Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 37 - 11 september 2019

14 - 15 SEPTEMBER: 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Dinsdag 17 september: H. Lambertus, patroonheilige van de parochie Bel

" Er is vreugde over één zondaar die zich bekeert "


Dit weekend lezen wij de oer-bekende parabels over dat ene verloren schaap en dat ene verloren geldstukje. Wij zeggen snel “verloren” maar het werd vooral … terug gevonden. Wij vergeten soms dat Jezus de nadruk legde op het TERUG VINDEN. Er is feest voor wat gevonden wordt en geen gegrom over verloren zaken.
“Het feest van het leven is belangrijker dan de balans van het goede en kwade op te maken.”
Als wij kijken naar ónze naasten, gaan wij dan oordelen naar hun verleden, of zoeken naar het feest van de toekomst?

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Onze lokale parochie (deel 2)

Hoe zit dat ook weer in elkaar?

In ons tweede artikeltje over de structuur van onze lokale kerk, zoemen we even verder in op het plaatselijke niveau.

Plaatselijke kern

De lokale plaatselijke kern is bij de meeste mensen nog bekend als het parochieteam. De leden van de plaatselijke kern zorgen voor de concrete pastorale werking van de parochie ter plaatse: zijn er catechisten, loopt de catechese vlot, hoe organiseren en bemannen we ons plaatselijk secretariaat, zijn er lectoren, lopen de vieringen vlot, een vlot overleg met de plaatselijke kerkfabriek en het zaalcomité, … kortom de gewone dagdagelijkse organisatie en werking van de lokale geloofsgemeenschap in de parochie steunt op hen. In ons eigenste Geel zijn er dus 12 plaatselijke kernen actief.

Kerkfabriek

Naast de 12 PK’s zijn er in Geel ook 12 kerkfabrieken. Per erkende parochie is er één, die bestuurd wordt door een kerkraad bestaande uit 5 verkozen leden en 1 afgevaardigde van de bisschop. Een kerkfabriek is dus een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. Qua termen is het ook duidelijk: kerkfabriek is de naam van de instelling, kerkraad zijn de mensen die de instelling bevolken.

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Deze taak omvat het onderhoud en de bewaring van de parochiekerk en het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Om de drie jaar is er een gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad. De leden van de kleine helft (leden) zowel als die van de grote helft (3 leden) moeten zich telkens opnieuw kandidaat stellen indien ze opnieuw willen verkozen worden als lid van de kerkraad. De verantwoordelijke van de parochie richt een oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad. De oproep gebeurt door middel van het formulier oproep en bekendmaking kandidaten.

Als communicatiemiddel tussen de stad en de kerkfabrieken is er het centraal kerkbestuur. Zij zijn als het ware de brievenbus tussen stad en de lokale kerkfabrieken. Zo heeft het Centraal Kerkbestuur een coördinerende functie bij het indienen van het meerjarenplan, van het budget, van de budgetwijzigingen en van de jaarrekeningen. Verder verleent het administratieve, technische en juridische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken, en treedt het op bij het overleg met de gemeenteoverheid. Het centraal kerkbestuur wordt verkozen door de gezamenlijke kerkfabrieken.


Naamfeesten in onze parochies

In Geel Ten Aard, werden in 1952 enkele opvallende witte boerderijen gebouwd. De modelbedrijven bezaten de eerste loopstallen voor vee. Met het overtollige materiaal werd de kapel ter ere van OLV-geboorte gebouwd. Ernaast staat het Scholeke, dat op de Expo 58 in Brussel te zien was. Het feest van Maria-geboorte wordt in de katholieke en orthodoxe kerk gevierd op 8 september. Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria' (ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ genoemd). De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de zesde eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de zesde eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke.

