Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 43 - 24 oktober 2018

27 – 28 OKTOBER: 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 1 november: hoogfeest van Allerheiligen.
Vrijdag 2 november: Allerzielen
Zaterdag 3 november: H. Hubertus, patroonheilige tégen rabies en ván de parochie Ten Aard

" Raboeni, maak dat ik zien kan "


De blinde Bartimeus getuigt in de evangelielezing van komend weekend van een sterk vertrouwen in Jezus. Hij g e l o o f t in Jezus’ boodschap. Als de bijbel (én de evangelies) een ‘boek van geloof’ is, beleven wij dit weekend een hoogtepunt.

17.30 u. eucharistieviering Sara Laeremans; Simonne Van Roey

17.30 u eucharistieviering waarin we onze overleden parochianen in herdenken Fons Vannuffelen en Maria Vanuytven

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

Hieronder vindt men een overzicht van de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen 2018. We volgen zoals gewoonlijk het schema van de gewone weekendvieringen. In sommige parochies valt de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar samen met de weekendviering. Andere parochies hebben een bijkomende herdenkingsviering op een ander moment. De herdenkingsmomenten staan vetgedrukt weergegeven. Laten we in deze dagen met ons hart en gebed stilstaan bij onze overledenen en mensen die rouwen nabij zijn met een troostend woord. Wij wensen u allen sterke maar ook mooie dagen toe, waar we mogen aanvoelen dat leven altijd sterker is dan de dood.

 

Vooravond van Allerheiligen

Woensdag 31 oktober

Viering met herdenking overledenen voorbije jaar

17.30 u. Kerk Punt

18.00 u. Kerk Larum

18.00 u. Kerk Oosterlo

19.00 u. Kerk Winkelomheide

19.00 u. Kerk Bel

 

Allerheiligen viering

Donderdag 1 november

9.00 u. Kerk Zammel

9.00 u. Kerk Ten Aard

9.30 u. Kerk St.-Dimpna

9.30 u. Kerk Stelen

10.00 u. Kapel OPZ

10.30 u. Kerk Elsum

10.30 u. Kerk Holven

11.00 u. Kerk St. -Amands

11.00 u. Kapel Domein

Herdenkingsviering overledenen voorbije jaar

14.00 u. Kerk Bel

14.00 u. Kerk Holven

14.00 u. Kerk Ten Aard

14.00 u. Kerk Stelen

14.00 u. Kerk Oosterlo

15.00 u. Kerk Zammel

 

Allerzielen

Vrijdag 2 november

Viering met herdenking overledenen voorbije jaar

19.00 u. Kerk Elsum

19.00 u. Kerk St. - Dimpna

19.00 u. Kerk St. - Amands


Kerk en wereld - bezinningsgroep

Op donderdag 25 oktober komt onze bezinningsgroep weer samen in de parochiezaal van Sint - Amands. en dit van 14.00 u. tot 15.00 u.
Als thema werken wij rond heiligen. Welke heiligen spreken ons aan? Met welke heiligen hebben wij een speciale band.
Je bent van harte welkom om een uurtje stil te staan bij het leven van enkele grote voorbeelden voor ons. 


kinderbijbelgroep

In oktober zijn we gestart met een nieuw seizoen van onze kinderbijbelgroep "Up to D8!".
We werkten rond het thema "Laat de kinderen tot mij komen".
Na het lezen van het verhaal uit de kinderbijbel, voerden we een gesprekje over wie Jezus voor ons was en wat Hij voor ons kon betekenen.
Daarna knutselden we grote en kleine mensen om samen een grote vriendenkring van Jezus te maken.
We verwelkomden maar liefst acht nieuwe kinderen!
Onze volgende bijbelgroep gaat door op zaterdag 10 november van 10.00 u. tot 11.30 u. in het pastoraal huis in Holven!  


oktober - rozenkransmaand


Kapelleke 65 staat op de weg richting Veerle

Oktober, rozenkransmaand en daarom publiceren we deze maand weer elke week een kapelleke.
Op de weg richting Veerle, ligt een beetje verborgen in het groen, dit mooie kapelleke.
Bij deze kleine gebedsplaats nodigen we u deze week uit om even stil te staan bij de glorievolle geheimen van de rozenkrans en ze te overwegen in uw hart: de verrijzenis van Jezus, de opstijging van Jezus ten hemel, de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen, de ten opneming ten hemel van Maria en de kroning van Maria in de hemel.
Laten wij in deze week misschien enkele ogenblikken tijd maken om hier bij stil te staan.
 


laatste kans! laat je overtuigen!

Moderne kunst in de Sint - Dimpnakerk...
Het duurde wat voor ik (Dirk) de stap durfde te zetten naar deze tentoonstelling, maar ik heb me laten overtuigen en ik nodig u allen uit om hetzelfde te doen, want toegegeven, het is meer dan de moeite waard!
Durf over je bedenkingen heenstappen en verplaats je in het verhaal van de kunstenaars.
Dan wordt een installatie met enkele strijkijzers zoals op de foto, een prachtige boodschap voor vele mensen!
Op het doek op de achtergrond staat het Europese verdrag dat bij elke druppel die op een strijkijzer valt, letter per letter verdampt...
Mensen maken wetten en regels, maar doen vaak hun eigen zin zodat de verdragen vaak in rook opgaan...
En zo heeft elk kunstwerk zijn verhaal, niet alleen in de Sint - Dimpnakerk maar ook in het gasthuismuseum, de Halle en de Academie en dit nog tot 4 november! Meer info op www.dewerft.be.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
 


Externe Links