Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 38 - 18 september 2019

21 – 22 SEPTEMBER: 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Gij kunt niet God dienen én de mammon "


God “dienen” klinkt tegenwoordig wat moeilijk … toch mogen wij geloven, dat God dienen niet los staat van Mensen dienen en dáár dient de mens nu net voor. En mensen dienen heeft te maken met de zorg voor de schepping en alles wat leeft.
En zoals je rijk kan worden, zowel door veel te verdienen als door weinig op te doen … Zo kan je zorgen voor de schepping, door veel positieve dingen te doen, zowel als door weinig schade aan te richten.
Moge de kloof tussen de twee zo klein mogelijk worden.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Hoe zit dat nu ook al weer… de parochiezaal (deel 3)

In tijden, waarin parochiekerken ter discussie staan is het ook weleens goed om het te hebben over dat andere gebouw van de parochie, de zaal.

Als wij kijken naar het leven van een parochie, dan was het vroeger duidelijk, dat het leven zich spreidde over drie gebouwen: de kerk, de school en de zaal. Deze laatste is er, vooral kort voor en vooral na de tweede wereldoorlog gekomen. Wanneer meneer pastoor vroeger “wat te zeggen” had, deed hij dat op de preekstoel. Iedereen was mee, grommelde soms een beetje en deed wat er gezegd was. Iedereen kwam zijn zondags- en biechtplicht vervullen in de kerk. Er werd gebeden voor iedereen en ter gelegenheid van iedereen. Als er grote activiteiten waren, moest de school ontruimd worden en vierde men op een manier, die op andere momenten toch een beetje zondig was.

Tussen de wereldoorlogen kwam dan het verschijnsel van de katholieke actie tot leven. Parochianen wilden zich verenigen, pastoors wilden hun parochianen op de been krijgen en wilden hun vormen. “Actie” was het orderwoord, waardoor in landelijke parochies de “landelijken” zich verenigden in LG (BJB Boerenbond) en KVLV (Boerinnenbond). De arbeiders noemden zich KAJ, KAV en KWB. Parochies haakten zich vast aan zuilen en op heel wat plaatsen bestonden de twee (vredevol) naast elkaar. Om deze verenigingen en andere vormings- en cultuurinitiatieven samen te brengen, te informeren, te vormen en actie te voeren, werden de scholen te klein of on beschikbaar. Dan moest er een lokaal gebouwd worden en dat kwam er. Met loterijen, koffiefeesten, kaartprijskampen, bonte avonden, muziekoptredens, kerstfeesten  en veel milde giften, met veel werkende handen en met veel idealisme zijn onze zalen verrezen en ze staan er op 10 van onze 12 parochies. In Winkelomheide moest eerst de school sluiten eer de parochie haar eigen zaal(tje) kreeg en in Oosterlo was er lange tijd genoeg ruimte in de grote school. Een parochiezaal was er niet. Niet toevallig zijn in die twee parochies later bewegingen ontstaan, om een plaatselijke zaal uit de grond te stampen, toen de parochies dit niet meer aan konden.

Vandaag situeert het leven van de parochie zich helemaal ánders. Het leven ín de kerk is minimaal. Mijnheer pastoor heeft andere kanalen, om zijn parochie te sturen, maar zijn vaste hand is toch een beetje weg. De verenigingen zijn er nog, zijn sterker dan ooit en die hebben hun zaal nog altijd even hard nodig. Kijkend naar onze zalen, worden er nog steeds mensen gevonden om zich voor de zaal in te zetten en gelukkig kunnen onze zalen ook gebruikt worden door buitenstaanders. Ja het leven van buiten de parochie komt onze parochie binnen via de zalen

Koken kost echter geld en de zalen kosten dat ook. Onze parochies hebben het moeilijk, om financieel de kop boven water te houden en de zalen sponsoren zit er niet in. Verenigingen die praten over “ons zaal” menen soms, dat die zaal voor hen “voor niks” moet zijn. Sommige van onze zalen kunnen nog een beetje geld opzij leggen voor onderhoud en (gedeeltelijke) vergoeding voor medewerkers. Andere kunnen alleen maar dankbaar zijn, dat zo veel mensen zich toch nog inzetten en dat op het einde van de maand de rekeningen betaald geraken. Als men vraagt naar een “businessplan” gaan de handen in de schaarse haren, want de toekomst is duister.

Als in onze parochies de kerken leeg komen, zullen er heel wat verenigingen zijn die elders moeten gaan kerken, maar zullen zij hun zaal kunnen behouden? Een zwaar punt om serieus over na te denken. Komt er een boedelscheiding? Moet de stad bijspringen of concurreren? … Beste lezer, dit artikel wil een oproep zijn om mee te denken over de toekomst van onze parochiezalen. Overal, waar de gemeenschap een zaal heeft, zal ze blijven, als ze blijft leven, maar als het zou mislopen, kan het beheer van een zaal op “stervensbegeleiding” gaan lijken. (Marcel)


tentoonstelling “Geel in de tweede wereldoorlog”

In het kader van de bevrijdingsfeesten loopt van 14 september tot 27 oktober een tentoonstelling in De Halle.

Via allerlei media wordt het dagelijks leven gepresenteerd, hoe de Gelenaar de tweede Wereldoorlog heeft beleefd.
Er zijn bekende en anonieme Gelenaars gefilmd, maar het geheel is overtuigend. Zeker een aanrader om de feestelijkheden te kunnen kaderen.
Mensen van bij ons vertellen hun verhaal uit die tijd.

Je kan er gratis op bezoek  elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 u. 


Bijbel en Leven

Vanaf september verandert onze bijbelgroep "Kerk en Wereld" van naam. "Bijbel en Leven" geeft perfect weer wat we elke maand in de namiddag doen.
We delen een actueel bijbelverhaal met elkaar en leggen het op ons eigen leven.
We willen uitwisselen met elkaar, want hoe meer we ons verdiepen in de bijbel, hoe meer Jezus boodschap tot ons kan komen.
Aarzel niet om mee te komen doen, we komen samen in het PC van St.-Amands en dit op donderdagnamiddag van 14.00 u. tot 15.00 u.
Je vindt de datum van de volgende bijeenkomst tijdig bij de agenda van onze site en in het parochieblad!
Wie liever 's avonds naar de bijbelavonden komt, kan aansluiten bij de groep "Vijf broden en 2 vissen". Kijk ook bij de agenda op onze site of in ons parochieblad! 

 


Dank voor de mooie bedevaart

Dank je wel aan de vele bedevaarders die weer kwamen meevieren in Scherpenheuvel.
Het werd een deugddoende bedevaart dag waar we met 246 mensen samen eucharistie vierden in de Mariahal en waar we met nog meer Maria dankten voor alles wat zij voor ons doet.
Dank aan alle medewerkers!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

 


Week 25

 


Week 26-27-28

 


Week 29-30-31

 


Week 32

 


Week 33

 


Week 34

 


Week 35

 


Week 36

 


Week 37

 


Externe Links