Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 09 - 27 februari 2019

2 – 3 MAART: 8STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Woensdag 6 maart: Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd.
Zaterdag 9 maart: H Francesca Romana, patrones van Rome.

" Een boom kent men aan zijn vruchten "


Het evangelie van komend weekend gaat mee met Jezus “kijken naar de mensen … ook naar onszelf.“
Twee goede blinden kunnen toch elkaar niet ziende maken.
Gelukkig zijn alle mensen verschillend van elkaar, zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Maar daardoor gaan mensen ook als snel naar die verschillen kijken, om elkaars gebreken te vinden, erover te stappen of ze uit te vergroten. Zien wij de splinter in het oog van de ander eerder dan de balk in ons eigen oog???
In een tijd van immense reclame voor lenzen en hoorapparaten zouden wij er veel slogans kunnen tegen plakken … gratis een tweede bril opdringen aan je naaste, of je eigen bril een beetje rechter zetten ? Wie doet een voorstel?

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

“Aswoensdagviering op woensdag 6 maart”

Tot de dag ervoor - Vette Dinsdag - wordt nog voluit carnaval gevierd. Vanaf Aswoensdag begint de 40-dagentijd, een periode van inkeer en bezinning.
Aswoensdag is dus de eerste dag van de voorbereidingstijd op Pasen die loopt tot en met Stille Zaterdag. Eigenlijk duurt deze periode 46 dagen.
Traditioneel wordt daarvan op de 40 week- en zaterdagen versoberd. Zondagen zijn geen vastendagen.  
Het missaal spreekt eigenlijk niet van een kruisje, maar van as op het hoofd strooien.
Zo gebeurt het vaak ook in andere landen in de katholieke kerk en al zeker bij de Oud-katholieken en Oosters-orthodoxe christenen.
Aswoensdag is, samen met Goede Vrijdag, voor katholieke christenen een dag van grote soberheid en verplicht vasten.
Dat betekent dat ze die dag slechts één volle maaltijd nuttigen.
De vastentijd herinnert christenen aan Jezus die na zijn doopsel veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder te eten of te drinken (Mc 1,12-13)

Een kruisje van as op hun voorhoofd herinnert christenen er niet alleen aan dat er ooit een einde komt aan hun leven, maar ook dat ze vaak tekort komen tegenover hun medemensen en tegenover God. Daarom hebben ze nood aan vergeving van hun zonden. As heeft een reinigende kracht. Denk maar aan koperlampen, zwartgeblakerde kookpotten of kachelraampjes die gepoetst worden met as.
Zo verwijst het askruisje niet alleen naar onze broosheid, maar ook naar God die het diepste wezen van mensen wil zuiveren van alles wat hem dof en schuldig maakt.
Wat maakt jouw leven of dat van anderen vaal en kapot? Op welke domeinen heb jij nood aan vergeving? Aan meer zuiverheid? Met wat wil je komaf maken?
(bron Kerknet.be)
 


Solidariteitsavond Broederlijk Delen

Naar jaarlijkse traditie nodigen wij u van harte uit op onze jaarlijkse startavond van Broederlijk Delen!
Deze gaat door op woensdag 6 maart in de parochiezaal van St.-Amands. We starten om 20.00u.

Wie wil kan om 19.00 u. starten met de Aswoensdagviering in St.-Amands!

We stelden Limme al enkele vraagjes!

Limme, jij bent van Geel?

"Ja, ik ben inderdaad afkomstig van Geel, geboren en getogen. Ik ben nu 26 jaar maar woon nu al enkele jaren elders."

Jij trok op inleefreis...

"In de zomer van 2018 ging ik, samen met 11 andere enthousiastelingen, mee op inleefreis naar Guatemala in het kader van Broederlijk Delen.
Zo’n 20 dagen lang werden we ondergedompeld in de Guatemalteekse cultuur en gastvrijheid.
We bezochten enkele partnerorganisaties van Broederlijk Delen, genoten van een inleefverblijf bij een Guatemalteeks gezin en leerden het land op een authentieke manier kennen."

Je deelt graag je ervaringen met anderen, merkte ik al op de startdag van Broederlijk Delen:  "Een inleefreis laat heel wat indrukken na.
Graag kom ik mijn verhaal bij jullie vertellen. Ondertussen werk ik als medewerker Onderwijs & Jongeren in de provincie Antwerpen voor Broederlijk Delen.
Zo probeer ik de thema’s waarrond we werken op een educatieve manier aan te brengen, in scholen en allerhande projecten."

Dank je wel Limme en we kijken uit naar je komst!

Wanneer je vast, trek dan geen somber gezicht, maar zalf je hoofd.
Wanneer je vast zwaai dan de luiken van je strakke denkbeelden wijd open en laat een frisse wind naar binnen stromen.
Wanneer je vast speur naar de wortels die je grond verharden. En hak ze uit tot je eenieder grootmoedig tegemoet kunt komen.
Wanneer je vast bedenk hoe onvoorspelbaar leven blijft verschijnen. En koester deze aarde tot in het kleinste dat ze voortbrengt.
Wanneer je vast besef hoezeer je hoeder van je broeder bent. Duld niet dat iemand iets ontbeert.
En word een mens van hoop die onvermoeibaar, onvoorwaardelijk een weg aanlegt naar opstanding.

(Kris Gelaude)

Meer activiteiten van Broederlijk Delen vinden jullie in onze agenda op de website www.pastoraleeenheidgeel.be


1ste Communie en Vormsel 2020

De data van de communievieringen zijn te vinden bij de nieuwspagina van onze website.
Wie nu al nieuwsgierig is naar de communies van (klein-) zoon of - dochter volgend jaar of wie al dringend de feestzaal wil boeken, kan terecht op www.pastoraleeenheidgeel.be/nieuws


PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

DAVIDSFONDS-GEEL IN ACTIE

Meesterschap

Op dinsdag 19 maart staan tientallen Davidsfondsafdelingen in Vlaanderen stil bij de Nacht van de Geschiedenis, die dit jaar het thema “meesterschap” meekreeg.

In Geel gaat het dan over architectuur en bouwkunst, aangevuld met enkele muzikale intermezzo’s.

Vanuit het Geels Brouwhuis vertrekt de tocht. Op drie verrassende locaties maken wij kennis met “Geelse meesters”.
Wij kijken naar façades, zoeken, wat erachter zit en luisteren naar kenners van de Geelse bouwkunst en -architectuur: Luc Vandecruys, Koen Vandecruys en Jo De Belder.
Geen droge theorie, maar leuke weetjes en interessante anekdotes.

Op twee plaatsen krijgen wij daarenboven een mini-concert dat aansluit bij het historisch kader.
Daarvoor zorgen Wim Van den Broeck en het ensemble Oude Muziek. Daarvoor kan het Davidsfonds rekenen op de muziekacademie.

Afspraak: dinsdag 19 maart om 19.30 u. in het Geels Brouwhuis

Meer info: heylenpaul@skynet.be of 014/58 29 64


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

         
 


Externe Links