Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 36 - 4 september 2019

7 – 8 SEPTEMBER: 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Als iemand zijn kruis niet draagt … "


Jezus zegt: ”Wie zijn kruis niet draagt, kan mijn leerling niet zijn.” Onze ouders zegden: “Ieder huisje heeft zijn kruisje.” Ze maakten het kruis wat kleiner, maar wisten, dat ieder zijn kruis(je) te dragen heeft. Soms maakten ze er een kruis over. Ze zegenen elkaar met een kruiske.
Willen wij even vérder kijken? Soms wordt ons kruis lichter, als wij voelen dat anderen begrip tonen. Moeten wij andermans kruis overnemen ??? Wordt dat kruis lichter, wanneer anderen ons kruis opmerken?
Gedeelde vreugd … dubbele vreugd.
Gedeelde smart … halve smart.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Hoe zit dat nu ook al weer in elkaar? (deel 1)

Reeds twee jaar zijn wij op weg als pastorale eenheid in Geel. Misschien nog eens even de tijd om op te frissen hoe het weer allemaal in elkaar zit, want we horen nog altijd spreken over de federatie en die mensen van dat team en zo... een opfrissing kan dus geen kwaad dachten wij zo, zeker bij de start van het nieuwe werkjaar.

De pastorale eenheid

De pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus is de naam van de grote structuur van al onze geloofsgemeenschappen in Geel. Naast de 12 parochiekernen, behoren hier ondermeer ook de pastorale dienst van het ziekenhuis, de geloofskern van het MPI, en de zustercongregaties in Geel. Hiernaast hebben we ook contacten in de Woonzorgcentra, de kapellen van Ten Aard en het OPZ en met de scholen in Geel. We overzien dus de gehele katholieke geloofsgemeenschap in Geel en niet meer enkel de 12 parochies alleen. Zij blijven natuurlijk belangrijke pijlers in ons geheel.

Wist u dat u elke dinsdag tussen 13.30 u. en 15.30 u. terecht kan op ons secretariaat in het pastoraal huis, Kapelstraat 20 in Holven. Kom gerust eens binnen voor info, een babbeltje, ...We hebben ook een eigen gsm-nummer 0472/820458 voor al uw vragen rond de geloofsgemeenschap in Geel.

Het pastoraal team en de werkgroepen

Aan de leiding van de pastorale eenheid staat ons pastoraal team dat bij ons in Geel bestaat uit 6 mensen. Chris, Jef, Lieve, Jan, Michel en Dirk zijn samen verantwoordelijk het beleid in Geel. Zij vormen het pastoraal team en beslissen als team uiteindelijk over wat er zal en gaat gebeuren in onze PE. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar, want zij kunnen rekenen op een aantal mensen die hen vakkundig bijstaan vanuit de werkgroepen. Onze werkgroepen geven advies, maken voorstellen die op het team gebracht worden en bekijken de concrete pastorale werking elk vanuit hun thema. Er zijn 6 werkgroepen: gemeenschapsopbouw, catechese en verkondiging, diaconie, liturgie en gebed, financies en materiële ondersteuning. Voor deze werkgroepen zijn we nog altijd op zoek naar leden! Enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn: surf naar onze site www.pastoraleeenheidgeel.be en neem contact op met de verantwoordelijke van de werkgroep!

Pastoraal forum

Ook de ruimere geloofsgemeenschap van Geel krijgt de kans om mee z'n inbreng te geven in onze PE. Enkele malen per jaar organiseren we een pastoraal forum waar er gewerkt wordt rond een bepaald thema dat onze geloofsgemeenschap in Geel aanbelangt. Ons volgende pastoraal forum heeft plaats op dinsdag 22 oktober om 19.30 u. in Elsum! Hou het parochieblad en onze website zeker in de gaten voor meer info. Je kan de datum nu al noteren! Iedereen is echt van harte welkom! 

Plaatselijke parochie

Het plaatselijke parochieleven blijft natuurlijk ook heel belangrijk. Hier is de plaatselijke kern (pk), het vroegere parochieteam voor verantwoordelijk. Zij zorgen voor de lokale ondersteuning van de parochiewerking ter plaatse en houden contact met de catechesewerking, zorgen voor het secretariaat, Er is ook nog de kerkfabriek die zorgt voor de materiële ondersteuning ter plaatse en daarnaast zijn er ook nog de zaalcomités die instaan voor onze parochiezalen. In een volgend artikel gaan we in op de taken van deze afdelingen.  

Via deze weg wensen wij alle vrijwilligers en beroepskrachten die mee zorg dragen voor onze pastorale eenheid een heel fijn nieuw werkjaar toe.


bijbelse activiteiten in september

Met het nieuwe werkjaar gaan ook onze bijbelgroepen weer van start. Op donderdag 12 september komt de bezinningsgroep van Kerk en Wereld weer samen in het zaaltje van het PC van St.-Amands en dit van 14.00 u. tot 15.00 u. Je bent van harte welkom om samen weer een uurtje stil te staan bij een Bijbels actueel thema. We wisselen samen uit en delen onze geloofservaring met elkaar. Het zijn altijd deugddoende bijeenkomsten! Aarzel niet een keertje proberen! Iedereen is welkom! Alle info bij Pastoor Jan Verheyden.

Op donderdag 12 september 's avonds start ook weer de bijbelgroep "5 broden en 2 vissen". Zij komen samen in het pastoraal huis in Holven (Kapelstraat 20) en dit van 19.30 u tot 21.30 u. Thema dit jaar is "In de schaduw van". Elke maand bespreken we een vaak minder gekend Bijbels verhaal of persoon. We luisteren naar een stukje inleiding en aan de hand van vragen gaan we met elkaar in gesprek om dan samen te delen over ons geloof. Ook deze groep staat steeds open voor nieuwkomers. Kom gerust een keertje proberen. Alle info bij Pastoor Dirk Van den Broeck 


VAKANTIE KAPELLEKES

We wuiven de vakantie uit met één van onze laatste inzenders, de kerk van Manscheid in Duitsland. Over enkele weken gaan we verder met onze wedstrijd in Geel! 

Aangezien we dit parochieblad al voor het trekken van de winnaar moeten doorsturen naar de drukkerij, is de winnaar niet gepubliceerd, maar normaal gezien weet hij of zij bij het lezen van dit artikeltje al wel dat hij of zij gewonnen heeft. Dank aan alle vakantie-inzenders, jullie foto's blijven nog even staan op onze site en de winnaar is gemarkeerd!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.
Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kader met misuren op de binnenbladzijde van ons parochieblad.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

 


Week 25

 


Week 26-27-28

 


Week 29-30-31

 


Week 32

 


Week 33

 


Week 34

 


Week 35

   
 


Externe Links