Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 44 - 30 oktober 2019

2 – 3 NOVEMber: 31STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 2 november : Allerzielen
Zondag 3 november : H. Hubertus, patroon van de jacht en van de parochie Ten Aard
Dinsdag 5 november : H. Odrada van Balen

" Zacheüs, Ik ben gekomen, om te zoeken, wat verloren was "

Jezus haalde Zacheüs uit de boom.
Wie kan voor ons “de boom in” ???
Wie halen wij “uit de boom” ???
Zacheüs was een klein manneke met grote invloed in het dorp.
Zacheüs had veel macht, maar moest de boom in om maar iets te kunnen zien.

DENK DAAR EENS OVER NA !!!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen, een dag waar wij mogen stilstaan bij al die mensen die van ons zijn heengegaan, bij al die mensen die naar Jezus voorbeeld geleefd hebben, als kinderen van God, grote namen, Franciscus, Moeder Theresa, Damiaan, we kennen ze allemaal, maar ook de miljoenen ongekende namen van mannen, vrouwen en kinderen, allemaal kinderen van God, allemaal groots in zijn ogen. Leven zoals Jezus het vraagt, proberen te leven zoals Matteüs het neerschrijft in zijn zaligsprekingen, barmhartig zijn, streven naar gerechtigheid, vechten voor je geloof. Miljoenen mensen deden het ons voor. Zalige, heilige mensen die vaak op een heel gewone onopvallende manier hun ogen open houden voor de anderen, voor de problemen in de wereld. Deze mensen die niet altijd worden gewaardeerd, net zij geven ons het voorbeeld, net zij worden door Jezus geprezen. Zij redden de wereld. Het leven van deze mensen loopt niet dood, het is toekomstgericht. Voor mensen die leven in het voetspoor van Jezus is er steeds perspectief, niet alleen in deze wereld, maar ook over de dood heen. 


Herdenkingsvieringen overledenen

Ook dit jaar willen wij onze overleden medeparochianen van het voorbije jaar gedenken. Wij nodigen hun families uit, ontsteken een kaars en worden stil. We halen herinneringen op aan hen en bevelen hen aan bij God opdat zij mogen rusten in zijn vrede en waken over ons vanuit de hemel. We nodigen u uit om samen mee te bidden. 


40 euro voor 48 weekbladen

Uw parochieblad in 2020

Het parochieblad bestaat al héél lang. Zelfs toen kranten en tijdschriften nog ‘raar’ waren, droegen kinderen en parochianen het parochieblaadje al uit in de parochie. Haast iedereen had het parochieblad. Later, na de oorlogsjaren, kreeg het de benaming Kerk en Leven en nog niet zo heel lang geleden werd dat omgevormd tot Kerk & leven. Het valt niet te ontkennen, dat de meeste edities van Kerk & Leven jaarlijks meer abonnees verliezen dan bij krijgen. Dat heeft te maken met de gemiddelde leeftijd van ons lezerspubliek, maar toch durven wij ons blijvend aanprijzen als “Het blad met altijd Goed nieuws”. Ons blad heeft nog steeds een topplaats bij het aantal lezers in Vlaanderen en daar zijn wij fier op. In alle parochies komen nu stilaan de werkzaamheden op gang, om een abonnement voor de komende maanden te nemen. Een van de volgende dagen zal de brief met de overschrijvingsstrook voor de hernieuwing van het abonnement op Kerk & leven in uw brievenbus vallen. Heb je half november nog geen brief ontvangen, dan is er duidelijk wel iets mis gelopen en dan moet je “plan B” inschakelen. Stort dan zel het nodige bedrag op onze rekening. Steun je parochie, steun je parochieblad … en krijg voor 40,- euro wekelijks nieuws over de kerk en het leven in Geel, het bisdom Antwerpen en de wereldkerk. Nu al dank.

Onze rekeningnummers:

Noord BE51 8335 3019 2162

Zuid BE33 0882 8593 2046

op Naam van “Kerk en Leven Geel


Het kapelleke (74)

In oktober doen we er nog een kapelleke bij! De winnaar van kapelleke 73 is: Frans uit Rauwelkoven. Hij krijgt een mooie prijs.
Kapelleke 73 stond op Winkelom. Voor nr 74 zoeken we weer op een andere plaats!
Graag uw juiste antwoord voor volgende woensdag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com Veel succes!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 


 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links