Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 08 - 20 februari 2019

23 – 24 FEBRUARI: 7DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is "


Wie komend weekend de evangelielezing hoort, zal zich dadelijk ambetant voelen: vijanden beminnen, lenen zonder terug vragen … Jezus is radicaal tegen zijn leerlingen en zegt hen, dat ze meer moeten kunnen dan heidenen en zondaars en dan nog het strafste: oordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden.
Kortom: de maat die Gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.
Zie dat je eruit bent, tegen het ogenblik dat je voorganger je “in vrede” naar huis stuurt…

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Draag zorg voor de schepping

"Toen bracht Jahwe de mens in de tuin om die te bewerken en te beheren." (Gen.2,15) Je kan er tegenwoordig niet om heen. Elke dag is het klimaat onderwerp nummer 1 in het journaal op radio en tv, in de krant of op sociale media. Hoewel de mens de taak kreeg van God om de aarde te beheren en te bewerken, lijkt het er soms meer op dat hij ze aan het mismaken en beheersen is. Maar tegen het negativisme in zijn er duizenden jongeren die zich engageren voor een betere en mooiere wereld: er zijn er die gaan betogen, er zijn er die kleine acties opzetten op school, met de jeugdbeweging of gewoon thuis met het gezin. Jongeren hebben vaak een heel genuanceerd beeld over het klimaat en zijn vaak bewuster bezig met de dingen dan het op het eerste zicht lijkt. Ik polste even via de sociale media naar reacties en die kwamen verrassend snel.

Een jonge leerkracht stuurde onmiddellijk een zeer confronterende grafiek naar mij over de ijskappen die zorgwekkend smelten. Het drukt je meteen met de neus op de waarheid en geeft veel stof tot nadenken.

Dan kwam er de reactie van Jelle, die werkt bij natuurpunt. Ik ken hem nog vanuit de vroegere parochiewerking. Hij begint zijn getuigenis verrassend als ik vraag hoe bezorgd hij als jonge twintiger is over het klimaat:

"Ik ben niet zo bezorgd om het klimaat, omdat ik weet dat de natuur dat in principe allemaal aan kan. Hetgeen waar ik vooral bezorgd om ben, is dat de mens alle natuur vernietigd omwille van macht en geld en hij het niet wil inzien wat die aanricht. Die schade is op ons mensenleven onomkeerbaar maar binnen duizenden jaren is dat niet meer te zien."

Christenen zijn deel van de schepping en maken er deel vanuit. Ook daar pikt Jelle op in.

"Natuur heeft plaats nodig om te genezen om te doen waarvoor zij gemaakt is. Wij zijn daar een deel van en wij zijn niet op aarde om dit te controleren. Zolang wij de grond niet teruggeven aan de natuur, zolang we plaats blijven innemen zal dat voor ons mensen slecht aflopen. Ik hoop dat de mensen dit ooit gaan inzien, maar ik vrees voor de toekomst, omdat er nog te veel mensen het probleem niet inzien, waardoor ik vrees dat er door honger, droogte en migratie onstabiele tijden gaan komen in de wereld. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de gevaren inzien en er iets aan willen doen. Maar we blijven allemaal moderne mensen die opgevoed zijn met luxe en overvloed, er zullen dus weinige mensen bereid zijn om te leven met wat je nodig hebt. Om terug zelf in te staan voor je voedsel. voor mij is dat een soort van droomwereld geworden waarin ik elke dag moet werken om letterlijk eten en drinken te hebben. Zo ben ik gekomen tot mijn droom van zelfvoorzienend leven. Mijn leven draait nu om het vrijkomen van ..... door een huis te kopen met mijn vriendin waar we ruimte hebben voor onze eigen groenten, vlees, water, verwarming, ... Hierdoor zijn we vrij en bijna onafhankelijk van de wereld. Ik hoop dat mensen dan van ons leren en zien dat je ook zonder al die luxe gelukkig kan zijn. Als de gewone mens dan te laat is met het beschermen van het klimaat dan heb ik toch mijn best gedaan.”

