Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 39 - 25 september 2019

28 – 29 SEPTEMBER: 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Dinsdag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux
Vrijdag 4 oktober: St.-Franciscus van Assisi, patroonheilige van Elsum, dierendag

" Wij lezen het verhaal van Lazarus en de rijke vrek "


In het verhaal van deze lezing voorspelt Jezus ons eigen verhaal: Wij hebben alleen maar de schrift en de overlevering, om Jezus en God te volgen.
Veel mensen vragen een teken.
Ook de rijke vrek, die vanuit het hiernamaals op zijn leven kijkt, bidt om tekens te geven aan de mensen die nog leven.
En Jezus antwoordt: “Zij hebben Mozes en de profeten”.
’t Kan gebeuren,
Als je rijk bent, heb je misschien méér geld om aan te denken, dan aan medemensen, die een teken kunnen zijn …
Maken wij genoeg onderscheid ?
Lezen wij de tekens (nog) ?
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Viering 2 jaar pastorale eenheid

Dankbaar omdat we twee jaar samen op weg gegaan zijn met de Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus,
willen we op 13 oktober om 11.00 u feestelijk eucharistie vieren in de Sint-Amandskerk.
Graag nodigen we u uit om samen ons geloof uit te spreken en hoopvol naar de toekomst te kijken.
Uw aanwezigheid hierbij zal ons verheugen en bemoedigen.
Aansluitend is er een receptie in de refter van Sint-Aloysius, ingang Schuttershof.

En iedereen hoorde de andere spreken in zijn eigen taal
Handelingen van de apostelen 2:6
 


Hoe zit dat nu ook al weer in elkaar: deel van het grote geheel (slot)

De voorbije weken zoemden we even in op enkele aspecten van onze lokale kerkgemeenschap. Maar onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus staat natuurlijk niet op zichzelf. Wij maken deel uit van de grote wereldkerk.

Bisdom

Onze pastorale eenheid vormt samen met vier andere pastorale eenheden het dekenaat Zuiderkempen. Deken Norbert Wauters, wonende in Mol, is samen met de dekenale raad die bestaat uit mensen van de vijf pastorale eenheden, verantwoordelijk voor de coördinatie van het geheel.

Als we weer een stapje verder kijken, komen we bij het vicariaat terecht. Het dekenaat Zuiderkempen maakt, samen met 3 andere dekenaten deel uit van vicariaat Kempen. Onze vicaris Wim Selderslaghs verzorgt samen met zijn vicariaatsteam de coördinatie van dit grotere geheel. Samen met het vicariaat Antwerpen vormt ons vicariaat het bisdom Antwerpen. Onze bisschop met zijn bisschopsraad staat in voor de zorg voor het geheel en bepaald het beleid van ons bisdom.

Wereldkerk

Ons bisdom Antwerpen, vormt samen met de andere Belgische bisdommen een kerkprovincie. Grote landen hebben meerdere kerkprovincies, maar ons land dus maar één. Aan het hoofd van een kerkprovincie staat een aartsbisschop, die een aartsbisdom bestuurt, in België is dat Jozef De Kesel. Jozef De Kesel is de voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, een overlegorgaan binnen de rooms-katholieke kerk dat het beleid van de Belgische kerkprovincie bepaalt.

Als we nog een beetje ruimer denken, komen we bij het Europese niveau. Zo is er ondermeer Comece. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, werd opgericht in 1980 met als doel het bevorderen van de spirituele waarden in Europa. Ze bestaat uit bisschoppen-vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie met een bisschoppenconferentie. In de Raad van Bisschoppenconferenties van Europa (CCEE) zijn alle bisschoppenconferenties van het Europese continent vertegenwoordigd: van IJsland tot Turkije, van Malta tot Noorwegen.

En naast Europa is er dan het nog grotere wereldoverleg. De paus organiseert regelmatig bisschoppensynodes over bepaalde onderwerpen en op wereldvlak laat de paus zich omringen door mensen van overal om het beleid van de kerk mee te bepalen.

Slot

Als we vertrekken vanuit onze eigen kleine geloofskern, lijkt Rome soms heel ver weg, maar het is toch goed om soms eens even stil te staan bij het feit dat we niet enkel in onze eigen kleine parochiekerk samenkomen rond Jezus, maar dat we met velen zijn en dat we allemaal, wereldwijd, met onze eigen tradities, cultuur, … verbonden zijn door die ene God die ons samenbrengt en ons vraagt om elk op onze eigen manier Kerk te vormen ter plaatse, het evangelie te verkondigen, elkaar lief te hebben en te bouwen aan zijn Rijk.


bedevaart naar banneux

Op 7 oktober organiseert Radio Maria een Vlaamse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Banneux. Zelf reizende bedevaarders uit heel Vlaanderen worden verwacht maar Radio Maria legt zelf ook enkele bussen in. Er is voor onze regio een opstapplaats op de carpoolparking aan de fly-over van het Punt om 08.00 u. In de bus start reeds het bedevaartprogramma. In Banneux is er om 10.30 u. de Gebedsweg waarna om 11.00 u. Eucharistie wordt gevierd. Om 12.00 u. is er het middagmaal. Om 14.00 u. is er een lezing door de programmadirecteur van Radio Maria waarna we om 15.00 u. aansluiten bij de ziekenzegening, gevolgd door de Kruisweg om 16.00 u. Na de kruisweg gaat de bus van regio Geel-Turnhout verder naar het heiligdom van Tancrémont.

De prijs bedraagt 40 euro, middag- en avondmaal inbegrepen.

Storten op BE49 7333 7333 7771 met vermelding ‘Banneux’.

Meer informatie bij Radio Maria op 016/414747 of Broeder Benedict op 014/539912 of via mail op benedict.meethep@tongerlo.org.


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

 


Week 25

 


Week 26-27-28

 


Week 29-30-31

 


Week 32

 


Week 33

 


Week 34

 


Week 35

 


Week 36

 


Week 37

 


Week 38

       
 


Externe Links