Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 12 - 20 maart 2019

23 Ė 24 MAART: 3DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

MAANDAG 25 MAART: hoogfeest van Maria Boodschap

" geduld bij de vruchtbare vijgenboom "


Wij taxeren de wereld op rendement en schrijven af Ö bijna op een vaste termijn: prestatie, leeftijd, draagkracht, uitzicht Ö alles heeft zijn tijd.
Bestaat de mogelijkheid om mensen te taxeren en te noteren op: kansen, mogelijkheden, moed, goede wil ?
Jezus vertelt dit weekend over de vijgenboom, die toch nog een jaartje meer krijgt.
Waar plaatst Jezus zijn taksen ???

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zending van vrijwilligers in het ziekenhuis

Op 11 maart was het feest in het Ziekenhuis. In een mooie viering werden 3 nieuwe vrijwilligers gezonden voor hun taak in het Ziekenhuis.
Na de woorddienst namen Mia, Marc en Sylvia plaats voor het altaar met achter hen de andere vrijwilligers. De priester legde hen de handen en sprak een zegengebed uit.
Daarna werden zij opgenomen in de grote kring van vrijwilligers die op hun beurt hun engagement hernieuwden. Voor ons was het een ideale kans om aan hen eens te vragen wat het vrijwilligerswerk allemaal inhoudt.

Wat doen vrijwilligers in het ziekenhuis eigenlijk?

Vanuit de dienst zingeving zijn er eigenlijk twee soorten vrijwilligers. De ene groep staat in voor het patiŽntenvervoer naar de vieringen in het ziekenhuis. De andere groep doen de communiebedeling op zondag.

Kan je een beetje meer verduidelijken?

PatiŽntenvervoer naar de vieringen is op het eerste zicht iets heel eenvoudig, maar eigenlijk is het voor de zieken enorm belangrijk.
Het halen en brengen van hen naar de kamer voor en na een viering is een hele gebeurtenis. In een ziekenhuis gebeuren er vaak onverwachte dingen.
Als je met een hele lijst op stap gaat voor mensen te halen, kan het soms zijn dat slechts de helft uiteindelijk de viering bijwoont.
Toch verliezen onze vrijwilligers dan nooit hun geduld. We overleggen met de verpleging om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
De dankbaarheid van de patiŽnten na de viering als ze terug op hun kamer zijn, bezorgt ons steeds een warm hart.

Is dit ook zo bij de communiebedeling?

Ja hoor, elke vrijwilliger komt ongeveer om de zes weken aan de beurt om communie te brengen aan de patiŽnten die het gevraagd hebben.
Communie brengen is vaak meer dan dat. Het gesprekje op de kamer voor of na is vaak even belangrijk. Je kan soms wel eens hetzelfde horen dan de vorige week, maar dat is niet erg.
Soms mogen we een beetje tochtgenoot zijn wanneer een patiŽnt zomaar zijn verhaal begint te vertellen.

Een zegening is belangrijk...

Als vrijwilliger zijn we blij dat we dit niet alleen moeten doen... we plaatsen ons onder Gods zegen, we mogen Hem telkens ontmoeten in zoveel kleine dingen en lieve mensen, in waardering en vriendschap die we ervaren.

Op het einde van de viering kwam algemeen directeur Jan Flament de vrijwilligers een hart onder de riem steken met warme woorden.
Hij vervoegde zich nadien bij de receptie met het zangkoor van St.-Amands dat de viering verzorgde en de vrijwilligers. Na de receptie was er een lekkere broodmaaltijd voor alle vrijwilligers.

Via deze weg, dank je wel aan alle vrijwilligers, Griet en Hilde voor jullie inzet.


Je tweede adem vinden: vormelingen, koffiestop, ...

Op de derde zondag van de veertigdagentijd hebben we als thema: ĎTweede ademí. Mozes geeft het goede voorbeeld om volgehouden te blijven werken aan gerechtigheid. Het begint met onrust: een vuur dat brandt, maar niet verteert. Heilig wordt dat stukje aarde waar iets verassend gebeurt. Verandering vraagt tijd. Ook Jezus vraagt om onze levenswijze grondig te veranderen. De onvruchtbare vijgenboom krijgt van hem nog een kans. Tegelijk ook een oproep aan ons: laten we zorg en aandacht geven aan hen die het tij willen keren. Het vraagt soms een tweede adem, maar volgehouden engagement wordt beloond. En engagement is er ook bij ons in de parochies van Geel... Er zijn vele voorbeelden!

De mensen van de gezinsvieringen in Elsum hebben hun hele vastenwerking weer in het thema van Broederlijk Delen gezet! Concreet engagement ieder jaar opnieuw! Van harte dank!

Afgelopen zaterdag engageerden onze vormelingen zich op de grote markt voor hun activiteit rond Broederlijk delen. Ze stonden stil bij het jaarthema en langs verschillende activiteiten en getuigenissen maakten zij hun engagement concreet. Kijk zeker eens op de website van de pastorale eenheid voor de foto's.

De vormelingen van Larum verzamelden 250 euro met hun soepstop in de kerk en op 29 maart staan onze vrijwilligers van 13.30 u. tot 19.00 u. aan de Colruytt voor de koffiestop! Kom jij ook langs?

Broederlijk Delen is weer zichtbaar in Geel op vele plaatsen! Dik merci! 


ophaling kleding

De winter is bijna voorbij, stilaan gaan we onze winter kleding  kunnen  wisselen voor  zomer kleding.
Het is al enkele jaren de gewoonte om in april ook een inzameling te houden van kleren, schoenen, speelgoed ten voordele van Wereldmissiehulp.
Deze gaat door op zaterdag 27 april 2019 van 14 tot 16 uur . U kunt alles afgeven ( goed verpakt in dozen of plastiek zak ) in het Kapelleke, dit is het eerste lokaal  op de parking naast de kerk van Holven. Alvast bedankt.
 


Help jij ons aan palm

Door het toedoen van de Buxusmot, hebben vele mensen geen palm meer in hun tuin! Ook wij met onze parochies zijn naarstig op zoek naar mooie palmtakjes voor palmzondag!
Wil u ons op Palmzondag mee helpen aan Palm? Aarzel niet om je plaatselijke parochieverantwoordelijke te contacteren! Alle palm is welkom! Dank voor jullie hulp!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Geen zaterdagavondvieringen op 23 maart

Zoals aangekondigd, gaat een aanzienlijke groep parochianen van Geel, onder begeleiding van het team van de pastorale eenheid op groepsreis naar de St.-Paulusparochie in Antwerpen.
Daardoor wordt het moeilijk om tijdig terug te zijn voor de avondvieringen in Geel. Er zijn bovendien dat weekend nog werken aan de treinsporen, zodat een deel van de reis per bus zal moeten gebeuren.

Daardoor zullen de vieringen van zaterdag 23 maart in Oosterlo, Punt, Winkelomheide en Larum komen te vervallen. Iedereen is uitgenodigd in de naburige parochies op zondag.

Met de groeten van het team.


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

   
 


Externe Links