Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 46 - 13 november 2019

16 – 17 NOVEMBER: 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Dan zullen jullie moeten getuigen !!! "


Als wij spreken over “getuigen voor ons geloof” dan klinkt dit nogal Jehovah-achtig.
Toch hebben wij allemaal in ons leven al eens een keuze gemaakt, “op getuigenis”. Beroepskeuze, hobbykeuze, voorkeur voor aankoop van bepaalde producten …
Wij doen het vaak naar het voorbeeld van iemand anders.
Vertellen wij of getuigen wij eigenlijk graag over hetgeen ons van binnen bezielt?
Hebben wij een eigen mening over hetgeen gebeurt in onze omgeving, in de politiek, in de wereld, in een (on)rechtvaardige wereld?
Zijn wij getuigen van het goede?
Wat houdt er ons toe tegen?

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Abonnementen parochieel berichtenblad

Het is mooi om zien, hoe dagelijks tientallen mensen zich (her)abonneren op ons blad. Het kan alleen maar een oproep zijn voor de anderen.
Wij hebben reeds meer dan tien nieuwe abonnees binnen gekregen, wat ons ook veel plezier doet.
Echt waar, beste lezer, het is een stimulans voor onze werking, om te zien, hoe snel onze abonnees reageren op onze vraag om 40 euro te storten, voor 48 nummers van ons parochieel berichtenblad, aangevuld met goed nieuws van de kerk over heel de wereld.

Meer dan 1/3 van onze abonnementen was in orde op 5 november!

Achterblijvers: wij verwachten jullie abonnementsgeld:

Onze rekeningnummers:

op Naam van “Kerk en Leven Geel


Over Vormsel en Eerste Communie

Elk jaar organiseert het bisdom vormingsmomenten voor catechisten. De vorming voor vormselcatechese had dit jaar plaats in Lichtaart. Na het onthaal, waarin de catechisten uitdrukkelijk werden bedankt voor hun medewerking en aangemoedigd om hun inzet, werden we ondergedompeld in een zangmoment. We leerden dat zingen, ook al is het niet altijd eenvoudig, toch een enorm belangrijk onderdeel is van de vormselliturgie. We moeten er naar streven dat de liederen in de vormselviering, maar ook in de voorbereidende vieringen kunnen meegezongen worden door iedereen. Zingen is tweemaal bidden, zegt men wel eens. Ook hier in Geel trachten onze muzikanten elk jaar weer het beste van zichzelf te geven om onze vormelingen en alle anderen mee te nemen in een muzikaal verhaal dat helemaal verweven is met de liturgie.

In een tweede deel werden nog enkele accenten gelegd voor de vormselvieringen van de volgende jaren. Zo werd de sterke oproep gedaan om alle vormelingen als 1 grote groep vooraan te plaatsen. De vormheren kunnen zo al onze jongeren aanspreken en zij zitten centraal in de viering. Naargelang de plaatselijke mogelijkheden, kan men bekijken hoe men dit kan toepassen. Als vormheren komen in 2020 vicaris Wim Selderslaghs en Jos Daems, proost van de Boerenbond, naar Geel. Na de boeiende uiteenzettingen was er tijd voor ontmoeting. Pas tegen 22.00u. vertrokken de eersten, wat bewees dat de avond goed was, want iedereen bleef lang hangen!

De medewerkers van de eerste communie verzamelden in Zevendonk. Eerst gaf Bart Paepen een korte duiding over de partners in de eerste communiewerking. De school geeft in de godsdienstles de kinderen de leerinhoud mee. Dit is dus niet de taak van de parochie. De parochiale werking heeft als doel de kinderen en de ouders binnen te leiden in de liturgie van de kerk. De ouders staan in voor de gelovige opvoeding van hun kinderen. Dan werkten we rond het verhaal van de opdracht van Jezus in de Tempel. Na een boeiende uitleg door Bart, werd een suggestie gedaan om in de Lichtmisviering met ouders en eerste communicanten op weg te gaan. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden kregen wij tips om op een eenvoudige en zichtbare manier liturgie bij kinderen en ouders te brengen. Ook hier bleek ondermeer het belang van muziek in de viering.

In de loop van de volgende maanden zal u ongetwijfeld onze eerste communicanten en vormelingen weer in de kerk zien verschijnen voor de vieringen van naamopgave, advent, kruisoplegging, … Verwelkom hen van harte en vier samen met hen! Want allen samen vormen wij de gemeenschap van christenen die elk op hun eigen wijze samen willen bouwen aan Jezus droom!

(Dirk)


dag van het woord

Op 1 december start in ons bisdom een driejarig project rond “De handelingen van de apostelen”. Met dit project wil onze bisschop inhoudelijk werken rond wat “Kerk-zijn” vandaag kan betekenen. In het eerste jaar is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen de handelingen lezen en leren kennen. Je zal er ongetwijfeld op de bisdombladzijden in Kerk en Leven nog meer van lezen. Blader zeker regelmatig tot achteraan in dit blad.

In onze pastorale eenheid kregen we “Hoofdstuk 17” toebedeeld. We willen het laten klinken en hierover kort met elkaar uitwisselen. Op zondag 1 december starten we na de hoogmis om 12.00 u. in de kerk van St.-Amands. We brengen vier keer een kort programma rond dit hoofdstukje bestaande uit: het beluisteren van het hoofdstuk 17, een korte duiding, en een uitwisseling bij een kopje koffie.

We nodigen per half uur een specifieke doelgroep uit.

12.00: ouderen

12.30: medewerkers uit de pastorale eenheid

13.00: mensen uit de bewegingen

13.30: jongeren

Natuurlijk mag iedereen die wil aansluiten bij elk moment. Kom jij ook even langs?


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

NA ALLERHEILIGEN
De Davidsfondsafdeling Geel wil Allerheiligen een beetje groter maken. Zij heeft voor 22 november Hans Geybels, vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, uitgenodigd in het zaaltje van De Kruimel, op de Markt.
Die gaat het daar hebben over “de Heiligen”. Heeft Sint-Nicolaas nu echt bestaan? Waarom bidden mensen voor Sint-Antonius om iets terug te vinden?
Wat is het verschil tussen een zalige en een heilige? Is de heiligenverering werkelijk een vervanging van de Germaanse en Keltische godenwereld?
Als je wil wijs raken uit alle heiligenbeelden, waarmee de kerk ons overvalt, dan moet je daar langs gaan.
Afspraak: donderdag 28 november om 20.00 u. in De Kruimel.
Best inschrijven bij Jan Drijkoningen op 014/72 35 87 of jan.drijkoningen3@gmail.com. Toegangsprijs 12 euro (10 euro voor Davidsfondsleden).
 


 


 


 

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links