Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 40 - 3 oktober 2018

6 – 7 OKTOBER: 27STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden "


Echtgescheidenen worden nog altijd achter hun rug geoordeeld. Toch moeten wij weer kijken, naar het verband wat Jezus legt.
De barmhartigheid van God roept ons op om, bij menselijk mislukken en gebrokenheid, bij elkaar te staan en elkaar bij te staan …
Wat een woordvolgorde toch aan betekenis kan hebben !!!

17.30 u. eucharistieviering Naamopgave Vormsel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Pastoraal Forum in Elsum

Je bent niet alleen! Samen zetten we een stapje naar de toekomst!

Via deze weg willen wij iedereen van harte uitnodigen op ons eerste Pastoraal Forum van het nieuwe werkjaar dat doorgaat op woensdag 10 oktober om 19.30 in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Elsum.
Het pastoraal forum is een nieuwe manier van samenkomen met mensen uit de verschillende geloofskernen in Geel.
Na de twee geslaagde edities van vorig werkjaar, willen we ook dit werkjaar 3 keer samenzijn met een zo groot mogelijke en diverse groep gelovigen om samen te bezinnen en te bouwen aan de toekomst van onze christelijke geloofsgemeenschap.
Het pastoraal forum is geen klassieke vergadering, maar een boeiende avond waarin we nadenken, uitwisselen en info vergaren voor en over onze Pastorale Eenheid. Om het op een moderne manier te zeggen, het is een "must" dat je er bij bent, dit mag je niet missen!
We bieden op het eerste forum van dit werkjaar een heel divers en gevarieerd programma in het kader van ons jaarthema "Je bent niet alleen"!

Als we de visietekst van onze pastorale eenheid er even bij nemen lezen we bij de uitgangspunten:

Vanuit de visietekst i.v.m. de Pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen wil de Pastorale Eenheid Geel inzetten op het:

* Verbinden van mensen, op de kracht van de ontmoeting tussen diverse geloofskernen en op het uitbouwen van een duurzaam netwerk van verschillende geloofskernen in Geel.

* Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en omkadering waarin het voor elke christen mogelijk wordt om de Heer te ontmoeten en om samen een inspirerende en bemoedigende christelijke gemeenschap te zijn in de wereld van vandaag.

* Aandacht en zorg hebben voor de kwetsbare en gekwetste mensen en aan allen die aan de rand van de samenleving geschoven worden. Deze mensen in woord en daad laten ervaren dat God Liefde is.

Moge ons pastoraal forum hier een aanzet toe zijn om deze visie mee gestalte te geven. Wij hopen vele mensen te mogen ontmoeten! Tot 10 oktober om 19.30 in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Elsum!


Up to d'8! - Bijbelgroep voor kinderen

Op zaterdag 6 oktober starten we weer een nieuw werkjaar van onze kinderbijbelgroep.
Van 10.00 u. tot 11.30 u. komen we samen in het pastoraal huis te Holven.
Net zoals bij de volwassenen gaan wij in onze eerste voormiddag aan de slag met de profeet Jesaja die droomt van de toekomst!
Wij dromen van onze eigen mooie toekomst en die van de wereld, een wereld met vrede, een wereld van allen samen en niemand alleen!
Alle kinderen van de lagere school zijn welkom! 


Omhaling kleding in de parochie Holven

De zomer is voorbij, stilaan gaan we onze zomer kleding  kunnen  wisselen voor  winterkleding.
Het is al enkele jaren de gewoonte om in het najaar ook een inzameling  te houden  van klederen, schoenen, speelgoed  ten voordele van  Wereldmissiehulp.
Deze gaat door op zaterdag 27 oktober 2018  van 14 tot 16  uur.
U kunt alles afgeven (goed verpakt in dozen of plastiek zak)  in het kapelleke, dit is het eerste lokaal  op de parking naast de kerk in Holven.
Alvast bedankt! 


Oktober - Rozenkransmaand


Kapelleke 62 op de Breerijt in Zammel

Oktober wordt in de Kerk al van oudsher de 'Rozenkransmaand' genoemd.
Elke week in de maand oktober willen we in ons parochieblad weer een Kapelleke plaatsen.
Laten we misschien in deze maand af en toe eens een momentje in de dag vrij maken om tot Maria te bidden en alles wat ons ter harte gaat, via haar toevertrouwen aan Jezus, haar Zoon.
Het kapelleke van deze week is een Gummaruskapel en ze stond vroeger naast de Grote steenweg.
Daar werd ze afgebroken en hier herbouwd om de verbreding van de grote steenweg mogelijk te maken.
Het was ook een halte voor de sacramentsprocessie. Voor vele heiligen in de kerk was Maria, de moeder van Jezus een voorbeeld.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      
 


Externe Links