Benieuwd ben ik dan natuurlijk waar Jelle zijn onderliggende inspiratie haalt, en het antwoord volgt: "Ik ben ook heel hard bezig met de rastafari beweging. Zij prediken een prachtig wereldbeeld en levenswijze. Zij danken dit aan jah (verkorte vorm van Jahwe nvdr.), ik sluit mij aan bij deze denkwijze omdat jah voor mij moeder aarde weerspiegeld en in moeder aarde is het enige waar ik in geloof en hetgeen waar ik steeds voor zal opkomen"

Ook Wouter, bijna 15 jaar, reageerde op de vraag, wat belangrijk is rond de schepping: "Ik vind dat we wel zorg moeten dragen voor het klimaat, maar we moeten eerst in onze eigen boezem kijken voor we gaan betogen. We kunnen meer halen uit de vele kleine dingen dan uit 1 grote actie waarbij we iemand anders op de vingers tikken. In plaats van naar ons zelf te kijken. Verander de wereld, begin bij jezelf"

Melle verwoordt het weer anders: "Ik ben niet mee gaan betogen, maar ik gebruik wel zo weinig mogelijk plastiek. ik sorteer ook zo veel mogelijk"

Andere jongeren lieten me weer weten dat zij wel mee gingen betogen en zo op hun manier de boodschap van actie kracht bij willen zetten! We mogen niet aan de kant blijven staan en moeten samen de handen uit de mouwen steken! Als christen draag je mee zorg voor de aarde. Laten we elk op onze eigen manier meebouwen en de toekomst van onze planeet veilig stellen!

(Dirk)


Vasten in aantocht!

Start Broederlijk Delen

Op 6 maart start de vasten met Aswoensdag. We willen nu al even vooruitblikken op de komende campagne van Broederlijk Delen.
Via deze weg nodigen we iedereen uit op onze startavond die doorgaat op 6 maart in het parochiecentrum van Sint-Amands.
Om 19.00 u. starten we met de aswoensdagviering in de St.-Amandskerk.
Daarna nodigen we u uit op onze jaarlijkse startavond
, waarover u volgende week meer leest in ons parochieblad.

Broederlijk Delen werkt dit jaar rond Guatemala. Guatemala wordt ook wel het land van de eeuwige lente genoemd, maar is dit wel zo? Voor een kleine elite wel.
Maar een groot deel van de bevolking profiteert niet mee van het gunstige klimaat, de vruchtbare bodems en de overvloedige natuurlijke rijkdommen.
Zo is bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar in Guatemala ondervoed – één van de hoogste cijfers ter wereld.
Die ondervoeding is een symptoom van een structureel politiek probleem: de enorm ongelijke verdeling van landbouwgrond.
Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee sporen: boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten
en tegelijkertijd politiek druk uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond.
Ook wij willen in de komende vastencampagne hier weer aandacht aan besteden.
Onze vrijwilligers gingen alvast naar de startdag om het nodige materiaal te verzamelen voor Geel!
Schrijf nu alvast onze startavond van Broederlijk Delen in je agenda!


28STE ROEMEENS RESTAURANT

Je moet het jaar 1992 al heel bewust hebben meegemaakt, om je het eerste Geelse Roemeniërestaurant te herinneren.
Na de verschrikkelijke beelden over een verwaarloosd Roemenië en de eerste hulpacties, gingen tientallen en tientallen Belgische gemeentebesturen een dorp in Roemenië adopteren.
Geel deed dit ook en kreeg contact met Slatina Timis.

Onze Barmhartige Stede toonde zich wel zéér barmhartig en ze heeft volgehouden, waar heel wat andere adoptiegemeenten afhaakten.
Veel Gelenaren zijn al in Slatina Timis geweest (zie parochieblad van januari).
Iedere Gelenaar kan voor de 28ste keer Slatina Timis hier ter plaatse ervaren nu zondag 24 februari in het Roemeniërestaurant.

Als je vandaag (24) of morgen (25) nog naar Ria belt om je in te schrijven en je komt zondag naar de St.-Amandszaal, dan geniet je van een énig buffet en je steun te goede zaak.

Inschrijven op 014/72 35 29

Deelnameprijs: 20 euro.

Een aanrader als goed doel, een aanrader voor smakelijk eten !!!


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 
         
 


Externe Links