Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 24 - 12 juni 2019

15 – 16 juni: drievuldigheidszondag
zondag 16 juni: H. Lutgardis, patrones van Vlaanderen
donderdag 20 juni: Sacramentsdag
zaterdag 22 juni: H. Thomas More (Is hij patroonheilige van ???)

" Al wat de Vader heeft, is het mijne "

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ons kruisteken toont de unieke verbondenheid tussen God en Zijn schepping … een gebed in DRIE elementen en VIER gebaren.

GOD: Vader, Zoon en Geest / Geloof, Hoop en Liefde / intocht, doortocht en uittocht / hemel, hel en vagevuur / verleden, heden en toekomst … steeds DRIE poten en hij wankelt nooit.

DE SCHEPPING: Noord, Oost, Zuid West / aarde, vuur, lucht en water / lente, zomer, herfst en winter … steeds VIER poten en altijd een beetje labiel.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Naamdagen van de heiligen van onze parochies

Dit jaar besteden we een beetje aandacht aan al onze naamheiligen van onze parochies.

Vandaag focussen we even op Larum en Winkelomheide.

Maria-Bezoek van Larum

De afgelopen maand mei, mochten we weer ervaren dat in heel Geel onze Maria kapelletjes heel mooi versierd waren. Sommige versieringen blijven ook in de zomer hangen! Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in, het ganse jaar door. Op 31 mei vierden we Maria-Visitatie of Maria-Bezoek. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56). Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: "De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en gezegend is de vrucht van je schoot!" Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het weesgegroet. Maria-Visitatie werd oorspronkelijk gevierd op 2 juli, maar omdat deze dag ná de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men de feestdag in 1969 verplaatst naar 31 mei, omdat dit beter overeenkomt met de evangelies. Wij vertrouwen onze parochie van Larum toe aan Maria en wensen hen van harte proficiat!

Heilig Hart van Winkelomheide

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo wordt juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd.

Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Dit jaar is dat op vrijdag 28 juni. Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de ‘ziel’ van de mens. "Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart", krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning. En de profeet Ezechiël moet aan de Israëlieten verkondigen dat God hun stenen hart zal vervangen door een nieuw hart. In het Nieuwe Testament wordt van Maria gezegd dat ze de woorden van de engel bewaarde ‘in haar hart’. Jezus zelf drukt zijn volgelingen op het hart zich niet te verliezen in wereldse dingen, maar een schat in de hemel moeten zien te verzamelen: "Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn."En dat hart moet branden van geloof. "Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?", vragen de Emmaüsgangers zich luidop af als ze zich realiseren dat ze met de verrezen Heer de tafel hebben gedeeld. Naarmate het hart in de loop der tijden meer en meer het symbool van de liefde werd, groeide ook de verering voor het Hart van Jezus. De devotie voor het heilig Hart van Jezus groeide in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw naar een hoogtepunt. Uit die periode dateren ook de bekende prenten en beelden van Jezus met een brandend hart op zijn borst en ook de H. Hartprocessies die onder impuls van H. Hartbonden overal te lande werden georganiseerd. Van harte proficiat aan alle parochianen van Winkelomheide, we dragen jullie een warm hart toe!


Het kapelleke met vakantie

Stuur een kapelleke op!


St.-Dimpna bron in Corrawillen Ierland

Op 15 mei kreeg ik 's avonds van een pelgrim uit Ierland een foto van een Dimpnabron aldaar.
Dit deed me eraan herinneren dat we in juni zoals vorig jaar zijn begonnen met onze vakantie-actie: "Stuur een kapelleke naar Kerk en Leven".
Net zoals vorig jaar willen we ook in de vakantie met elkaar verbonden zijn en dus verzamelen we kapellekes van veraf en dichtbij waar jullie passeren in de vakantie!
Alle kapelletjes komen op onze site www.pastoraleeenheidgeel.be en eind augustus trekken we een winnaar voor een zomerse prijs!

Mail je vakantiekapellekes naar dirkvandenbroeck2@gmail.com of stuur een kaartje naar "Het kapelleke", Kapelstraat 20a 2440 Geel! Veel succes!

“P.S. Jos en Lutgard zijn onze winnaars van de meimaand! Proficiat!” 


Bijbelse activiteiten in juni

Donderdag 13 juni komt de bezinningsgroep van Kerk en Wereld samen van 14.00 u. tot 15.00 u. in het parochiecentrum van St.-Amands.
We staan een uurtje bezinnend stil bij een actueel bijbels thema. Je bent van harte welkom!
Onze kinderbijbelgroep komt voor het laatst dit werkjaar samen op zaterdag 22 juni van 10.00 u. tot 11.30 u. in het pastoraal huis te Holven.
We starten de vakantie met mooie dromen en heel veel zon! Alle kinderen van de lagere school zijn welkom!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Ons parochieblad in de vakantie

In het zomerverlof moeten wij erg snel zijn, om de actualiteit te volgen, want de drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) heeft ook haar jaarlijks verlof.

Het huidige nummer is 24 en tot volgende week, 19 juni, loopt alles normaal.

Nog één “normaal nummer dus.

Onze correspondenten moeten hier rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen bij onze tekstverantwoordelijken van elke parochie.

Wij geven ons bijgewerkt overzicht voor onze tekstverantwoordelijken:

Jullie moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte bij nummers 26 en 29.

Zorg dat alles bij de redactie is voor 19 juni.

EN LET NU OP !!!

De redactie Marcel en Jef


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Externe Links