Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 31 oktober 2018

3 – 4 NOVEMBER: 31STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 5 november: H. Odrada van Balen
Woensdag 7 november: H. Willibrordus, patroonheilige tegen pest en koorts

" geen enkel gebod is voornamer dan deze twee … !!! "


Wetten en voorschriften kunnen ingewikkeld zijn. Het vraagt soms specialistenwerk om eraan uit te kunnen.
En toch … kan elke goede wet maar één bedoeling hebben: de mens(heid) dienen.
Bestaat er iets eenvoudiger? Bestaat er iets, dat makkelijker te begrijpen is?
En toch … bekijk de krant eens. Van welke berichten is de boodschap eenvoudig?
Welke boodschap is makkelijk te begrijpen? Welk bericht heeft de bedoeling, de mens(heid) te dienen?
“God beminnen bovenal … en je naaste zoals jezelf”.

17.30 u eucharistieviering waarin we onze overleden parochianen in herdenken Fons Vannuffelen en Maria Vanuytven

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Halloween - Allerheiligen – Allerzielen

Een kans en een band!

Je kan er dezer dagen niet rondkijken: de pompoenen, spoken en maskers, ... Halloween is de laatste jaren immens populair in onze streken. Vaak staan we er wat huiverachtig tegenover of zien we het als een stukje commerciële bedoeling. Misschien is het echter toch ook eens niet slecht om de positieve kanten er van te bekijken, want nieuwe tradities hoeven daarom niet slecht zijn. Halloween is een Amerikaans feest dat vanaf de jaren 1990 ook in ons land voet aan wal kreeg. Op zich zijn veel Halloweengebruiken vrij recent ontstaan. Verklede kinderen die bedelen langs de deuren bijvoorbeeld, kwamen in Amerika pas na de Tweede Wereldoorlog voor. Sinds de jaren 1970 doen volwassenen mee aan het feest. Ook zij trekken verkleed de straten op of nemen deel aan Halloweenparty's. Veel mensen zien in Halloween een voortzetting van het Keltische nieuwjaarsfeest, ook wel Samhain genoemd. Volgens de overlevering zou op die nacht de grens tussen de wereld van de doden en die van de levenden vervagen. Mensen probeerden de doden van zich af te weren door bizarre, angstwekkende maskers te dragen en vuurlichtjes te maken. Hoewel veel mensen deze geschiedenis voor waar aannemen, is dit een verzinsel van negentiende-eeuwse onderzoekers. Toch willen veel mensen graag geloven dat het feest Europese wortels heeft en geen louter Amerikaanse traditie is.

Het feest heeft wel degelijk een Europese geschiedenis, zij het iets minder spectaculair. Halloween is een variant van de christelijke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen. Die werden in de negende eeuw door paus Gregorius IV vastgelegd op 1 en 2 november. Op die dagen gingen mensen naar het kerkhof en brandden ze kaarsen om hun doden te herdenken. In de 16de eeuw werd Engeland protestants. Allerheiligen en Allerzielen werden afgeschaft omdat ze in strijd waren met de reformatorische leer. Allerheiligenavond leefde echter verder als het wereldlijke feest 'All Hallow's Eve' (Halloween). Van daaruit heeft het zich verder verspreid. Engelse, Schotse en Ierse immigranten bijvoorbeeld, introduceerden het feest in Amerika. In de negentiende eeuw zijn er veel sporen te vinden van overlast en kattenkwaad door jongeren. Vanaf de 20ste eeuw daalde de leeftijd van de feestvierders. Het werd steeds duidelijker een kinderfeest. Het feest van Halloween brengt mensen vaak samen en Halloween maakt ook bij opvallend veel kinderen en jongeren het thema van "dood" en afscheid bespreekbaar. Als men in de les godsdienst of geschiedenis bijvoorbeeld spreekt over het ontstaan van Halloween, is vaak de link snel gelegd met afscheid nemen in eigen familie - of vriendenkring. In deze dagen komen mensen samen: op de avond van Halloween, maar de dagen erna ook heel vaak op het kerkhof, met Allerheiligen of Allerzielen om de overledenen te gedenken. Vaak zien families en vrienden elkaar op deze dagen terug en ontstaan er warme en deugddoende gesprekken en waar mensen samenkomen kunnen nieuwe dingen ontstaan... (Dirk)


