Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 45 - 6 november 2019

9 – 10 NOVEMBER: 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR
11 NOVEMBER: wapenstilstand 1918

" Geen God van doden maar van levenden "

Wij houden van een “God van Leven”.
In deze donkere dagen: “Hij die het leven geeft en neemt”. Dan is God een God die glimlacht, troost, uitbundig lacht, zwijgt, brult, huilt, luistert en mét ons is.
Kunnen wij Hem vandaag nog vinden?
Hello, God!!!
DENK DAAR EENS OVER NA !!!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Pastorale eenheid op weg naar de toekomst

Op zondag 13 oktober vierden we twee jaar pastorale eenheid met een mooie viering en deugddoende receptie. Het gaf een boost aan ons geloofsgebeuren hier in Geel. Ondertussen heeft de bisschop in Antwerpen zijn herwerkte visietekst over de pastorale eenheden voorgesteld. Je leest er ongetwijfeld meer over op de bisdombladzijden in de volgende maanden en ook wij hier in Geel gaan er lokaal mee aan de slag. In zijn getuigenis tijdens de viering van 13 oktober schetste Jan Lembrechts, lid van de werkgroep gemeenschapsopbouw, heel mooi de uitdagingen voor de toekomst op een hoopvolle manier, vooruitkijkend naar de volgende jaren. We delen graag via deze weg een stukje van deze mooie getuigenis. De integrale versie kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be/achtergrond.

Verhalen klinken

“Enkele weken geleden sprak ik met een lid van het team van de pas opgerichte pastorale eenheid Maria Magadalena (Mortsel en Edegem). Hij vroeg me hoe dat nu liep daar in Geel nu  het tweejarig  bestaan wordt gevierd. Ik zei dat het er fantastisch was en wel om twee redenen. Het is ongelooflijk verrijkend en boeiend om samen te komen met de geloofskernen her en der verspreid in deze Barmhartige stede.  Het doet deugd dat al de verhalen kunnen klinken vanuit de verschillende parochies, onderwijsinstellingen, de ziekenhuizen, de woon- en zorgcentra, de ledenorganisaties. Het fijne daaraan is dat we op de duur niet meer spreken over de verschillen, maar over wat ons bindt. Het is niet de kerk van Petrus of van Paulus of die van Ten Aard of van Sint-Dimpna  maar het is de kerk van de heer Jezus Christus. Op de uitnodiging voor deze viering stond het ook

 ‘….En iedereen hoorde de andere spreken in zijn eigen taal…’

Wanneer ik het genoegen had om met ouders van vormelingen te spreken dan merk ik een openheid en vrijmoedigheid.  Ouders kiezen bewuster dan ooit voor het vormsel en vinden het belangrijk dat zij als gezin samen met de school en samen met de kerk de christelijke opvoeding ter harte nemen. Ze zijn genuanceerd als het over de kerk gaat, maar ze weten wat ze willen en spreken er vrank en vrij over. Jonge mensen aanspreken in het verhaal dat ons hier samenbrengt is moeilijk. Maar als we heel goed kijken en luisteren dan zien we dat we veel moeten tonen en voorleven en niet te veel kapot praten. En geduld hebben. We hebben met de PE geleerd dat we dat geduld nog wat moet oefenen. En moeten leren van onze mislukkingen. Niet opgeven en niet te veel omkijken naar het rijke Roomse verleden maar de blik richten op de toekomst.

Wij bestaan.


Bijbelse activiteiten

Op 9 november nodigen we alle kinderen van de lagere school uit voor onze kinderbijbelgroep. Deze gaat door van 10.00 u. tot 11.30 u. in het pastoraal huis, Kapelstraat 20 in Holven.
We komen weer anderhalf uur samen rond een leuk Bijbelverhaal en verwerken het op een creatieve manier!

Op donderdag 14 november komen de volwassenen van “Bijbel en Leven” weer samen om 14.00 u. in het parochiecentrum van St.-Amands. Zij werken dit jaar rond de handelingen van de apostelen.
Van harte welkom om een uurtje bezinnend samen te zijn.

Op 14 november ‘s avonds is het dan de beurt aan de Bijbelgroep “5 broden en 2 vissen” die samenkomen van 19.30 u. tot 21.30 u. in het pastoraal huis te Holven.
Zij werken deze avond rond de figuur van Sara.


Elke week jeugdbeweging

Enkele weken geleden zag je weer vele jongeren van de jeugdbewegingen in uniform in de straten van Geel.
De dag van de jeugdbeweging was weer een enorm succes.
Via deze weg willen we al onze jeugdbewegingen een hart onder de riem steken en hen van harte proficiat wensen voor hun inzet elk weekend weer om ook hier in Geel honderden jongeren een fijn jaar te bezorgen!


11 novemberviering

Op 11 november herdenken we in Geel Wapenstilstand. We nodigen u uit op de eucharistieviering in de St.-Amandskerk om 11.00 u. gevolgd rond 12.00 uur door een herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument aan het stadhuis. Verschillende groepen werken mee aan deze herdenking. People on stage, het koor van St.-Amands , Toneelgroep Foelz, de  veiligheidsdiensten, de Marinekadetten en de 11 Novemberharmonie maken van deze ceremonie een uniek gebeuren. Achteraf wordt er door de stad een hapje en een drankje aangeboden in De Waai.

In de namiddag zijn er vaderlandslievende plechtigheden in Zammel (15.00 u.), Oosterlo (15.45 u.) en Stelen (16.30 u.) Publiek en medewerkers aan deze plechtigheden worden om 17.00 u. op de receptie in Stelen verwacht.

Ondertussen loopt in de parochiezaal van Larum om 14.00 u. een programma van de Larumse dorpsraad rond “Geel in Wereldoorlog II

Keuze genoeg op dit feest van de vrede.


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


 


 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links