Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 42 - 17 oktober 2018

20 - 21 OKTOBER: 29STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 22 oktober: Heilige Joannes-Paulus II


"De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven"

Niet door macht en heersen en zoeken-naar-ereplaatsen wordt een christelijk mens geleid, als hij trouw is aan Jezus’ boodschap.
“Dienstbaarheid aan mens én wereld” dit is het waarmerk van een gelovige gemeenschap.

Naar het blauwe bijbeldoosje

17.30 u. gebedsviering 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

Wereld dag tegen armoede

Stap vanavond mee op in de fakkeltocht om 19.00!

Vandaag 17 oktober is het werelddag tegen armoede. Netwerk tegen Armoede voert campagne rond lokaal sociaal beleid: ♯ lokaalsociaal.
Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein om dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.
Ze kunnen onder meer rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en cultuur en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede.
Met de campagne "♯ lokaalsociaal" willen ze lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting, iets dat ook bij ons in Geel meer dan actueel is!

In "Netwerk tegen armoede" werken 59 verenigingen waarin armen het woord nemen samen om te vechten tegen sociale uitsluiting.
In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal.
Zij nemen op alle niveaus het woord, kunnen uitwisselen, ervaringen delen met elkaar. Visie ontwikkelen, succes delen met elkaar en leerprocessen ervaren zijn ook belangrijke aandachtspunten in het netwerk.
Naar buiten komen met de problematiek bij de overheid lokaal en nationaal, bij bedrijven en de brede publieke opinie is ook een belangrijke taak van het netwerk tegen armoede, want samen gaat het veel beter dan alleen.
Netwerk tegen armoede werkt ook aan de beeldvorming en het wegwerken van vooroordelen rond armoede.

Laat vandaag ook je stem horen en hang een wit laken met een knoop erin aan je raam! Toon zo dat je ook wil vechten tegen armoede!

Stap vanavond mee op in de fakkeltocht tegen kansarmoede! De lokale VZW Al-arm organiseert deze fakkeltocht in Geel.  
Om 19.00 u. komen we samen aan de refter van het Sint-Aloysius, Schuttershoflaan 2b.
We luisteren naar een inleiding en nadien stappen we op in een fakkeltocht door Geel.
Om 21.00 u. is er een receptie. Iedereen, groot of klein, oud of jong is nodig want we hebben jullie benen nodig!

Laten wij ook als christenen onze stem horen en armoede de mond snoeren. De pastoresploeg stapt alvast mee! Komen jullie ook?  


MISSIEZONDAG

Niet verbonden? Da’s zonde

Oktober is van oudsher missiemaand. Op 21 oktober is het Missiezondag. Daarom zetten we graag de Missiocampagne in de kijker.
Die pleit voor meer verbondenheid: in onze eigen gemeenschap én wereldwijd.

Missio wil immers bruggen slaan tussen God en mens, kerk en samenleving, jong en oud én België en Ivoorkust.
Beseffen dat je een brug moet bouwen, betekent immers in de eerste plaats dat je erkent dat er een afstand is.
Maar in de tweede plaats geef je aan dat die afstand te overbruggen is, niet onoverkomelijk is.

Het campagneland dit jaar is Ivoorkust.
Daar werkt de kerk aan vrede en verzoening, als tegengewicht voor de naweeën van twee burgeroorlogen en steeds oplaaiende conflicten.
De Ivoriaanse kerk betrekt ook jongeren op hun niveau en laat zich door hen bevragen.
Met de collecte tijdens de viering op Missiezondag steunen we twee projecten:
(1) We geven tienermoeders en hun kinderen een betere toekomst. We zorgen dat de jonge moeders naar school kunnen blijven gaan en dat de kinderen voldoende gezondheidszorg krijgen.
(2) We helpen de parochie van Adzopé met de opstart van een kippenkwekerij.
Zo kan ze zelf middelen genereren om arme gezinnen te steunen.
Die kunnen dan hun kinderen laten deelnemen aan geloofsactiviteiten met leeftijdsgenoten.
De parochie kan zo, door een duwtje in de rug, op eigen benen staan. 