Ziekenhuisnieuws

Pastorale dienst wordt dienst zingeving

Een ziekenhuisopname doet mensen stilvallen en stilstaan bij de grond waarop het leven steunt: vreugde en dankbaarheid voor het mooie, verdriet en pijn voor wat moeilijk loopt. Dit alles roept vragen op. Waarom ik? Heeft dit zin? Waarom dit lijden? Is er een God? Is er nog hoop? Wat maakt mij echt gelukkig? Wat kan ik nog verlangen? Dit zijn vragen die de ziekenhuispastor vaak hoort aan het bed van de patiënten, niet alleen bij gelovige of katholieke patiënten maar bij iedereen die opgenomen wordt in het ziekenhuis kunnen dergelijke zingevingsvragen al eens opborrelen. Het is dan zeer welgekomen dat de pastor hiervoor tijd maakt.

Pastor komt van het Latijn en betekent ‘herder’, iemand die aandacht en zorg heeft voor iedereen zonder onderscheid te maken in (geloofs-)overtuiging, ras, cultuur of geaardheid. Deze aandacht en zorg spitst zich vooral toe op de begeleiding van de binnenkant en dit start altijd met een luisterend oor bieden aan iedereen die er nood aan heeft, ongeacht wat deze nood ook is. We willen er als pastor gewoonweg zijn voor iedereen.

Vanuit die bewogenheid zijn we samen met collega’s en directie gaan nadenken over hoe we meer toegankelijkheid konden creëren opdat iedereen zich zou aangesproken voelen in zijn eigen identiteit. Het kwam al snel ter sprake dat de naamgeving van onze afdeling, namelijk Pastorale dienst, voor velen stigmatiserend overkwam. Het voorstel om onze afdelingsnaam te wijzigen werd dan ook een belangrijk item op onze agenda.

Op 15 oktober, de dag van de spiritualiteit, hebben we aan ons personeel deze naamswijziging gecommuniceerd: Pastorale dienst werd dienst Zingeving. Voor alle duidelijkheid, het is enkel de naam van onze afdeling die gewijzigd is, het ‘etiket’; volgens velen ‘aantrekkelijker’ gemaakt. Inhoudelijk verandert er eigenlijk niets, we blijven werken als ziekenhuispastor binnen de dienst Zingeving, steeds vertrekkende vanuit onze eigen christelijke inspiratie en katholieke achtergrond met een luisterend oor en warme aandacht voor iedere medemens die ons pad kruist.

Griet - ziekenhuispastor 


het ciborium

In de Sint-Dimpnakerk bevindt zich een ciborium, een beschilderd schrijn waarop de legende van Sint-Dimpna uitgebeeld wordt. Onder het ciborium bevindt zich een houten schrijn is en daarin zitten de brokstukken van de sarcofaag waarin Sint-Dimpna begraven was. De afgelopen maanden hebben jullie het houten schrijn kunnen bewonderen omdat het ciborium weg was voor conservatie en restauratie. Deze restauratie werd voor de helft gesubsidieerd door de provincie Antwerpen. Het ciborium kunnen jullie nu terug in zijn volle glorie bewonderen, de kleuren en afbeeldingen zijn veel mooier.

Spring daarom dit weekend eens binnen in de kerk die open is van 11u tot 17u. Je kan het ciborium bekijken, je hebt de kans om de tentoonstelling te bezoeken (het laatste weekend) maar ook kan je voor de laatste keer in een jaar de Merodekes nog eens zien, de twee mooie schilderijtjes. Deze schilderijtjes zullen we een hele tijd moeten missen omdat ze ook dringend aan restauratie toe zijn.  


rijlessen bij de kwb

Wil je (klein)zoon of  - dochter zelf leren autorijden, dan bereid je jezelf beter goed voor op deze oefenperiode.
Het is trouwens een goede manier, om een rijbewijs te behalen, eventueel in combinatie met een rijschool.
Sinds oktober is elke begeleider verplicht om een lesavond te volgen.
KWB organiseert deze lesavonden en levert bovendien een attest af dat toegang geeft om je kind te begeleiden.
Ieder jaar is er veel vraag naar deze lessen en de inschrijvingen lopen steeds als een trein.
Schrijf daarom vlug in voor de les in Geel, maar houd er toch maar rekening mee, dat het ook elders in de buurt wordt.

De kalender:

Andere mogelijkheden:

De begeleiders worden gevraagd, om 20 euro te betalen, maar de leerlingen mogen gratis mee doen.
Verdere info krijg je na inschrijving via rijbewijslessen@hotmail.com.
Wil je nog meer weten, bel dan even met Bart op 075/ 85 62 29


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        
 


Externe Links