noemen wij ons kinderen van God, broers en zussen van elkaar. Dit houdt in dat God voor ons als een zorgende Vader is en dat wij zorg dragen voor elkaar, dat wij elkaar nabij zijn. Je bent niet alleen betekent niet voor iedereen hetzelfde. Sommige zullen zich goed in dit thema herkennen, ze voelen zich gedragen. Andere zullen een vraagteken zetten achter het thema: ze voelen zich alleen, en dat kan pijn doen. Aan ons om het komende jaar er aan werken dat iedereen zich thuis mag voelen, dat iedereen mag voelen “Je ben niet alleen!” 

Ik droomde eens en zie, ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen...

 


DONDERPREKEN IN ZAMMEL OP 28 SEPTEMBER

In maart luisterden ruim 140 aanwezigen naar enkele angstaanjagende donderpreken in de kerk van Bel: een authentieke preek van langde tijd en een gemoderniseerde. Tussendoor historisch gekaderd in een sfeervolle reconstructie.

Dit initiatief haalde prompt de radio in “Nieuwe Feiten” op radio 1”. De kerk zat vol en heel veel mensen hoorden pas achteraf over het optreden, zodat medewerkers konden overtuigd worden om nog een keer de historische kostuums aan te trekken en het publiek nog eens mee te nemen naar de tijd toen gepassioneerde paters erin slaagden een huiveringwekkend beeld te schetsen van het eeuwige hellevuur.

De mensen van DAVIDSFONDS GEEL willen in samenwerking met de parochies ZAMMEL-OOSTERLO een nieuwe kans geven, om dit evenement mee te maken. De preekstoel zal weer donderen, deze keer in de geklasseerde Zammelse Laurentiuskerk.

Er klinkt een authentieke donderpreek, maar je zal ook te weten komen hoe zo’n preek anno 2018 klinkt. Paul De Beuckeleer zorgt als organist voor de muzikale ondersteuning. Achteraf is er uiteraard de gelegenheid om op adem te komen en te genieten van andere (valse) Paterkes, Duvels of iets niet-alcoholisch.

Afspraak dus op vrijdag 28 september om 19.30 u. in de Sint-Laurentiuskerk, van Zammel. De toegangsprijs bedraagt 8 euro (6 euro voor Davidsfondsleden). Een consumptie achteraf is in de prijs inbegrepen. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Ook niet- of iets-minder-gelovigen zijn uiteraard welkom, al vermoeden we dat die verloren schapen na de donderpreken de weg naar de schaapsstal teruggevonden zullen hebben!


nog even nagenieten!

We kunnen het toch niet laten om nog even terug te blikken op het einde van de vakantie en onze groep voetbedevaarders naar Scherpenheuvel verdienen dan ook een plaatsje in ons parochieblad! Met een groep van liefst 12 stappers en 2 begeleiders, maakten ook zij er een heel mooie dag van! Van harte proficiat! Je vindt nog enkele andere foto's van onze bedevaart onder de rubriek "nieuws" op onze site www.pastoraleeenheidgeel.be.  Kijk zeker eens!


HERFSTONTMOETING VAN DE CHARISMATISCHE BEWEGING

De Charismatische Vernieuwing organiseert op zaterdag 13 oktober haar herfstbijeenkomst in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Gastspreekster is Zr Judith Myriam Naounou van de Gemeenschap Moeder van de Goddelijke Liefde in Scherpenheuvel.

Rond de lezing kunnen wij bidden, zingen en vieren. Inschrijven vóór 30 september is noodzakelijk en kan gebeuren bij Godelieve Vergaelen - 03 239 73 36 - 0476-91 85 48 - vergaelen.g@skynet.be


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
 


Externe Links