Sponsoring van onze jongerendag

Via deze weg willen wij een warme oproep doen aan al onze parochianen en gelovigen.
Op 16 november organiseren we met de werkgroep gemeenschapsopbouw van onze Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus een geloofsdag voor jongeren van 14 tot 18 jaar.
Een tocht door Geel onder het thema: “Je bent niet alleen”.
Ze zullen wandelen, spelen, luisteren, samen eten, musiceren en creatief knutselen, bezinnen en nadenken over levens- en zinvragen.
De dag wordt afgesloten in het Sint Dimpnacollege met een aangepaste viering.
De jongeren betalen voor het deelnemen aan deze dag 5 euro.
We kunnen jammer genoegd de kosten hiermee niet dekken, daarom richten wij ons tot u.
U kan ons helpen dit initiatief kansen te geven met geldelijke steun.

Wij stellen 2 manieren voor.

  1. Een gift storten op rekening van de Pastorale Eenheid Geel BE06 7333 0923 5222 met vermelding Jongerentocht Geel. (brieven hiervoor liggen in de kerken en kapellen)

  2. Een geldelijke bijdrage deponeren in het mandje dat in elke kerk en kapel zal staan.

Met uw steun en met het enthousiasme van de vele gelovigen in Geel denken we dat dit kan lukken.

Dank voor elke bijdrage 


oktober - rozenkransmaand

Deze mooie grot (kapelleke 64) staat op domein de Waaiburg.

Oktober, rozenkransmaand en daarom publiceren we deze maand weer elke week een kapelleke.
In het midden van het centrum staat nog een verborgen pareltje dat vele mensen niet kennen.
Bij deze Lourdesgrot nodigen we u deze week uit om even stil te staan bij de blijde mysteries van de rozenkrans en ze te overwegen in uw hart: de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, Maria bezoekt Elisabeth, de geboorte van Jezus, de opdracht van Jezus in de tempel en Jezus die in de tempel wordt teruggevonden. Laten wij in deze week misschien enkele ogenblikken tijd maken om hier bij stil te staan. 


vijf broden en twee vissen

Nu donderdag 18 oktober nodigen we u allen uit voor onze tweede bijbelgroep van het werkjaar. Van 19.30 u. tot 21.30 u. komen we weer samen in het pastoraal huis in de Kapelstraat 20 te Holven.
Thema van deze avond is een stukje uit de profeet Ezechiël, 1 van de drie grote profeten uit het Oude Testament.
Je bent van harte welkom om mee te luisteren, te bezinnen en te delen!


PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

INHULDIGING SCHILDERIJ

Op zondag 28 oktober zal het centrale altaar schilderij van de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum plechtig ‘ingehuldigd’ worden, om 15.00 uur.
Het doek stelt de heilige Dominicus voor, die een rozenkrans ontvangt uit de handen van Onze-Lieve-Vrouw.
Het dateert van 1673 en werd geschilderd door Theodoor Boeyermans, één van de stichters van de Antwerpse Academie.
Gedurende anderhalf jaar is het in restauratie geweest bij De Werkkamer (Kris De Roeck) en Art-elier (Kim Janssens).
De restaurateurs zullen een bondige toelichting geven bij de werken die ze hebben uitgevoerd.

Met deze inhuldiging gaat een concert gepaard door organist Erwin Van Bogaert en sopraan Danny Van Hoof.
Zij brengen een programma met als titel ‘B-kantjes’.
Muziek die oorspronkelijk voor een groter werk geschreven werd, maar uiteindelijk niet werd gebruikt.
Dat is het uitgangspunt van het programma van 28 oktober.
Een soort van ‘B-kantjes’ dus; al zijn het stuk voor stuk A-composities.
Concreet: liederen en aria’s van Vivaldi, Händel en Purcell, aangevuld met orgelsolowerken.
Toegangskaarten voor dit concert kosten 5 euro en kunnen telefonisch of via mail besteld worden bij

Fons Liekens
tel. 014 26 67 09
fonsliekens@proximus.be

Cis Marinus

tel. 014 26 67 12

cis.marinus@gmail.com

Van 27 oktober tot en met 4 november loopt bovendien in dezelfde Sint-Martinuskerk een tentoonstelling met als thema: ‘Hemel op aarde’.
Die kadert in een reeks, opgezet door IOED Land van Nete en Aa, die zes erfgoedparels in onze streek in het licht wil stellen.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  
 


Externe Links