Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 26 september 2018

29 – 30 SEPTEMBER: 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Wie niet tégen ons is, is voor ons ! "


Wij “kiezen” de lezingen niet zelf, maar deze slogan zou niet misstaan op ander drukwerk dat de laatste dagen in onze bussen valt.
En toch !!! Het is écht christelijk (katholiek ???) als je kan zeggen: “Ik aanvaard jou en ik hoop, dat jij mij ook aanvaardt”.
Een bloementuil is alleen maar mooi, als er verschillende bloemen in zitten. Verschillen kunnen elkaar zo prachtig aanvullen.
Verschillen, die plaats geven aan elkaar, die kunnen iets moois tot stand brengen.

17.30 u. gebedsviering Simonne Van Roey

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Mediazondag 2018: ons eigen stekje in de lokale media!!!


Al jaren een trouwe vriend in vele brievenbussen!

Voor christenen zijn het uitdagende tijden, dat voelen we allemaal. Het is niet langer meer evident om te getuigen van ons leven in Christus.
We lijken als kerk veel te moeten opgeven en het kringetje van geëngageerde gelovigen wordt kleiner.
Misschien zijn we er wat te vanzelfsprekend van uitgegaan dat wat verworven leek, zou blijven.
We verzamelden schatten, maar vergaten tegelijk te profeteren.
Laten we op deze mediazondag bewust bidden en vragen om Gods kracht om het nieuwe te blijven zien en er aan mee te werken.

Laten we Gods kracht vragen om niet bang te zijn onze stem te laten blijven klinken, ook in de media van deze tijd. In Geel doen we op dat vlak alvast ons best! Lees maar hieronder! 

Parochieblad

Elke week komt in meer dan 1000 huiskamers in Geel ons parochieblad. Ons parochieblad is iets waar vele mensen wekelijks naar uitkijken.
We proberen om op een eenvoudige manier met enkele foto's en korte teksten een beeld te geven van wat er leeft in onze Pastorale Eenheid te Geel.
Wisten jullie dat we in Geel nog steeds twee edities hebben: Geel Noord en Geel Zuid, anders krijgen we ons nieuws niet allemaal verspreidt.
In elke parochie hebben we nog een plaatselijke contactpersoon die het nieuws verzamelt en doorstuurt naar Marcel Devries of Jef Vreysen.
Dirk Van den Broeck brengt dan weer het nieuws van de eerste bladzijde bij elkaar.
We willen aan al onze lezers een warme oproep doen om samen met ons een beetje reclame te maken.
Laat de verenigingen maar het nieuws doorsturen en waarom stuurt u zelf eens geen nieuwtje door naar uw lokale vertegenwoordiger?
Naast onze redacteurs, zijn er ook nog de mensen die instaan voor de abonnementen. Binnenkort ontvangt u weer uw jaarlijkse overschrijving. We hopen dat u een trouwe lezer blijft en waarom zou u eens geen abonnement cadeau doen aan uw kinderen of kleinkinderen?
Bedankt alvast aan onze trouwe lezers! Jullie zijn onze grootste inspiratiebron! 

Website

Sinds enkele jaren hebben we ook onze eigen website! We proberen hem wekelijks up - to - date te houden met berichtjes uit onze pastorale eenheid. In de rubriek "agenda" kan je volgen wat er allemaal komende is in Geel. Wisten jullie dat bijna alle doop- en huwelijksaanvragen via onze website ons bereiken? Ook info over communies of contactadressen van onze parochies vinden mensen online!
We willen jullie warm aanbevelen om af en toe eens te surfen naar www.pastoraleeenheidgeel.be.
Wil je graag onze website steunen dan zijn uw bijdrages welkom op onze rekening van de pastorale eenheid: BE06 7333 0923 5222 met mededeling "Steun website". 

Digitale Nieuwsbrief

De laatst bijgekomen is misschien wel onze digitale nieuwsbrief, eigenlijk een must voor iedereen die op de hoogte wil blijven van alle nieuws in de pastorale eenheid. In onze digitale nieuwsbrief vind je maandelijks het nieuws, de agenda en alle verslagen van activiteiten ordelijk bij elkaar!
Aarzel dus niet en schrijf je snel gratis in!
Als je een mailtje stuurt naar info@pastoraleeenheidgeel.be met vermelding van je naam en mailadres, ontvang je vanaf volgende maand ook de nieuwsbrief!

We proberen dus echt aanwezig te zijn via onze lokale media en op een eigentijdse manier de geloofsgemeenschap van Geel ook daar een plaatsje te geven! Dank voor jullie steun al zoveel jaren lang!


collecte mediazondag

Op deze mediazondag gaan we traditioneel in onze kerken rond voor de kerkelijke media.
De opbrengst dit jaar gaat integraal naar Kerknet, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen en Brussel.
Kerknet heeft verschillende troeven: een gevarieerd aanbod van nieuws met duiding en achtergrond, het is een teken van eenheid door alle geledingen binnen de kerk een digitaal platform te bieden, er staan vele video's en mooie foto's op.
Er zijn gastbloggers voor een diversiteit aan geloofsstemmen, vormelijk en technisch is de website mee met zijn tijd en men is prominent aanwezig op Facebook, YouTube en Twitter. 140.000 mensen bezoeken elke maand de website.
Vorig jaar waren het er nog 100.000. Ze bekeken het afgelopen jaar maar liefst 9 miljoen pagina’s op Kerknet, samen goed voor 125.000 bezoekuren!
Uw steun voor Kerknet is dus van harte welkom en wij danken u dan ook voor uw gift. De site kan u bereiken op www.kerknet.be


kledinginzameling voor wereldmissiehulp

Op zaterdag 27 oktober houdt de parochie van Holven haar halfjaarlijkse kledinginzameling voor Wereldmissiehulp.
Van 14.00 u. tot 16.00 u. ben je welkom in de parochielokalen naast de kerk om al uw oude kleding en schoeisel, maar ook speelgoed te brengen.
Wereldmissiehulp geeft het een tweede leven!
Zorg ervoor dat alle materiaal in goed afgesloten zakken of dozen zit, zodat we het makkelijk kunnen stapelen! Hartelijk dank voor jullie steun!


eerste bijbelavond

Donderdag 27 september nodigen we u uit voor de eerste bijbelavond van onze nieuwe reeks. We staan stil bij een tekst uit Jesaja.
"De glorie van de Libanon zal tot u komen, cipressen, olmen en buksbomen, alle bijeen om mijn heilige plaats luister bij te zetten, om de plaats van mijn voeten heerlijk te maken." (Jes. 60,13) We hopen op deugddoende ontmoetingen en gesprekken.
Je bent welkom om 19.30 u. in het pastoraal huis te Holven, Kapelstraat 20. Deelname is gratis!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        
 


Externe Links