Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 10 - 6 maart 2019

9 – 15 MAART: 1STE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gevoerd "

Na Zijn doopsel en de tumultueuze ontmoeting met Johannes trok Jezus zich terug in de woestijn, maar dáár lag zijn roeping nog niet.
Daar vond zijn roeping vaste grond tegen alle bekoringen in.
Ook vandaag zijn er voor ons “woestijntjes” weg gelegd: plaatsen waar God ons uitnodigt om over de bewoonbaarheid van Zijn wereld te bezinnen
en te handelen … een betoging … een weerbericht … een vergadering … een verkeersfile … een huiselijke twist … een weekendviering in de kerk …
Wij wensen élke lezer een klein woestijntje toe

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Schaapjes tellen!

Misschien wist u het niet, maar elk jaar krijgt iedere parochie vanuit het bisdom de vraag naar "De Godsdienstpraktijk van het voorbije jaar" voorgeschoteld.
Naarstig gaan onze medewerkers dan aan het tellen en zo komen wij ieder jaar toch wel tot een overzichtje van wat er in cijfers gaande is in onze geloofsgemeenschappen.
We willen dit vanaf nu ook graag delen met u als lezer! Vandaar dat we hier graag een overzichtje geven van het voorbije jaar 2018!
We danken langs deze weg natuurlijk ook de trouwe secretariaatsmedewerkers voor hun inzet!

Laten we nu even de schaapjes tellen of... wel en wee in 'de vrome kudde' van de Goede Herder...

In Geel werden er voorbije jaar 2018 meer dan 160 kinderen gedoopt. Hiervan zijn er 45 ouder dan 1 jaar en 7 ouder dan 7 jaar.
Het aantal eerste communicanten en vormelingen bedraagt samen ongeveer  500 en dit mooi verdeeld: 250 kinderen deden hun eerste communie en 250 kinderen werden gevormd.
En wist u dat er meer dan 40 vrijwilligers bezig zijn met de voorbereiding van al deze kinderen?

In Geel waren er in 2018 21 kerkelijke huwelijken en 90 kerkelijke uitvaarten.

Als we op een gewone zondag in oktober het aantal kerkgangers telden kwamen we op 697 mensen die in het weekend ergens in Geel de viering bijwoonden en met Kerstmis 2018 gingen 2673 gelovigen naar 1 van de Kerstvieringen.

Maar liefst 1049 vrijwilligers zetten zich op 1 of andere manier nog in voor het kerkelijk leven in Geel en dit in de parochiewerking of iets ruimer in de verenigingen.

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
(Psalm 23)


Aswoensdag - Broederlijk Delen

Vanavond, 6 maart nodigt de werkgroep Broederlijk Delen u uit op zijn jaarlijkse startavond van de Vastenactie.
We starten om 19.00 u. met de Aswoensdag viering van de Pastorale eenheid in de St.-Amandskerk.
Om 20.00u. verzamelen we dan in de parochiezaal van St.-Amands voor een boeiende avond rond Guatemala.
Limme Van Den Abbeele uit Geel, komt vertellen over haar inleefreis.
Voor een knabbeltje en een drankje zorgt traditiegetrouw de Wereldwinkel. We hopen weer met velen te zijn!


Vele ledematen maken één lichaam

Als de handen niet willen meewerken kan je niet meer schrijven, je niet meer aankleden, niets meer vasthouden.
Als de ogen niet meer willen meewerken, loop je overal tegen. Als de mond niet meer wil, kan je niet meer eten of drinken, en ga zo nog maar even door.
Vele ledematen vormen allemaal 1 lichaam, dat hadden onze kinderen van het bijbelgroepje de voorbije week snel begrepen.
Na het Bijbelverhaal, stonden ze aan de hand van een tekening dan ook stil bij wat dit verhaal betekende voor ons allemaal.
Daarna maakten ze een pion met twee ledematen naar keuze en deden ze een spel waarbij iedereen meetelde.
Het was weer een leerrijke en deugddoende voormiddag, en we kijken weeral uit naar de volgende keer.


Nationale Koffiestop

Noteer nu al in je agenda: 29 maart 2019 is er nationale koffiestop actie van Broederlijk Delen.
Onze vrijwilligers staan van 13.30 tot 19.00 aan de Collruyt in Geel. Ga er zeker even langs en steun zo onze actie!
Ook op andere plaatsen in Geel zijn er in de loop van volgende weken koffiestop-acties! Dank voor jullie gift!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

ONZE BISSCHOP OVER SYRIE

Op dinsdag 19 maart is bisschop Johan Bonny te gast in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum.
Tien jaar na zijn laatste bezoek aan Syrië keerde hij in alle stilte terug naar dit door oorlog verscheurde land.
Het verhaal van die tocht komt hij in de Sint-Martinusparochie van Olen brengen op 19 maart. De kerk gaat open om 19.30 u.
De lezing begint om 20.00 u. en toegang is gratis.

Als het over Syrië gaat, weet onze bisschop waarover hij spreekt. In 1997 verhuisde hij van Brugge naar Rome voor een dubbele opdracht.
Hij was er rector van het Belgisch College, maar voor de wereldkerk was hij directe medewerker van Kardinaal Kasper voor de relaties tussen de katholieke en de orthodoxe Kerken in het Midden-Oosten.
Zo maakte hij er verschillende reizen naartoe.

In 2008 volgde zijn benoeming tot bisschop van Antwerpen, waar hij onlangs gevierd werd voor de tiende verjaardag van zijn bisschopswijding.

Wie de bisschop met een gedreven boodschap wil beluisteren, trekt op 19 maart naar de kerk van Olen-Centrum.


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

       
 


Externe Links