Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 05 - 30 januari 2019

2 – 3 FEBRUARI: 4DE ZONDAG DOOR HET JAAR
(onze parochies vieren ook mee Lichtmis: 2 februari)

" Geen profeet wordt aanvaard in eigen stad "

In de evangelielezing horen wij dit weekend over Jezus’ optreden in de eigen synagoge van Nazareth. Ze menen hem daar te herkennen, niet als leraar maar al zoon van achter ’t hoekje.
Overkomt dit ons soms ook ??? Kijken naar “wat” iemand is, beter dan “wie” hij/zij wel is ????

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Maria Lichtmis

Het afgelopen jaar werden er in Geel ongeveer 150 kindjes gedoopt.
150 vreugdevolle momenten waarin doopcatechisten samen met de voorgangers en jonge gezinnen stil stonden bij het jonge leven en de toekomst die voor al deze kinderen open ligt.
In mooie doopvieringen werd bij de dopelingen de handen opgelegd, gezalfd met chrisma en gedoopt met water. Ook dit jaar was het opvallend dat er weer talrijke oudere kinderen werden gedoopt.
In de voorbereiding naar hun eerste communie is dit voor vele eerste communicanten en hun ouders een zeer intens gebeuren.

In al onze parochies vieren we in deze periode weer het feest van Lichtmis. Onze gedoopten worden samen met hun ouders uitgenodigd om de zegen van God te ontvangen over hun jonge leven.
De doopcatechisten onthalen iedereen enthousiast en hopen dat ook vele parochianen mee komen vieren.

Op de website van gezinspastoraal vonden we een mooie en korte verklaring van het lichtmisfeest.

Twee februari is – zoals de naam doet vermoeden – natuurlijk een Mariafeest. Volgens de Joodse traditie moest een vrouw veertig dagen na haar bevalling een zuiveringsritueel ondergaan.
Jozef en Maria gaan daarom met hun pasgeboren zoon en twee tortelduiven naar de tempel. (...) Maria Lichtmis is ook een lichtfeest.
In oude weerspreuken horden we dat de dagen rond februari zichtbaar lengen: “Het wordt lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.”
Maria Lichtmis vertoont dan ook sterke verwantschappen met heidense lichtfeesten zoals bijvoorbeeld het Ierse Imbolc, middenin de winter.
Het is ook een traditie dat op Maria Lichtmis kaarsen worden gewijd en kaarsprocessies worden gehouden. Maria Lichtmis is tot slot ook een kinderfeest.
Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de gewoonte om op 2 februari of de eerstkomende zondag alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen.
Dit is een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.”

Wij wensen alle gedoopten via deze weg van harte proficiat en danken alle doopmedewerkers van harte voor weer een heel mooi jaar vol inzet!


Nieuwjaarsontmoeting CM-regio

Zaterdag 19 januari zetten de vrijwilligers van Samana Sint-Amands en Elsum, hun beste beentje voor om de Nieuwjaarsreceptie van CM regio Mechelen-Turnhout in Elsum in goede banen te leiden.
Michel Pastijn heette zowat 100 genodigden welkom, waarna Martine Dams hen muzikaal op sleeptouw nam. Bij zo’n feestvieren hoort natuurlijk ook een hapje en een drankje.
De frikadellen met krieken waren zalig lekker, met een tasje koffie/thee erbij. Vervolgens kwam er nog rijstpap om de gaatjes te vullen.
Als laatste had Josée Laenen nog een surprise in petto: een boek anno 2019 om een nieuw verhaal te schrijven met z’n allen, want Samana is “samen sterk”!


veel volk in bel

Op 20 januari kwamen vele baasjes met hun dieren naar de kerk van Bel afgezakt voor de jaarlijkse dierenwijding.
Vooraf had er een mooie gebedsviering plaats die werd opgeluisterd door het zangkoor en doedelzakspelers.
Traditiegetrouw waren de kinderen weer verkleed als boeren.
Na de wijding was er in de parochiezaal de al even traditionele verkoop van vleeswaren en natuurlijk de varkenskop!
Deze mooie Belse traditie haalde dit jaar zelfs de regionale TV!
We kijken nu al uit naar volgend jaar met even mooi weer als de afgelopen week!


Winnaar kapelleke

De familie Debaets uit Punt wint de fles nieuwjaarsbubbels! Van harte proficiat! Binnenkort weer een nieuw Kapelleke om te raden!


bijbelse activiteiten in februari

In februari nodigen we ieder van u uit op de volgende bijbelse activiteiten. Op donderdag 14 februari komt de bezinningsgroep van Kerk en Wereld samen in de parochiezaal van St.-Amands en dit van 14.00 u. tot 15.00 u. Donderdagavond 21 februari komt de bijbelgroep "vijf broden en twee vissen" samen. De bijeenkomst heeft plaats van 19.30 u tot 21.30 u. in het pastoraal huis in Holven. Onze kinderbijbelgroep komt samen op zaterdag 23 februari van 10.00 u. tot 11.30 u. tevens te Holven! Allen van harte welkom!


 


 

 

Archief

Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         
 


Externe Links