Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 02 - 10 januari 2019

12 – 13 JANUARI: DOOP VAN DE HEER
MAANDAG 14 JANUARI: H. Valentinus Paquay (Heilig paterke van Hasselt)
DONDERDAG 17 JANUARI: H. Antonius abt. (wij vieren hem in Bel op 20 januari)

" Gij zijt mijn zoon, de welbeminde. "

De tijd van Kerst- en kindheidsevangelie is nu door. Dit weekend leest de kerk de taakoverdracht van Johannes de Doper aan Jezus.
“Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Toch mogen wij nu al weten wat zal doen. Jezus laat zijn taak aan de wereld.
Laat ons hier in Geel eens uitzoeken, waar onze taak uit Jezus’ opdracht ligt.
Hopelijk roepen wij met Archimedes:”Eureka”. “Ik heb mijn taak gevonden en ga eraan beginnen !”
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vierde Pastoraal Forum


We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan ons 4de Forum. Deze keer, een beetje anders dan gewoonlijk.
We staan stil bij ons eigen gelovig zijn. "Hoe sterk sta ik als gelovige in mijn schoenen ?"
Heel vaak krijgen we van mensen de vraag of er geen mogelijkheid is om te praten over ons eigen geloof.
Vaak hoor je ook dat we zelf te weinig nadenken over ons geloof, wel op deze vraag willen we helpen een antwoord te zoeken.
Op vraag van vele mensen gaan we stil staan bij deze vraag. Een getuige geeft de aanzet, de rest doen we zelf.
Half januari krijgen jullie een uitgebreidere uitnodiging en een opdracht(je) ter voorbereiding van deze avond.
De uitgebreide uitnodiging komt via de nieuwsbrief of de website! Heb je nog geen nieuwsbrief?
Abonneer je door een mailtje te sturen naar info@pastoraleeenheidgeel.be.
Houd ook onze website www.pastoraaleeenheidgeel.be in de gaten!
We hopen veel volk te ontmoeten op deze spirituele avond.
Allemaal van harte welkom – misschien kan je nog bekenden meebrengen …

Het forum gaat door op in het ontmoetingscentrum van Elsum, naast de kerk. We starten om 19.30 u. en eindigen om 22.00 u.


Bijbelse activiteiten in januari

Zet de stap naar een Bijbelgroep! Deze kinderen gingen u al voor!

Misschien kan u het nieuwe jaar starten met het goede voornemen om ook wat meer verdieping te zoeken in onze Bijbelse wortels.
Wij bieden u alvast de hulp! Donderdag 10 januari komt de bezinningsgroep "Kerk en Wereld" samen in het PC van St.-Amands.
Zij staan tussen 14.00 u. en 15.00 u. stil bij een actueel gelovig thema.
Donderdag 18 januari komt de bijbelgroep "5 broden en 2 vissen" samen in het pastoraal huis in Holven.
Thema van deze avond is "De boom van kennis van goed en kwaad". Samenkomst om 19.30 u. en einde is stipt om 21.30 u.
Zaterdag 26 januari komt de kinderbijbelgroep samen rond het thema van "licht".
Zij komen samen van 10.00 u. tot 11.30 u. in het pastoraal huis in Holven! Deelname aan al deze activiteiten is gratis.
Misschien lijkt de drempel groot, maar zet gewoon de stap, iedereen is welkom en of je nu stil bent of heel actief,... iedereen hoort er bij!
Aarzel niet en kom mee uitwisselen over je geloof! Je wordt er alleen maar "rijker" van! 


kapelleke 67

Een nieuw jaar willen we ook goed inzetten met het goede voornemen dat we gedurende het nieuwe jaar weer regelmatig
een (nieuw) kapelleke gaan publiceren! We zijn met onze foto's nog maar in de helft dus... nog een hele weg te gaan!
Met dit nieuwe jaar kan je een heerlijk flesje bubbels winnen! Waar staat dit kapelleke, getrokken op een winterse avond?
Alle antwoorden graag via mail naar dirkvandenbroeck2@gmail.com en dit tot en met dinsdag 15 januari! Veel succes!  


BEWEGING.NET QUIZ

 

Reeds voor de 18-de keer organiseerde “beweging.net-Geel” zijn quiz voor het goede doel.
Weer waren 25 ploegen opgekomen, om een initiatief met Geelse roots te steunen en weer werd 1.000 euro uitgedeeld.

Op de foto onze KWB Punt ploeg  die mooi 2e werd. Zij speelden voor de G-Korfbal, die trainen op de terreinen achter de (vroegere) jongensschool.

Ook de Geelse Wereldwinkel, AKABE De Pioen, ’t Passst, het Roemeniëcomité en M.I.N. deelden in de prijzen.


 


 

 

Archief

Deze Week

 


Week 52

Week 01    
         
         
 


Externe Links