Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 25 - 19 juni 2019

22 – 23 juni: twaalfde zondag door het jaar
21 juni: St.- Aloysius (patroonheilige van de aloysiusschool)
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
28 juni: H. Hart, kerknaam van de parochie Winkelomheide

" Wie zijn leven durft verliezen in Jezus’ naam, die zal het behouden "

Van liefde komt lijden …
Opvattingen komen in botsing …
Eigen wensen gaan niet door …
Maar je ziet je medemensen graag ???
Dan win je de vreugde om het geluk van de ander !!!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Terugblik op een boeiend pastoraal forum

Terugblik

"Een Geelse ring van verbondenheid, met een open (kom)kijk op de wereld en een hemelse vulling," dat was de beschrijving van het tussendoortje dat de cateringploeg verzorgde op ons voorbije pastoraal forum. We blikten samen met de werkgroepen terug op de voorbije twee jaar waarin we onze pastorale eenheid vorm gaven en maakten een ballans op van het geleverde werk met een kritische reflectie naar de goede punten en werkpunten voor de toekomst. Het laatste pastoraal forum van dit werkjaar maakte tevens de overgang naar Forum 6 en het volgende werkjaar. Jan Lembrechts van de werkgroep gemeenschapsopbouw duidde het belang van deze samenkomsten: "De PE heeft deze Fora nodig. Ze zijn als gist in de deeg met het zout erbij om het allemaal wat smaak te geven. Zonder deze samenkomsten is de PE flauw en slap en is de band die ons bindt niet te voelen en te snappen."

Positief vooruit!

We willen in forum 6 kijken wat we nu de volgende 4 jaar gaan doen. Wat is onze visie en onze missie. Waar staan we voor? We willen een gemeenschappelijke viering houden om zo in onze kracht te gaan staan, geworteld in Christus. En we willen nog meer dan ooit vragen om te blijven komen en mensen mee te nemen. En mee met ons en met elkaar van gedachten te wisselen in eerlijke dialoog.

Jan eindigde zijn toelichting met drie punten om over na te denken: "In het parochieblad van 5 juni werd er verwezen naar maart 2017 waarin werd vermeld wat de opdrachten zijn de pastorale eenheid HH Dimpna en Gerebernus. Ik haal er één uit die heel concreet is en niet wollig. De mensen uit Geel, die barmhartige stede, moeten bereikt worden vanuit de geloofskernen want waar twee of meer samenzijn in Mijn naam daar ben  Ik in hun midden. Hen bereiken in een christelijke verbroedering is de blijvende opdracht.

Het tweede las ik in Tertio ook van 5 juni in het editoriaal van Emmanuel van Lierde. En ik parafraseer een klein beetje om het duidelijk te maken. “Er zijn geen eenvoudige antwoorden op de grote uitdaging van deze tijd. Maar de paradoxale mix van nederigheid en moed, radicalisme en conservatisme, vertrouwen en creativiteit die eigen is aan het christendom moet blijvend de uitdaging zijn, zeker van hen die zich christenen noemen” .

Het derde punt verwijst naar Zondag 9 juni “Pinksteren”, het feest van de Heilige Geest die ervoor zorgde  dat de apostelen hun angst en hun treurnis weggooiden  en de Blijde Boodschap overal gingen verkondigen. Die Geest, die kracht zullen we blijvend nodig hebben. Laat ons de zomer lang gebruiken om ons hoofd leeg en ons hart zuiver te houden om met Zijn hulp de gave des onderscheid te kunnen bewerkstelligen; namelijk het goede te doen waar het nodig is.

(Jan Lembrechts 5 juni 2019)


Vele scholen kwamen weer op bezoek

In de maand mei en juni mochten we in onze kerken van St.-Amands en St.-Dimpna weer honderden jongeren ontvangen voor hun jaarlijkse kerkbezoek.
Steeds worden we weer getroffen en geraakt door de vele vragen die ze stellen en het enthousiasme waarmee ze na een klein halfuurtje buiten gaan.
Voor vele jongeren, zeker van andere culturen en geloofsovertuigingen is het soms de eerste keer dat ze een kerk bezoeken.
De grootsheid van het gebouw, de kunstwerken, de stilte, de schoonheid... het zijn altijd weerkerende antwoorden op de vraag wat hen het meest bijbleef na hun bezoek.
Via deze weg een woordje van dank aan alle leerkrachten die openstaan voor dit initiatief. We ontvangen jullie ook volgend schooljaar weer met open armen!


Afscheid van priester Jef Mersmans

Samen met velen vierden wij zijn uitvaart in zijn parochie St. Niklaas en legden hem te rusten in Desselse grond op 12  juni 2019. (Rik Aegten)

Het uitgebreide "Im Memoriam" kan u lezen op www.pastoraleeenheidgeel.be/achtergrond

Op 12 juni namen we in Dessel afscheid van priester Jef Mermans.
Pastoor Jef Mermans werd geboren op het einde van de eerste wereldoorlog te Dessel als oudste van twee zonen in een landbouwersgezin.
Na zijn basisschool in Dessel, en zijn middelbare studies aan het St. -Jan Berchmanscollege te Mol besloot Jef om naar het seminarie van Mechelen te gaan. Op 25 juli 1943 werd hij door gebed en handoplegging door Kardinaal Van Roey tot priester gewijd.
Zijn eremis in Dessel was ook niet eenvoudig, midden in de oorlog. Al vlug werd hij benoemd tot leraar aan het Klein Seminarie van Hoogstraten.
Toen in 1965 de parochie Achterbos vacant kwam, was hij zeer blij dat Mgr Daem dat aan hem aanbood.
Het is daar dat hij zich ten volle heeft uitgeleefd. In 1993 ging hij wel met pensioen, maar bleef heel dienstbaar bij zusters, in de kapel van de Hoodonk.
Na het vertrek  van priester Van Veldhoven, heeft hij een nieuwe parochie, een nieuwe thuis gevonden in de kapel van het Kempisch Domein van Sas VII. 
Daar” voelde hij zich in zijn sas”. Ook daar heeft hij zeker zijn hart verloren, weliswaar geen stukje van zijn vinger.
Hij bleef de dienstbare priester, zolang zijn krachten het toelieten.
In 2017 moest hij zijn huis verlaten en werd hij resident in het Woon-en zorgcentrum Smet Residenties.

Vorig jaar, dag op dag 100 jaar na zijn geboorte hebben wij met de familie en vrienden zijn jubileum gevierd. Het was ook de 75° verjaardag van zijn priesterwijding. Onze Bisschop kwam hem feliciteren en  een pauselijke zegen overhandigen…


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.
Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kader met misuren op de binnenbladzijde van ons parochieblad.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Dit nummer 25 is wel het allerlaatste normale nummer van dit werkjaar.
Met de scholen en veel andere “vakbewegingen” begint dadelijk het vakantieseizoen en daar willen wij ons op voorbereiden.
Onze drukkers leveren ons nog twee nummers en dan gaan zij ook in verlof.

Daarom zal het nummer van volgende week ineens informatie bevatten tot half juli en voor de rest … spoeden wij ons om alles volgend weekend binnen te hebben.

Dit nummer ligt in de brievenbussen op 17 juli.

De redactie Marcel en Jef


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

       
 


Externe Links