Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 41 - 9 oktober 2019

12 – 13 OKTOBER: 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Tweede verjaardag van de pastorale eenheid H.H. Dimpna en Gerebernus op zondag 13 oktober om 11.00 u. in de kerk van St.-Amands

Dinsdag 15 oktober: H. Theresia van Avilla
Vrijdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist


" Uw geloof heeft U gered "

Slechts één van de tien melaatsen keerde terug om Jezus te danken.
En Jezus prijst zijn geloof
Jezus spreekt tot ons met tweeduizend jaar verschil en klinkt het anders ?
Na twintig eeuwen Christendom
Na twintig eeuwen wetenschap en techniek
Na twintig eeuwen oorlog en vrede
Kan geloof ons vandaag redden ?
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Buitengewone missiemaand: het begint al hier lokaal!

Oktober is de missiemaand. Paus Franciscus roept ons op om er dit jaar een buitengewone missiemaand van te maken. Precies 100 jaar geleden schreef paus Benedictus XV immers een bijzondere brief over missioneren. Het opvallende in deze brief was dat de paus de verantwoordelijkheid voor missionering legde bij elke gelovige. Onze huidige paus verklaart dat de vreugde van het evangelie het hart en meer nog het hele leven vervult van mensen die Jezus ontmoeten. Is dit ook nog bij ons zo het geval? Zijn wij nog steeds blije christenen die ons elke dag opnieuw laten inspireren door het evangelie?

Evangelisatie is een taak van ieder christen. De inzet voor evangelisatie verrijkt, aldus de paus, de geest en het hart van ieder. Evangelisatie houdt een weg van dialoog in, met open vizier op iedereen.

Aandacht hebben voor onze eigen missionaire zending begint in onze eigen gemeenschappen. Missio haalt vier aandachtspunten naar voor.

Bidden voor de Kerk in de wereld. Misschien vreemd op het eerste gezicht dat men daarmee begint, maar alles vertrekt vanuit de innerlijke kracht en verbondenheid met de bron. Tijd maken voor gebed is en blijft belangrijk. Je kan dit persoonlijk doen, maar ook in groep. Zo komen elke maandagavond in de kapel van Elsum een tiental mensen samen voor de Stille Aanbidding. Van 19.00 tot 20.00 u. maken zij samen tijd voor Gods-ontmoeting, je bent van harte welkom.

Lokaal getuigen van jouw christenzijn. Kom maar naar buiten met je verhaal. Samen uitwisselen en delen rond geloof kan zo deugddoend zijn. Ken jij bijvoorbeeld onze Bijbelgroepen? 1 maal per maand komen zij samen om uit te wisselen over een actueel thema. Vraag er naar bij onze priesters.

De Blijde Boodschap overal verspreiden. Ook in ons dagelijks leven worden wij opgeroepen om christen te zijn. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Hoeveel vrijwilligers zetten er zich niet in in onze eigenste gemeenschappen in Geel? Waarom zou jij ook niet dat stapje naar de ander toe zetten? Zo geef je getuigenis in woord en daad aan je eigen christenzijn.

Steun ten voordele van de meest kwetsbaren. De kerken waar ook ter wereld, kunnen niet zonder onze steun. Op 20 oktober vragen wij uw warme bijdrage voor de werking van Missio, wereldwijd. Dankjewel voor uw gift.


2 jaar pastorale eenheid

Dit weekend vieren wij op zondag om 11.00 u. samen het tweejarig bestaan van onze pastorale eenheid.
We hopen dat iedereen komt meevieren in de St.-Amandskerk!
Samen willen we biddend en zingend in een feestelijke eucharistieviering danken voor de twee voorbije jaren!
We willen hoopvol vooruit kijken naar de toekomst en samen bidden tot God dat hij ons mag bijstaan en helpen.

Opgelet: op zondag 13 oktober is er GEEN zondagviering in de andere parochiekerken van Geel.

Na de eucharistie is er een feestelijke receptie in de school van St.-Aloysius, ingang Schuttershof.

We hopen met velen te zijn. 


pastoraal forum

Een must om erbij te zijn!

Noteer nu al in je agenda de datum dinsdag 22 oktober.
Om 19.30 u.
verwachten we iedereen in het ontmoetingscentrum in Elsum voor een boeiend pastoraal forum met een boeiende spreker!
Volgende week leest u hier meer over in ons parochieblad!
We bouwen verder op het laatste forum van vorig werkjaar en blikken vooruit naar wat de toekomst ons brengen zal! Welkom en warm aanbevolen! 


het kapelleke (73)

In oktober zijn we er weer met onze wedstrijd. De vraag is weer heel eenvoudig. Waar staat dit kapelleke?
Het juiste antwoord kan je mailen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com. En wie weet … win jij weer een kleine prijs!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

 


Week 16

 


Week 17

 


Week 18

 


Week 19

 


Week 20

 


Week 21

 


Week 22

 


Week 23

 


Week 24

 


Week 25

 


Week 26-27-28

 


Week 29-30-31

 


Week 32

 


Week 33

 


Week 34

 


Week 35

 


Week 36

 


Week 37

 


Week 38

 


Week 39

 


Week 40

   
 


Externe Links