Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 06 - 6 februari 2019

9 – 10 FEBRUARI: 10STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Gooi uw netten uit voor de vangst … "


Wie goed rond kijkt, ziet hier in Geel nog steeds mensen, die voor “het goede” hun netten uitwerpen.
In het spoor van de apostelen worden wij nog steeds geconfronteerd met Jezus’ boodschap en met Zijn wens, om de hele wereld – dan toch een beetje – beter te maken.
Spijbelen ??? Betogen ??? erover praten ??? erover zeuren ??? of nog iets van de koe en de horens !!!
Laat ons oog hebben voor Jezus’ netten. Niet om erin te verstrikken, maar om voor een goede vangst te helpen zorgen !

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Feesten patroonheiligen

H.Apollonia en H.Amandus (met dank aan verzamelaar uit Geel)

Elk van onze Geelse parochiekerken heeft een eigen naam en ook een eigen heilige.
Rond hun feestdag willen we dit jaar onze patroonheiligen even in de aandacht brengen met een kort stukje uit hun levensverhaal of legende.
We mogen deze week al beginnen met twee verhalen (met dank aan www.heiligen.net)

6 februari: H. Amandus

Amandus zou rond het jaar 594 geboren zijn in de buurt van de Franse plaats Nantes. Vijftien jaar lang schijnt hij het leven van een kluizenaar geleid te hebben te Bourges.
Daar zou hij leerling zijn geweest van de heilige bisschop Austregisilis († 624; feest 20 mei). Op zijn 33e pelgrimeerde hij in gezelschap van Sint Humbertus van Maroilles († ca 680; feest 25 maart) naar Rome.
De paus wijdde hem daar tot bisschop zonder vaste zetel.
Van dat moment af verkondigde hij het evangelie in Vlaanderen, onder de Slaven, in Karinthië en aan de Basken in de landstreek van Navarra (tegenwoordig Noord-Spanje).
Hij stichtte een flink aantal kloosters, waarvan Elno of Elnone in Vlaanderen het bekendste is geworden (thans bekend als St-Amand-des-Eaux).
Daarnaast gaat ook de stichting van St-Amandsberg en van het klooster Sint-Pieters te Gent op hem terug, alsmede van het klooster in het naburige Drongen.
Veel van zijn stichtingen vernoemde hij naar Sint Petrus, voor wie hij een bijzondere devotie had.
In de legendes rond zijn leven neemt zijn bezoek aan (het graf en de Heilige Stoel van) Sint-Petrus te Rome dan ook een vooraanstaande plaats in.
Eén van zijn kloostervestigingen bevond zich te Maastricht.
Amandus is daar nog drie jaar bisschop geweest maar nadat hij mislukte in het aanpakken van de verslapte clerus schudde hij in 650 het stof van zijn voeten en vertrok om zijn leven van zwerfbisschop weer op te pakken.
Tenslotte stierf hij op tamelijk hoge leeftijd in zijn geliefde abdij Elno.

9 februari: H. Apollonia van Alexandrië

Apollonia was een bejaarde diakones en leefde als maagd omwille van Christus in Alexandrië.
Ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251) werd zij gearresteerd en gemaand terug te keren tot de aloude Romeinse goden.
Toen ze standvastig bleef in haar geloof onderwierp men haar aan allerlei folteringen; zo werden haar alle tanden uit de mond geslagen.
Toen de beulen voor haar een brandstapel klaarmaakten, sprong ze eigener beweging in het vuur, "terwijl het vuur van de Heilige Geest haar hart in vlam zette", aldus het oude martelarenboek.
De bisschop en kerkvader Dionysius van Alexandrië († 264; feest 17 november) zegt van haar - nog geen vijftien jaar na haar dood: "Zij grepen die bewonderenswaardige maagd Apollonia, die reeds op jaren was en sloegen al haar tanden uit haar mond. Vervolgens wierpen ze even buiten de stad een brandstapel op en dreigden haar daarop levend te zullen verbranden als ze niet de godslasterlijke woorden die zij haar voorzeiden wilde nazeggen.
Zij vroeg een korte bedenktijd, en sprong onmiddellijk eigener beweging in het vuur. Aldus kwam zij om het leven.
"
In de verhalen veranderde zij van een oude diakones in een mooie jonge prinses, die maagd wilde blijven omwille van Christus. Zij werd het onderwerp van steeds fraaiere legendes.

Op zondag 10 februari wordt er in de vieringen van Stelen (9.30 u.) en St. Amands (11.00 u.) extra aandacht besteed aan hun naamheiligen! Wij wensen onze twee parochies een fijne feestdag toe.


Met de pastorale eenheid naar Antwerpen

Zoals reeds eerder geschreven gaan we op zaterdag 23 maart met onze pastorale eenheid op uitstap naar Antwerpen.  Je kan nog altijd inschrijven en dit tot 14 februari! Aarzel niet om mee te gaan. Op onze uitstap leren we elkaar beter kennen en ontmoeten we elkaar! De moeite waard!

We rijden met de trein en nemen onze eigen picknick mee, maar drank is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Programma:

Deelname aan deze uitstap kost 20 euro voor volwassenen. Kinderen onder de 14 betalen 10 euro.

Inschrijven kan je:

Alle info bij: Jan Verheyden op 014/584965 of Lieve Helsen op 014/589341 


met het bisdom naar lourdes

Zoals elk jaar gaat ons bisdom weer naar Lourdes.
De diocesane Lourdesbedevaart gaat dit jaar door in juli.
Er is een aangepast programma voor jongeren en zieken.
Wie met de trein (HST) wil rijden gaat van dinsdag 16 tot maandag 22 juli en vertrekt vanuit Tourcoing.
De vliegtuigbedevaart heeft plaats van vrijdag 19 tot maandag 22 juli. Er is dit jaar geen meibedevaart voorzien.
Voor inschrijvingen en info kan je terecht bij Marie-Josee T’Syen, Kanunnikenblok 14 of op het nummer  14/58 02 26 (best na 19u).


Liturgische zangnamiddag

Graag willen we de koorleden, dirigenten, organisten en iedereen die graag meezingt in de liturgie uitnodigen op de halfjaarlijkse dekanale zangnamiddag
op donderdag 14 februari om 14.00u in de Sint-Catharinakerk op het begijnhof van Herentals.
Pater Jos Bielen van Averbode zal vooral de focus leggen op liederen voor de aankomende vasten en paastijd. Aan het orgel Bart Wuylmus. Iedereen is welkom. Inschrijven hoeft niet.


ABONNEMENTEN OP ONS BLAD

De eerste uitgave van de nieuwe abonnering op ons blad is voor 2019 over een hobbelig parcours verlopen.
Vermits er zeker in november de nodige kinderziektes waren moest er een nieuwe manier van werken afgedwongen worden.
Toch denken wij nu, dat stilaan alles op zijn pootjes terecht gekomen is.

Wij willen ons verontschuldigen, bij de mensen die last hadden om helemaal in orde te geraken en danken overvloedig onze vrijwilligers,
die zich allemaal hebben ingezet om deze operatie in de best mogelijke banen te leiden.

Marcel De Vries.


 


 

 

Archief

Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         
 


Externe Links