Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 03 - 17 januari 2019

19 – 20 JANUARI: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
MAANDAG 21 JANUARI: H. Agnes (patrones van maagden, kinderen en hoveniers)

" Doe maar wat Hij U zeggen zal "


De eerste kerk vierde “kort na de zonnewende” op één dag, wat wij nu verspreid vieren:
* De geboorte van Jezus
* Het bezoek van de herders en de wijzen
* De doop van Jezus door Johannes
* De bruiloft van Kana
Met de lezing over de bruiloft van Kana – komend weekend – sluiten wij dus definitief de “Kersttijd” af en gaan wij met de evangelist Lucas door het verdere liturgisch jaar. Uitgangszin kan dan zijn, wat Maria sprak tot de dienaars in Kana: " Doe maar wat Hij U zeggen zal "

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Diaken op bezoek in Roemenië (deel 1)

In december 2018 ging Mon naar Roemenië. We geven graag een verslag van zijn boeiende en mooie reis.
1989, 30 jaar geleden zegt Geel “JA” om Roemenië te helpen in de verdere Europese democratische integratie en ontplooiing.
Slatina-Timis een landelijk dorp wordt een zuster- en broedergemeente van Geel. Roemenië ligt aan de voeten van de Karpaten, het heeft bergruggen tussen de 1900 en 2500 meter.

Na een autorit van 1600 km dwars door België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije tot aan de grens en dan nog 300 km in Roemenië, kom ik in een wereld terecht uit mijn kindertijd.

Eerste halte is “Carancebes”. We hebben een ontmoeting met de mensen van het weeshuis “Zagujemi” waar 130 kinderen een kans krijgen om toekomst te zien in hun kwetsbaar prille leven.
Om de winter warm door te komen, hebben ze in het weeshuis wel 300 vierkante meter bomen nodig. De kostprijs van het hout bedraagt 45 euro per vierkante meter, een heel bedrag.
Het hout moet nog eigenhandig gezaagd en gekliefd worden.

Ons busje werd geladen met een nieuwe kliefmachine op wielen en een kettingzaag op benzine die het Geels Roemenië comité heeft geschonken.
We konden verder! In het weeshuis zelf waren we ook aangenaam verrast door de netheid van de gebouwen en de blije hartige kinderen en hun begeleiders.
Naast het hout is er vandaag de dag ook nog enorme directe nood, je staat er nauwelijks bij stil: badhanddoeken, shampoo en een nieuw compleet eetservies,
dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, en waar we hen ongelooflijk blij mee maakten. We rijden verder en na 2 dagen rijden in totaal komen we aan in Slatina, onze eindbestemming.

7 dagen lang mag ik ontdekken dat het werk en steun van Geel geen verloren steun is.
Door de steun in Geel heeft men een duurzame ontwikkeling ten goede tot stand gebracht die de plaatselijke mensen niet afhankelijk heeft gemaakt, maar ten volle zelfstandig benutten.
Proficiat aan alle medewerkers van het Roemenië comité en alle Gelenaars die reeds 30 jaar oog hebben voor de medemens.
Met 30 jaar Geel-Slatina en 100 jaar onafhankelijk Roemenië was er ook iets te vieren.
De plaatselijke schoolkinderen traden op met dans en toneel in rationeel klederdracht in het gerenoveerd feestzaaltje. Maar daarover lees je meer in het volgende artikel. Mon.

(Wordt vervolgd)


Vieringen van andere christelijke kerken

Vaak hoor ik mensen in Geel vertellen dat het straatbeeld in onze stad divers wordt.
Je kan er inderdaad niet buiten dat de laatste tien jaar er meer en meer mensen vanuit een andere culturele achtergrond ook bij ons in Geel komen wonen.
In bijna al onze parochies mogen we tegenwoordig ook mensen verwelkomen met een andere culturele achtergrond. Dit is een enorme rijkdom voor ons.
Vanuit deze veranderende achtergrond krijgen we af en toe ook de vraag of er in één van onze parochiekerken huwelijk of uitvaart kan plaatshebben van een christelijke kerk die niet behoort tot de katholieke traditie.
Het gaat hier om evangelische, protestantse, orthodoxe of anglicaanse kerken. Als wij een aanvraag krijgen voor een viering bekijken we dit op ons team.
Als deze andere christelijke kerk is aangesloten bij de wereldraad van kerken, staan wij deze viering toe en worden er natuurlijk goede afspraken gemaakt met de parochie in kwestie.
Zo hadden er de afgelopen 2 jaar al enkele uitvaarten en huwelijken plaats in Geel en zal dit ongetwijfeld ook in de volgende jaren nog wel gebeuren.
Wij zijn blij dat we onze broers en zussen in het geloof mogen verwelkomen. Zo bouwen we samen aan God's Rijk hier op aarde.
Volgende week is er gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Laten wij in ons gebed hier even bij stilstaan.(Dirk) 


Pastoraal forum

Op 23 januari nodigen we u van harte uit op ons pastoraal forum. Het gaat door in het ontmoetingscentrum aan de kerk van Elsum van 19.30 u. tot 22.00 u.
We staan stil bij de vraag "Hoe sterk sta ik in mijn gelovige schoenen?"
Het wordt een boeiende avond met geloofsgetuigenis en we gaan nadien met elkaar in gesprek.
Surf vooraf even naar onze website www.pastoraleeenheidgeel.be en click door naar de pagina met achtergrond.
Daar vinden jullie de voortaak die je kan maken voor ons forum! We geven een beetje huiswerk vooraf om helemaal klaar te zijn voor het gesprek!
Aarzel niet en overtuig jezelf. We hopen op vele deelnemers voor een boeiende geloofsavond! 


uitstap pastorale eenheid

Zoals reeds eerder vermeld gaan we met onze pastorale eenheid op 23 maart naar Antwerpen.
Alle info en inschrijving vinden jullie op onze website bij "Achtergrond". Aarzel niet en schrijf je tijdig in.
Dit kan nog tot en met 14 februari! Jullie gaan toch mee?
 


Oplossing van ons winters kapelleke

De jury is streng deze keer. Ons kapelleke 67 van vorige week staat nog steeds in de Kwakkelberg! De winnaar mag zich verwachten aan een heerlijk flesje bubbels!


 


 

 

Archief

Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02  
         
         
 


Externe Links