Parochie Bel

Lambertus

Op 17 september vieren we St.-Lambertus, patroonheilige van Bel. Over Lambertus zijn we goed geïnformeerd door een eigentijdse levensbeschrijving. Hij moet een geboren Maastrichtenaar geweest zijn. Waarschijnlijk zag hij rond 650 het levenslicht en was hij van adel. Zijn opleiding kreeg hij in het koninklijk paleis ('aula regia'), volgens de legende eerst bij Sint-Landoaldus († 668; feest 19 maart) en vervolgens onder toezicht van bisschop Theodardus van Maastricht († ca 670; feest 10 september). Rond 672 volgde hij zijn leermeester op als bisschop. Hierover weet de legende te vertellen dat Theodardus in de buurt van Landau bij Speyer werd vermoord. Lambertus heeft veel moeite gedaan om het stoffelijk overschot van zijn meester en voorganger te verwerven. Dat lukte pas na lang aandringen, want de Landauers gaven daarmee een bron van genade en wonderen (en inkomsten? Het kon immers doel van lucratieve pelgrimstochten worden!) uit handen. Tenslotte lukte het Lambertus Theodardus bij te zetten in een kapelletje bij het toen nog nietige Luik aan de Maas.

In diezelfde tijd stierf Sint Landrada, abdis van Bilzen († ca 690; feest 8 juli). De legende vertelt dat zij Lambertus liet waarschuwen, maar dat deze juist op bezoek was bij zijn broer. Toch is het tafereel van Lambertus aan het sterfbed van Landrada in de geschiedenis meermalen afgebeeld. Omdat Lambertus uit Merovingische kringen was, viel hij in ongenade toen de Karolingers na de moord op koning Childerik II aan de macht kwamen. Er werd een tegenbisschop aangesteld, Faramundus, en Lambertus werd verjaagd, vooral door toedoen van de haatdragende hofmeier Ebroïn. Lambertus trok zich terug in het klooster van Stavelot bij Malmédy. Daar heeft hij zeven jaar in alle bescheidenheid doorgebracht. Rond het jaar 685 keerde het politieke tij. Ebroïn kwam ten val, waardoor Lambertus zijn plaats als bisschop van Maastricht weer in kon nemen. Pepijn II van Herstal gaf hem zijn bisschoppelijke rechten weer terug. Hij moet zeer geliefd geweest zijn. Hij preekte het evangelie in Brabant (toen 'Taxandria' geheten) en De Kempen ('Teisterbant'). Vandaar dat er in die gebieden tot op de dag van vandaag talloze kerken aan Sint Lambertus zijn toegewijd. Daarnaast is hij te zien in een aantal gemeentewapens van onze streek. In diezelfde tijd probeerde Sint-Willibrord in onze streken het evangelie te verkondigen. Waarschijnlijk hadden ze goede afspraken gemaakt over de werkverdeling. In de loop van de tijd moet Lambertus naar Luik zijn verhuisd. Daar woonde hij op het moment van zijn gewelddadige dood. Hij werd vermoord op zijn bed, toen hij wat uitrustte na een langdurige nachtelijke gebedsdienst. Hij moet toen ongeveer zeventig jaar oud geweest zijn. 


Bevrijdingsfeesten in Geel

Onze gemeente beleeft momenteel een unieke maand, om de bevrijding van 1944 te gedenken. Dit feit, dat Geel op een trieste manier op de kaart zette, ligt inderdaad 50 jaar achter ons.

Gisteren en vandaag (woensdag) is een unieke Colonne van het Belgisch Leger en het War Heritage Institute in het centrum te bezichtigen. Je hebt nog tijd tot 21.00 u.
Er zijn demonstraties op de markt om 09.30, 10.30 en 15.30 u. door het Bataljon Bevrijding (5eLinie)  

Op 21 september herdenken wij de gesneuvelde Britse en Canadese soldaten, samen met hun familieleden, aan het monument achter het stadhuis om 09.30 u., in Stelen om 10.15 u., Tweeboomkes om 11.30 u. en Sas8 op Ten Aard om 14.00 u.

Het zou een teken van medeleven zijn als hier ook heel wat Gelenaars aanwezig zouden zijn!

Een uitgebreide kalender van de Bevrijdingsfeest kan je vinden in het gemeentelijk informatieblad.


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.
Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kader met misuren op de binnenbladzijde van ons parochieblad.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

 


Week 25

 


Week 26-27-28

 


Week 29-30-31

 


Week 32

 


Week 33

 


Week 34

 


Week 35

 


Week 36

 
 


Externe Links