Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 04 - 24 januari 2019

26 – 27 JANUARI: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Woensdag 30 januari: H. Mutien-Marie van Namen
Donderdag 31 januari: H. Don Bosco


" het Schriftwoord gaat in vervulling "

Dit weekend lezen zij, hoe Lucas het eerste optreden van Jezus beschrijft. Hij, de werkmanszoon, spreekt als een wetgeleerde, maar verkoopt geen geleerde praat.
Hij zegt, dat de tijd van de verlosser gekomen is, zoals die in de boeken beschreven stond.
Met open mond volgen de mensen zijn woorden en ze weten niet of er wijze woorden kunnen komen uit de mond van een “eenvoudig iemand”.
Gebeurt dit ooit soms misschien nog in het Geel van 2019 ?

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Pastoraal Forum op 23 januari

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan ons 4de Forum. Deze keer, een beetje anders dan gewoonlijk.
In juni 2018 formuleerden verschillenden onder jullie de vraag naar vorming – naar verdieping.

Het thema van vandaag was één van de vragen. We gaan er dan ook graag op in. Wat kan je verwachten?

We vragen deze keer een kleine voorbereiding…

Op de website www.pastoraleeenheidgeel.be vind je bij "Agenda" het bericht van ons pastoraal forum. Click even hierop en ga naar onder.
Daar vind je een “boekje” met situaties en vragen. Click erop om het te openen en af te printen! We willen erg graag dat jullie dit vooraf lezen.
Schrijf per thema kort je reactie neer. Uit de reacties kan je er ook één of meerdere aanduiden die het dichtst bij jouw mening aansluiten.
Breng die voorbereiding mee. Dit vormt dan de basis voor wat we allemaal gaan doen.
Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden! Tot de 23ste, om 19.30 u in het ontmoetingscentrum in Elsum!

Het team van de PE

Chris, Jan, Michel, Dirk, Lieve en Jef


Onze diaken in Roemenië (deel 2)

Vorige keer lazen we hoe Mon naar een feestje ging voor 30 jaar samenwerking.  We pikken terug in na het optreden van de kinderen.
Nadien dronken we samen met het nodige straffe natje en aten het  nationaal gerecht: witte bonen met worst en goulashsoep.
Tijdens onze reis was ook het stadsbestuur van Geel goed vertegenwoordigd: Nadine, Ben en François willen we danken voor hun steun aan het geheel.
Ook passen woorden van dank aan Georges (Burgemeester Slatina) en Jhonny (verantwoordelijke plaatselijk gezondheidscentrum Slatina) voor hun noeste, eerlijke en bekwame leiding plaatselijk voor het geheel.
1000 maal proficiat aan alle mensen die het Roemenië - comité reeds al die jaren vormgeven. We hopen dat er jonge mensen toetreden zodat het werk kan worden verdergezet!
Jozef Goebels en Kris Vanberghen bijzondere dank voor jullie inzichten en werkzaamheden al die jaren. Na 9 dagen en een rit van 20 uur was ik terug thuis in de heimat.
Moe maar content dat ik het werk van zovele heb mogen ondervinden; één teleurstelling, ik heb een vriend moeten achterlaten. Ik ontmoette een straathond die ik Franske heb benoemd.

Lieve mensen van Geel, uw werk en steun en geld is heel goed besteed in Roemenië: tot kijk tijdens de Eurofeesten of de restaurantdag van het Roemenië comité op 24/2/2019.
Heb je nog een centje over na de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten, een steuntje voor de directe noden van het weeshuis is altijd welgekomen.

Het was tijdens onze reis min tien graden, maar Geel is de naam hartverwarmende, barmhartige stede waardig. Ik hoop dat alle Gelenaars dit blijven uitdragen.
Voor verdere info raadpleeg: www.slatina-timis.be.

Gelukkig nieuwjaar, dat kan nog in januari! Mon.

VZW Roemenië comité
BE 51 0682 1481 9762


Vormelingenactiviteit was succes

Op zaterdag 12 januari hebben 167 vormelingen en 20 begeleiders genoten van een fijne namiddag in Elsum.
Na het onthaal verdeelden ze zich naar eigen talent in zes groepen voor workshops rond de eucharistie.
Knutselen, zingen, toneel spelen, schrijven, bloemschikken of werken rond de actualiteit... iedereen droeg zijn steentje bij tot de viering aan het einde van de dag.
Tussendoor gaf Bart Willlemen, verantwoordelijke catechese van ons bisdom nog een uitleg over de eucharistie. Deze stemde zeker tot nadenken.
Dank je wel aan alle helpers voor de leuke dag! In maart komen we weer samen met onze grote groep voor Broederlijk Delen. Meer foto's vinden jullie op de website!


Week van de eenheid

Van 18 tot 25 januari 2019 gaat de gebedsweek door voor de eenheid onder de christenen. Jaarthema: Zoek het recht en niets dan het recht “Dt(Deuteronomium) 16,20”.

De Week van het gebed voor christelijke eenheid 2019 is voorbereid door christenen uit Indonesië. Ongeveer 10% van de Indonesiërs is christen van verschillende tradities.
Bhineka Tunggal Ika (Eenheid in diversiteit) is de wapenspreuk van het land.
Over de diversiteit heen van etniciteit, taal en religie hebben Indonesiërs geleefd volgens het principe van gotong royong (leven in solidariteit en samenwerking).
Deze harmonie wordt vandaag op nieuwe manieren bedreigd. Vooral corruptie ondermijnt gerechtigheid en de uitvoering van de wet.
Gemotiveerd door deze bezorgdheid, vonden de christenen in Indonesië dat de woorden van Deuteronomium krachtig spreken over hun situatie en behoeften.
Voordat het volk van God het land binnengaat dat God hen heeft beloofd, hernieuwen ze hun toewijding aan het Verbond dat God met hen heeft gesloten.
We staan er weinig bij stil, maar ook bij ons in Geel zijn er christenen vanuit een andere christelijke traditie aanwezig.
Laten we deze dagen extra bidden voor eenheid en begrip onder elkaar en laten we openstaan voor wat andere christenen ons te bieden hebben.


ONS DAVIDSFONDS STRIJDT MEE VOOR VREDE.

Tom Sauer, professor internationale politiek IN Antwerpen, TREKT MOMENTEEL Vlaanderen rond tegen het “doemdenken”.
Op dinsdag 19 februari om 20.00 u. doet hij dat ook in Geel op uitnodiging van Davidsfonds Geel. Plaats van afspraak: het Geels Brouwhuis aan de centrumparking van de Nieuwstraat.

* Poetin maakt Oekraïne onveilig

* terroristen blazen zich op in verscheidene Europese steden

* er zijn nog altijd duizenden kernwapens.

Die bedreigingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Toch betekent dat niet dat we de toekomst moeten vrezen.
We kunnen de strijd voor vrede winnen door te streven naar meer gezamenlijkheid. Dat vereist een mentaliteitswijziging van ons.
In het zaaltje van het Geels Brouwhuis, Nieuwstraat 41 in kunnen wij die positieve avond mee beleven. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (3 euro voor Davidsfondsleden – 1 euro met vrijetijdspas).

Meer info: Jan Drijkoningen (014/72 35 87 of jan.drijkoningen3@gmail.com).


 


 

 

Archief

Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
         
         
 


Externe Links