Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 22 - 29 mei 2019

1 – 2 JUNI: ZEVENDE PAASZONDAG
30 mei: Ons Heer Hemelvaart
8 juni: Sinte Médardus (et pour les Francophones entre nous: S'il pleut à la Saint-Médard, Il pleut quarante jours plus tard.


Jezus bidt: ”Dat zij volmaakt één zijn"

Goed God, wij bidden, niemand heeft U ooit gezien, maar in Uw Zoon zijt Gij ons rakelings voorbij gekomen, opdat wij elkaar meer nabij zouden zijn.
Verlicht ons verstand en ons hart om geschillen en verschillen te kunnen tegenhouden. Leer ons méér zusters en broeder ondereen zijn, tot wij één zijn bij U.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Mediazondag 2019

Kerknet

Mediazondag is de ideale gelegenheid om aan iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk Kerknet is voor de kerk in Vlaanderen en Brussel. De opbrengst van de collecte van het weekend van 1 en 2 juni gaat integraal naar Kerknet. Kerknet zorgt voor een gevarieerd aanbod met kwalitatieve inhoud in de media en dit met video's, foto's en aanwezigheid op de sociale media. 170.000 mensen bezoeken elke maand de website. Vorig jaar waren het er 140.000. Op Facebook hebben we 15.000 volgers en via de e-mail nieuwsbrieven nog eens 12.000.

Lokaal

Ook in onze eigen pastorale eenheid hebben wij een website. (www.pastoraleeenheidgeel.be ) Deze wordt ook relatief veel gebruikt! Wist je dat alle aanvragen voor dopen en huwelijken al via de website lopen? Ook de info over communies staat er op. In onze agenda houden we zo goed mogelijk alle lokale activiteiten bij en via nieuws krijg je regelmatig berichten vanuit onze geloofskernen. Wie onze lokale website wil steunen kan een gift doen op het rekeningnummer van Pastorale Eenheid Geel: BE06 7333 0923 5222 met vermelding steun website!

Van harte dank!


Proficiat aan de leerlingen van Aloysius

Met een cheque van maar liefst 835 euro poseren de leerlingen van het Aloysius trots voor de fotograaf. Naast hun jaarlijkse grote sponsoractie voor het goede doel, zetten zij zich ook nog extra in voor Broederlijk Delen.
Met een heuse pannenkoekenverkoop voor de leerlingen en een koffiestop voor de leerkrachten, zamelden zij dit mooie bedrag in dat ze met trots mochten overhandigen.
Van harte dank voor jullie inzet. Het geld komt goed terecht!


Het kapelleke (72)

Ons laatste kapelleke van deze reeks is een "grensgeval". De vraag is op welke grens deze kapel staat. Tussen Geel en ...
Het juiste antwoord naar dirkvandenbroeck2@gmail.com. Veel succes!
 


Bedevaart naar Banneux

Naar jaarlijkse gewoonte bezoeken we zondag 16 juni onze Kempense zieken in Banneux en – in de mate van mogelijke - maken we er zelf een mooie bedevaart van door deel te nemen aan de eucharistieviering,
de kruisweg of (en) de ziekenzegening. De prijs voor deze reis bedraag 20 euro. Indien je zelf een picknick meebrengt, kan je die gebruiken in de cafetaria van de zieken, waar koffie en thee wordt voorzien.
Je kunt voor deze bedevaart inschrijven bij de zusters van het Velleken nr. 214 voor 8 juni. (Tel. 014/59 37 61)
We vertrekken op 16 juni om ongeveer 08.15 u. aan de kerk van Elsum in de Dr. Peetersstraat en zijn daar ’s avonds terug om ongeveer 18.30 u. We hopen en wensen dat het voor iedereen een mooie dag wordt. 


Bedevaart naar Beauraing

Op woensdag 3 juli gaan wij op bedevaart naar Beauraing. Het thema van de bedevaart is: “Ik heb iets te zeggen aan ieder van u”.
Onze bisschop Mgr. Johan Bonny, zal deze bedevaartsdag voorgaan. De bedevaart begint om 11.00 u. met een eucharistie in de basiliek.
Je kan picknick meenemen ofwel het middagmaal gebruiken in de taverne: “Le Pelerin”. Na de middag wordt er in de tuin het verhaal van de verschijningen verteld.
Er is ook een verzoeningsviering met biechtgelegenheid. De dag wordt afgesloten met een eucharistisch lof. We vertrekken die dag om 08.00 u. aan de kerk van Elsum.
Prijs voor de bus en het bedevaartsboekje is 23 euro. Alle info en inschrijving voor deze bedevaart via Annie Verachtert tel. 014/59 31 30


PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

   
 


Externe Links