Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 11 - 13 maart 2019

16 – 17 MAART: 2DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Dinsdag 19 maart: St.-Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria


" Laat ons hier drie tenten bouwen … "

Jezus nam zijn beste vrienden mee op een eenzame plaats en ze beleefden een visioen met de aartsvaders.
Wij kennen niet zo veel eenzame plaatsen meer en zeker niet zo veel aartsvaders.
Toch klinkt dit evangelievers ook nog door in de vastentijd van 2019.
Toch blijft het zo, dat mensen die met God spreken en vooral naar Hem luisteren, daardoor ook mooier worden … van binnen en van buiten.
Heer, waar kunnen wij vandaag onze tenten bouwen ???

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Heilige Jozef - feest voor Holven

Op 19 maart vieren wij het feest van de Heilige Jozef. In Geel is er dan feest in de parochie van Holven die zijn naam draagt. Na de viering van 24 maart om 10.30u. is er een kleine receptie om het naamfeest te vieren.

Over Jozef is weinig geweten. De evangelies vertellen ons zeer weinig over deze bescheiden figuur. Maar gelukkig komen we via de evangelisten Mattheüs en Lucas toch het een en ander te weten.
De heilige Jozef wordt vooral vernoemd bij de geboorteverhalen over Jezus. Zo lezen we dat Maria verloofd was met Jozef maar ook dat Maria zwanger werd van de heilige Geest nog voordat ze gingen samenwonen. Daarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden, maar in een droom verscheen Hem een engel die hem uitlegde hoe het Kind in Maria’s schoot van de heilige Geest was. Hij kreeg de opdracht Maria toch tot vrouw te nemen om zo de voedstervader van Jezus te worden. Later verschijnt nogmaals een engel aan Jozef om hem te waarschuwen voor de moordzuchtige plannen van koning Herodes. Die wilde in Bethlehem alle jongens van twee jaar en jonger vermoorden. Jozef, Maria en het Kind Jezus vluchtten dus naar Egypte. Na de dood van koning Herodes konden ze weer veilig naar Israël terugkeren en vestigden ze zich in Nazareth. Daar moet Jozef het beroep van timmerman hebben uitgeoefend, want elders in de evangelies wordt Jezus ‘de zoon van de timmerman’ genoemd. Jozef is een merkwaardig goed mens geweest! Geïnspireerd door de heilige Geest heeft de heilige Mattheüs de Evangelist hem zelfs een bijnaam gegeven: “de rechtvaardige”. Hij was zoals Maria van Davids stam en dus ook van koninklijke bloede.

In de 15de eeuw komt de verering van de H. Jozef op gang. Zijn verering werd vooral door de heilige Brigitta van Zweden en de heilige Bernardinus van Siena bevorderd. Het feest van de H. Jozef werd definitief voor de Kerk op 19 maart voorgeschreven in het jaar 1621. Pius IX gaf hem in 1870 de titel beschermer van de kerk, terwijl Pius XII in 1955 het feest van Jozef de werkman of patroon van de arbeid introduceerde. Johannes XXIII van zijn kant zorgde ervoor dat de naam van Sint Jozef toegevoegd werd aan de lijst van de heiligen in de canon van de Romeinse mis. Als beschermer van het kleine huisgezin, is hij ook de beschermer geworden van Gods grotere huisgezin: de Kerk. De Heilige Jozef is ook de patroonheilige van België.


Roepende stilte!

Afgelopen zondag startte de veertigdagentijd. Op de eerste zondag hadden we als thema in de vieringen: ‘Geef (geen) gehoor!’ De kleine boer uit Kanaän draagt de eerste vruchten van zijn land op aan God. Dit herinnert er ons aan dat de grond gegeven is, dat ook wij zwervers zijn en op onze grond te gast zijn. Het evangelie plaatst Jezus voor de keuze: toegeven aan de verleiding van de macht of blijven kiezen voor onderdrukte mensen. Geven we gehoor of toch niet?

Op de tweede zondag met als thema ‘Roepende stilte’, nemen we ons eigen engagement voor een betere wereld onder de loep.
Soms is er stilte nodig om opnieuw perspectief te zien. Abraham twijfelt aan Gods belofte van een talrijk nageslacht.
Na een droom heeft hij nieuw vertrouwen in Gods engagement. Ook Jezus bouwt een stiltemoment in op de berg Tabor.
Hij gaat er in gesprek met zijn voorgangers: Mozes en Elia.
Hij laat zich door hen inspireren en vindt er de moed om opnieuw te kiezen voor de moeizame weg van gerechtigheid en liefde.
Kan de vasten voor ons zo’n kantelmoment zijn? Durven wij het stil maken om te luisteren naar Gods roepende stem?

Ook in Guatemala roepen de mensen tegen het onrecht!
Ze blijven niet bij de pakken zitten maar slaan de handen in elkaar om hun droom werkelijkheid te laten worden, een goed land waar het goed is om te leven!
Help hen en steun Broederlijk Delen!


De Koffiestop is een echte traditie geworden.

 

Een klein gebaar voor een betere wereld, én een gezellig koffiemoment in één klap. De Koffiestop dag gaat door op vrijdag 29 maart van 13.30 u. tot 19.00 u.
Onze vrijwilligers staan aan de Colruyt in Geel (Antwerpseweg) voor een heerlijk ontmoetingsmomentje en vooral om steun te vragen voor de actie van Broederlijk Delen.
Ga even bij hen langs en steek hen een hart onder de riem! Ook op verschillende andere plaatsen in Geel is er een koffiestopmoment één van deze dagen!
Dank aan iedereen voor de steun en inzet!


BIJBELSE ACTIVITEITEN

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Hemelse koorklanken bij het aperitief
Zondag 17 maart om 11.00 u. in de kerk van Zammel

Het Geelse dameskoor DONNE DOMENICA onder de leiding van Patrick Van Looy, koos voor de kerk van Zammel voor zijn aperitiefprogramma “een lichtvlek op het water”.
Zij brengen werk van Brahms, Holst, Vic Nees en Van Ingelgem en worden begeleid door hoornblazers Koen Cools en Jan Van Duffel.
Lien Ceusters speelt op de harp.

Dit wordt een klassiek programma, dat wordt afgesloten met een écht aperitiefje in de parochiezaal.
Een aanrader voor de liefhebbers.
Kaarten kosten 12 euro, aperitief en hapjes inbegrepen.


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

     
 


Externe Links