Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 43 - 23 oktober 2019

16 – 27 OKTOBER: 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 28 oktober: H.H. apostelen Simon en Judas
Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen
Zaterdag 2 november: Allerzielen

" de tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. "


Om uit te breken uit het huis van onvrede en verdriet, is er maar één sleutel: nederige verzoening.
Verzoening is dan een kwestie tussen mens en mens, tussen je persoon en de werkelijkheid, tussen je mogelijkheden en je gebreken …
Wie ervan uitgaat, dat hij nooit fouten maakt, maakt meteen de eerste fout !!!
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Allerheiligen - Allerzielen

We gedenken in de komende dagen onze geliefde overledenen. Ook in onze geloofskernen en parochies staan we stil bij alle mensen die zijn heengegaan. In de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen gedenken we onze overledenen van het voorbije jaar. We heten u van harte welkom.


Vrede voor iedereen!

Een grote week geleden werd bekendgemaakt dat de Nobelprijs voor de vrede dit jaar gaat naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali, voor zijn niet aflatende inspanning voor vrede. Zo sloot de premier een vredesakkoord met buurland Eritrea. De voorzitster van het Nobelprijscomité loofde de premier die pas sinds vorig jaar aan de macht is, ook voor de liberalisering van het regime in zijn land. Zo werd de persvrijheid ingesteld, werd een groene economische revolutie opgezet die Ethiopië optrok van een hongerland naar een van de sterkst groeiende economieën ter wereld.

Vrede is en blijft een kostbaar goed dat alle geloofsovertuigingen zelfs overstijgt. In ons land is er al sinds het einde van WO II geen oorlog meer geweest. De oudsten onder ons hebben die wereldoorlog nog meegemaakt, en weten dat vrede een vaak duur bevochten goed is. Daarom is het zo belangrijk dat we de herinnering aan de oorlog levend houden, dat we nooit vergeten wat er in die tijden gebeurde en hoe mensen hun eigen leven op het spel hebben gezet om de vrede te bewaren.

Ook in ons eigenste Geel gebeurde er verschrikkelijke dingen. Ook hier willen wij de herinneringen levend houden. De dagen rond Wapenstilstand zijn de ideale momenten om stil te staan bij het thema “Nooit meer oorlog.” Wij nodigen u uit op maandag 11 november in de kerk van St.-Amands 10.30 u. voor de plechtige eucharistieviering die in het teken staat van de vrede. Wij hopen dat we met velen zijn om niet te vergeten dat vrede een kostbaar goed blijft voor de hele wereld. 


Maandag 11 november in Elsum / Jos De Maeyer

11 November is een “voordeeldag”. Ook Buiten het sluiten van de vrede in 1918 (met dank aan de grote mogendheden) is het bijna de enige vrije dag, dat ook de Geelse kerken (op St.-Amands na) vrij zijn. Daar wil dit jaar de parochie Elsum gebruik van maken, om plaatselijk talent een kans en Caritas een centje te geven. Jos De Maeyer stelt zijn houtsnijwerk tentoon en mede- Gelenaren vullen aan. Reeds als leerling in de A2 op de Melaan in Mechelen, de stad van de sculpteurs, werkte Jos De Maeyer graag met hout en was hij geïnteresseerd in de derdewereldproblematiek. Eens gepensioneerd was er de tijd en de mogelijkheid om intensiever met beide bezig te zijn. Hij genoot opleiding in ’t Wat in Westerlo ( Leon Kerkhofs) bij de Molse houtsnijdersclub en in het CVO – Geel bij onder andere Luc Van Hoof. Verder zullen wij schilderwerk kunnen bekijken van Jean Claes van de Sijsjesstraat met jaren academische ervaring achter zich en van Gino Maiori. André Kempen, jarenlange kosterervaring in de Elsumse kerk heeft “draaiwerk” om te tonen en de volle inzet gaat naar het project in Oury en Gaoua ( Burkina Faso), waar ook houtsnijders actief zijn. De tentoonstelling is open op 11 november van 10.30 u. tot 18.00 u. 


Geel in Wereldoorlog II

Op maandag 11 november om 14.00 organiseert stadsgids Fons Mertens in samenwerking met de dorpsraad van Larum een boeiende lezing over Geel in W.O. II. Het gebeuren heeft plaats in de parochiezaal van Larum. Aan de hand van boeiende en levensechte verhalen van mensen uit Geel, wordt de geschiedenis tot leven gebracht. De uiteenzetting wordt gestoffeerd met mooie en pakkende historische foto’s. Deelname is gratis. Er is ook voor iedereen een gratis oorlogshapje voorzien. Zo wordt ook letterlijk duidelijk dat in die tijd het leven niet altijd eenvoudig was. We nodigen jullie van harte uit en hopen met velen te zijn.


kledinginzameling

Nu zaterdag 26 oktober tussen 14.00 u. en 16.00 u. houdt de parochie Holven weer inzameling van kleding, oude schoenen, speelgoed, …ten voordele van Wereldmissiehulp. U kan alles, goed verpakt, in gesloten zakken of dozen afgeven in het eerste lokaal op de parking naast de kerk (Kapelleke). Alvast bedankt! 


aan de pannenkoeken

De Katholieke Vereniging Gehandicapten (kvg) Geel organiseert op zondag 10 november zijn jaarlijkse pannenkoekendag. Dit festijn gaat door in PC Ten Aard in de Vaartstraat van 11.30 uur tot 18.00 u. Je kan er komen smullen van heerlijke pannenkoeken en croque-monsieurs aan democratische prijzen. Als onze lezers allemaal samen zouden komen ??? Allen hartelijk welkom! Meer info en voorinschrijvingen indien je met een grote groep komt, bel Els Vanuytven op 0498 28 63 27


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 


 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links