Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 19 - 8 mei 2019

11 – 12 mei: 4de paaszondag roepingenzondag

" Woorden van de Goede Herder. "

Jezus’ bedoeling met zijn “Goede Herder” zijn is toch wel dubbel. Wij mogen zijn schapen zijn, Hij onze herder.
Toch roept Hij ons ook op om herder te zijn voor de ander. Ieder van ons hoeft aandacht te hebben voor de zwakke schapen, de hopeloze schapen, de gewonde schapen, de verlaten schapen de …

Jezus roept ieder van ons op om te “herderen”, voorop te lopen, aandacht te hebben, “voedsel” te zoeken en de kudde niet kwijt te spelen

God, leer ons, waardering opbrengen voor medemensen, die aan ons gelijkwaardig zijn. Leer mij die ene, die verloren liep, zelf niet te vergeten.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

De moed om het risico te nemen!

In het weekend van 11 en 12 mei vieren we wereldwijd roepingenzondag. In zijn brief naar aanleiding van dit weekend, roept paus Franciscus op om het risico te nemen dat bij een roeping hoort.
"
Roeping is tenslotte een uitnodiging om niet op de oever te blijven met de netten in de hand, maar Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons bedacht heeft, voor ons geluk en voor het welzijn van degenen rondom ons," aldus de paus en hij vervolgt:  Op die belofte ingaan, vraagt natuurlijk de moed het risico van een keuze te nemen. De eerste leerlingen voelden zich door Hem geroepen deel te nemen aan een grotere droom, “terstond lieten zij hun netten in de steek” (Mc. 1, 18). Om in te gaan op de roep van de Heer, dient men dus zichzelf helemaal op het spel te zetten en het risico te nemen een ongehoorde uitdaging aan te gaan; men dient alles achter te laten dat ons zou willen vasthechten aan ons bootje, en ons zo zou beletten een definitieve keuze te maken; van ons wordt de durf gevraagd die ons krachtig stuwt om het plan te ontdekken dat God met ons leven heeft."

Geroepen zijn we als christen allemaal, elk op onze eigen manier. In onze eigen geloofsgemeenschap in Geel is er iemand die zich voorbereidt op een religieus leven.
Door God geraakt om zich helemaal aan Hem te geven en ja te zeggen op die uitnodiging "Kom en volg mij!"

In onze eigen geloofsgemeenschap huwen dit jaar een twintigtal koppels voor de kerk. Zij geven op een eigentijdse wijze gehoor aan de roeping van God en beloven elkaar trouw in goede en kwade dagen.
Geroepen om elkaar lief te hebben, alle dagen van hun leven.

In onze Geelse scholen zetten elke dag tientallen leerkrachten zich in om duizenden kinderen en jongeren het beste van zichzelf te geven.
Naast de lessen dragen zij ook de identiteit en visie van hun school mee uit, want school zijn is meer dan kennis alleen.

In de woonzorgcentra en het ziekenhuis zijn er vrijwilligers die communie - dragen, gebedsvieringen voorgaan en jawel, er komen zelfs af en toe nieuwe vrijwilligers bij!

In onze geloofskernen vinden we nieuwe mensen om een parochiezaal mee uit te baten, jeugdlokalen te herstellen, ... allemaal mensen die geroepen zijn om de handen uit de mouwen te steken voor dat net ietsje meer.
En het positieve enthousiasme van deze nieuwe ploegen werkt aanstekelijk!

Op roepingenzondag bidden we in de kerk dat iedereen zijn juiste roeping mag ontdekken voluit ja kan zeggen op de vraag die God aan hem of haar stelt. "Geroepen zijn we samen!"
Meer info op www.roepinginveelvoud.be. Dit weekend is de collecte voor het werk van roepingenpastoraal in ons bisdom. Wij danken u van harte voor uw gift.


het kapelleke (69)


In de bossen van ...

Meimaand, kapellekesmaand. In welke parochie staat Kapelleke 69. Het juiste antwoord kan je mailen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com Op het einde van onze mei-reeks geven we de oplossingen en de winnaar!

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar en onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
en een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
Moge haar danklied ook ons lied worden tot U.


Voces AEquales in St.-Dimpnakerk

Op zondag 19 mei 2019 mag u zich om 9.30 uur verwachten aan een luisterrijke misviering in de Sint-Dimpnakerk.
Met pareltjes uit de religieuze liederenschat staat het ensemble “Voces Aequales” o.l.v. sopraan Cristel de Meulder dan garant voor een innemende viering.
Dit damesgezelschap heeft al een mooi palmares bijeen gezongen in kerken “dwars door Vlaanderen” van Oostende tot in Tongeren.
De Sint-Paulus- en de Sint – Carolus Borromeuskerk te Antwerpen doen beroep op hen bij plechtigheden van enig belang.
De zangeressen zingen actief in andere koren.
De cursus ‘vocaal ensemble’ in de Academie voor Muziek en Woord te Hemiksem bracht hen samen onder de vleugels van sopraan Cristel De Meulder, stichter en dirigent. 
De drijfveer hierbij: het plezier om samen te musiceren. De liefhebber van religieuze muziek vindt ongetwijfeld zijn gading in hun discografie.
De dames ondernamen in de voorbije jaren concertreizen in Nederland, Duitsland en het Balticum.
Het loont de moeite “Cristel de Meulder” eens te googelen: er komt haast geen einde aan de youtube-films met prachtige aria’s.
In Geel staat het Kyrie & Gloria, het Sanctus & Agnus Dei van J.N. Lemmens; het Halleluja van Haydn, het Bone Pastor en Laudate Dominum van Melvil,
het Salve Regina van L. De Vocht en het sfeervolle Marialiedeken van Jef Van Hoof op het programma. Wegdromen kan je bij de solopartijen van Cristel de Meulder.


Dimpna Viering

We verwachten u allen op woensdag 15 mei om 10.00 u. in onze St.-Dimpnakerk voor de viering van onze Geelse Heiligen.
E.H. Gaston Belmans gaat voor in deze plechtige eucharistieviering, samen met de andere pastores die verbonden zijn of waren met Geel!

De parochie van Zammel nodigt u uit op donderdag 16 mei om 19.00 u. aan de Dimpnakapel voor de jaarlijkse openluchtmis ter ere van onze Geelse Heiligen.
Bij regenweer gaat de viering door in de kerk van Zammel. Na de viering is er een kleine receptie. We hopen weer met velen te zijn!


1STE COMMUNIE EN VORMSEL

Pasen is voorbij en dat wil zeggen dat alle parochies zich opmaken voor de grote feesten van de eerste communie en het vormsel!
Via dit overzichtje nodigen wij u van harte uit om te komen meevieren en zo onze kinderen een hart onder de riem te steken op hun grote feestdag! Je bent allen van harte welkom!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

         
 


Externe Links