Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 28 november 2018

1 – 2 DECEMBER: 1STE ZONDAG IN DE ADVENT
Donderdag 6 december: H. Nikolaas van Myra (ons aller patroon)
Vrijdag 7 december: H. Ambrosius (patroon van de imkers)


" De verlossing komt nabij … "

In “ver-los-sing” voelen wij “los maken” en “los komen”. Dan kunnen wij denken aan veel dingen, waar wij aan “vast” hangen.
Het is dan aan ieder van ons om te gaan kiezen, want van vele dingen mogen wij niet los komen en andere moeten wij kunnen “lossen”. Familiebanden / tv-programma’s / ontspanning / dankbaarheid / stress / hobby / na-denken / voor-denken / plannen / terug-denken /
Waar wil je van ver-lost worden ? Waaraan blijf je “vast houden” ? Nog vier zondagen en het kindje komt. Kerstmis !!!

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Abonnement al betaald ?

Mensen, die nu nog moeten betalen, die moeten snel zijn. De poorten van “Heer Halewyn” onze uitgeverij, gaan stilaan dicht, maar wij kunnen momenteel terugkijken op een mooie abonnementscampagne. Héél veel mensen hebben héél snel betaald.
Spijtig genoeg zijn wij nog op zoek naar enkele adressen en daarvoor hopen wij op onze bankkantoren, want de computers van onze banken zijn soms karig met adressen en dan hebben wij enkele een bankrekeningnummer en een naam. Dan wordt het puzzelen om de juiste abonnee te vinden, maar ook daarvoor doen wij ons best. Dank voor wie stipt was en “rap zijn” voor wie er nog niet toe kwam !

Onze rekeningnummers:

Noord BE51 8335 3019 2162

Zuid BE33 0882 8593 2046

op Naam van “Kerk en Leven Geel”.

En doe er in de mededeling nog eens extra je adres bij. Dan ben je zeker !!!


Start van de advent, start van Welzijnszorg

Welzijnszorg belicht dit jaar een zeer actueel thema. In de vieringen in onze parochies in Geel willen we dit elk weekend ook weer symbolisch gestalte geven. Op de affiche van de campagne die in al onze kerken zal hangen staat als slogan: ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’. Er staan kinderen afgebeeld die op een atletiekpiste lopen. Kinderen die in het armoedeweb zitten, hebben op school niet dezelfde kansen. Ze vertrekken vanuit een minder gunstige situatie: de buitenbaan. Verder in hun schoolloopbaan hebben ze te maken met extra moeilijkheden waardoor hun parcours een stuk lastiger is: de buitenbaan is immers langer is dan de binnenbaan.

In de advent zien we uit naar ‘het Licht voor deze wereld’: Jezus van Nazareth. Vier weken lang bereiden we ons voor opdat Jezus ook in ons eigen leven geboren mag worden. We laten Jezus toe als, Gods licht voor alle mensen, met een voorkeursliefde voor de meest kwetsbaren in onze samenleving . Op deze wijze geven we uitdrukking aan het verlangen dat het solidaire licht van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede mag groeien voor mensen in armoede. De adventskrans krijgt zijn plaats bij het begin van de viering tijdens de lichtritus als symbool van de opgang van het Licht van Kerstmis.

Gelijktijdig met het ontsteken van de kaarsen op de adventskrans brengen we een symbool aan dat verwijst naar de specifieke situatie van kinderen die in de buitenbaan lopen. We zullen er ook in ons parochieblad elke week wat aandacht aan besteden. De versleten of te kleine schoenen op de eerste adventszondag dit weekend vertellen misschien wel van een thuissituatie waar het financieel moeilijk is.

Wij wensen iedereen een mooie adventstijd toe, met aandacht voor jezelf en elkaar op weg naar Kerstmis.


Overlijden Jan De Keyser

Op 6 november laatstleden overleed priester Jan De Keyser, gesterkt door de ziekenzalving.  De verrijzenisliturgie had plaats op zaterdag 17 november. Jan werd geboren te Heffen op 28 november 1937. Hij werd priester gewijd op 30 juni 1972. Na zijn priesterwijding werd hij onderpastoor te Hemiksem Sint Niklaas van 1972 tot 1975 om nadien te worden benoemd tot onderpastoor in onze Sint-Dimpna - parochie te Geel. Deze plaats bekleedde hij van 1975 tot 1980. Nadien werd Jan pastoor te Lier in Onze-Lieve -Vrouw Onbevlekt, Lachenen, Heilige Familie en Sint-Jan-Evangelist, Koningshooikt. Hij was ook aalmoezenier van het heilig Hart ziekenhuis te Lier van 1999 tot 2012. De uitvaart houden draagt in zich iets van loslaten, van afscheid nemen, van noodgedwongen de deur openen naar herinnering. Uitvaart houden geeft iets van weggaan, van varen uit dit leven en overvaren naar de andere zijde. Uitvaart doet ons stiller worden en tegelijk komt een weemoedig danken naar boven. Danken om het goede dat Jan, ook in de St.-Dimpna parochie te Geel,  tot stand heeft gebracht. Uitvaart houden is ook naar verdere toekomst zien en weten en geloven dat er voor de mens nog leven is na het sterven. Het is hopen en verlangen naar een weerzien. (J.Seuntjens) 


Bijbelgroep

Onze bijbelgroep "vijf broden en twee vissen" komt nu donderdag samen op het pastoraal huis in Holven.
Iedereen is welkom om tussen 19.30u. en 21.30u. mee uit te wisselen. Thema van deze avond is het verhaal van Zacheüs. 


Speciale vieringen in de advent

We willen je nu al uitnodigen op onze twee speciale vieringen tijdens deze adventsperiode.

Op woensdagavond 12 december ben je van harte welkom op onze adventswake.
Deze gaat door in de kerk van Holven van 19.00u. tot 20.00u. Na de viering is er "soep op de stoep".

Op vrijdagavond 21 december nodigen we u uit op de boeteviering ter voorbereiding van Kerstmis.
Deze gaat door in de kerk van Elsum om 19.00u.

 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
 


Externe Links