Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 50 - 12 december 2018

15 – 16 december: derde zondag in de advent
" er komt iemand die sterker is "

Ieder jaar, komt Kerstmis weer” zo zingt het deuntje.
Maar: Ieder jaar komt de advent ook weer ?!?!?!
Ieder jaar zegt Johannes de Doper ons: maak je klaar.
En ieder maakt zich klaar op zijn manier.
De één: Welk kleedje trek in aan met Kerst ?
De ander: Heb ik een nog kleedje waarmee ik buiten kan komen ?
De één: Wat is gepast als hoofdgerecht met Kerst ?
De ander: Waarmee kunnen we het toch nog feestelijk maken ?
De één: Welk cadeau past bij elk van de gasten ?
De ander: Hoeveel blijft er nog over om cadeautjes te kopen ?
Een mooie advent !!! Tot Soep op de stoep !!!

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Omhaling welzijnszorg

Vul de portemonee van Welzijnszorg met een mooie gift! Dank je wel!

Het derde weekend van de advent is traditioneel het collecteweekend voor Welzijnszorg. Als symbool dit weekend is dan ook de lege portemonnee gekozen. Kinderen in armoede hebben het moeilijker op school omdat ze voortdurend geconfronteerd worden met de beperkte financiële mogelijkheden van hun gezin. Er moet schoolgerief gekocht worden, de klas gaat op uitstap of bosklas, er is weinig budget voor leuke tienerkledij, vrije tijdsbesteding met klasgenoten is vaak niet haalbaar. Als christenen willen wij ons engageren voor de meest kwetsbaren. Dit weekend is er de speciale omhaling voor onze adventsactie Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede. Welzijnszorg steunt heel concreet verschillende projecten, ook in de Kempen. We pikken er even twee uit.

TWERK uit Herentals is een mooi voorbeeld. De hoofddoelstelling van TWERK is mensen met autismespectrumstoornis (ASS) een zinvol leven, zinvol werk én loon naar werken geven. Vanuit TWERK ontstond TWONEN, een concept van assistentiewoningen waar mensen met ASS zelf eigenaar worden van hun serviceflat. Van zodra de bewoners er echt gaan (samen)leven, begint een nieuwe uitdaging: de expertise die TWERK op vlak van ASS heeft, moet dan niet alleen ingezet worden in een werk- en vrijetijdscontext, maar ook in een woonproject. In plaats van een ‘vertrouwenspersoon’ willen we een ‘vertrouwensdienst’ opzetten, die alle continuïteit én ontwikkeling op vlak van woonbegeleiding garandeert. We willen zorgen voor de uitbouw van een nieuw zorgkader.

De Dorpel, theaterproject is tevens gevestigd in Herentals. Zij geven ondermeer getuigenissen over kansarmoede aan groepen, in scholen of in parochies.

Via onze financiële bijdrage zorgen we er voor dat kinderen en jongeren minder in de buitenbaan moeten lopen. Wij bevelen u de collecte van dit weekend dan ook warm aan, want met uw steun maakt uw wel degelijk mee het verschil!


Soep op de stoep

Vanavond nodigt de pastorale eenheid u uit op hun jaarlijkse "soep op de stoep-actie" na de adventswake in Holven. Nadat we een half uurtje bezinnend zijn samengekomen en hebben stilgestaan bij de problematiek van Welzijnszorg, babbelen we gezellig na bij een warme soep. De opbrengst gaat volledig naar Welzijnszorg. Je bent dus welkom om 19.00 u. in de kerk van Holven!!! We hopen met velen te zijn.


Marcel Spruyt 65 jaar priester

Op zondag 23 december zal in onze kerk van St. Jozef-Holven om 10u30 een jubileum viering gehouden worden. E.H. Marcel Spruyt, die jarenlang vaste voorganger is geweest in onze vieringen. Wordt in deze viering gevierd, om zijn 65 jaar priester zijn. Na de viering kan je, in onze kerk, Marcel nog feliciteren en wordt er U, door de parochie, nog een glaasje aangeboden om deze jubileumviering feestelijk af te ronden.


Jaarlijkse voedselinzameling Min

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december houdt MIN haar jaarlijkse voedselinzameling voor Kerstmis aan de Delhaize in Geel. Door in de winkel een extraatje te komen, niet bederfbare etenswaren, en deze te doneren bij de vrijwilligers van Min aan de ingang van de winkel, helpt u vele mensen in Geel aan een extraatje voor de Kerst. Met de ingezamelde goederen maken de vrijwilligers voedselpakketten voor vele gezinnen in Geel. Loop hen niet voorbij, of passeer hen even op deze dagen! Want jij maakt mee het verschil!!!


ABONNEMENT PAROCHIEBLAD

Uw (her)abonnering op Kerk&Leven nog niet geregeld? Doe het dan nu want het is vijf na twaalf. Maak 39 euro over voor Noord BE51 8335 3019 2162 of Zuid BE33 0882 8593 2046 op Naam van “Kerk en Leven Geel” met je adresvermelding in de mededeling. Of steek 39 euro in een briefomslag met daarbij uw naam en adres en deponeer die dan in de brievenbus je parochie, van het pastoraal huis, Kapelstraat 30 of van Marcel De Vries, Rozendaal 130.

Als je het deze week nog doet, komt er geen onderbreking na Nieuwjaar.


Wij nodigen u graag uit op onze kerstvieringen in Geel.

Kerstavond Maandagavond 24 december

Kerstdag Dinsdag 25 december


TREFQUIZ 2018 QUIZZEN VOOR HET GOEDE DOEL.

Op vrijdag 28 december gaat in het PC. St. Amands de zoveelste editie door van de ACW-TREFQUIZ, die omwille van externe omstandigheden nu BEWEGING.NET heet. Je kan nog inschrijven met een ploeg bij Ria Caers. 0494 40 63 52 of Rob Kuypers 0497 61 32 61.

Er wordt gequizzed voor een goed doel. Geen enkele deelnemer wordt er beter van maar elke ploeg mag een goed doel kiezen, waar eventueel een stuk van de opbrengst naartoe gaat.

Warm aanbevolen.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      
 


Externe Links