Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 52 - 25 december 2019

28 DECEMBER – 10 JANUARI: KERSTPERIODE 2019 - 2020

" Een kind is ons geboren, een zoon is ons geschonken "


Geloven in de verrezen Jezus is klein begonnen …
Rond de tafel van het Laatste Avondmaal …
Onderweg naar Emmaüs …
In een stalleke van St.-Franciscus …
Samen zwoegend bij het opruimen van een afgelaste Kerstmarkt …
Samen vierend rond een rijke of een arme feesttafel …
Samen in de vereniging om anderen een plezier te doen …
Geloven in de verrezen Jezus begint in mensenharten …

17.30 u. Lou Vandenbussche, Raf Desauter, Mia Cools, Staf Branckaerts.

17.30 u. eucharistieviering

17.30 u. geen viering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zalig en gelukkig Nieuwjaar

Beste lezers,

2019 is bijna vervlogen, 2020 staat al reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste, het wordt een prachtig jaar!

Of al onze wensen uit gaan komen?

Daar kunnen we enkel maar van dromen.

We bidden en vragen om Gods zegen…

Waar wij ook gaan, op al onze wegen…

Het team van de pastorale eenheid en de redactie van het parochieblad wensen u van harte een Gelukkig Nieuwjaar!


Op de valreep…”St.-Lucia”

Op 13 december vierde onze parochiekern te Oosterlo haar naamheilige St.- Lucia. In ons laatste parochieblad van het jaar willen we haar een plaatsje geven.
Lucia zou rond het jaar 286 te Syracuse op het eiland Sicilië geboren zijn.
Volgens de legende bezocht zij met haar zieke moeder Eutychia het graf van de heilige Agatha († ca 253; feest 5 februari); dat lag niet ver van Syracuse in de plaats Catania.
Toen moeder op wonderbare wijze genas, schonk Lucia al haar bezittingen aan de armen.
Maar haar heidense bruidegom kon dat niet waarderen en klaagde haar aan vanwege haar geloof in Christus.
Lucia werd ertoe veroordeeld om in een bordeel te gaan werken. Maar zelfs een span ossen kon haar niet van haar plaats krijgen: zo onverzettelijk bleek zij.
Ook op de brandstapel had zij nergens last van. Tenslotte stootte de beul haar een zwaard door de keel.

Zij wordt vereerd als patrones van het licht in de ogen; vandaar ook van blinden en slechtzienden, van artsen, oogartsen en opticiens; van elektriciens;
en van prostituees die spijt hebben.

Lucia droeg ongetwijfeld vele mensen een warm hart toe, iets wat gelukkig vandaag in Geel ook nog gebeurt. Ik denk hierbij ondermeer terug aan de vele acties die dit jaar weer plaatshadden voor de warmste week, zoals ook het prachtige initiatief in de pastorij van Oosterlo! Dikke proficiat aan iedereen daar! Doe zo verder!


Quizzen op zondagnamiddag

KWB Geel Sint-Amands nodigt u op zondag 19 januari 2020 uit op haar jaarlijkse zondagquiz. U bent er welkom in het parochiecentrum aan de Werft om 14u00.

Een toffe en actieve zondagnamiddagquiz met uw gezin, familie, buren of vrienden. Deze KWB-quiz staat voor gezelligheid, creativiteit en originaliteit, dus geen keiharde competitie. Quizonderwerpen voor jong en oud, man en vrouw, tv-kijkers en technische knobbels en natuurlijk de Geelse kenners. Een mooi en divers prijzenpakket beloont de winnende ploeg, maar ook andere ploegen vallen in de prijzen.

Deelnemen kost  €15 per ploeg. Een ploeg bestaat uit maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen bij hun ouders blijven en tellen niet mee in dit aantal.

Inschrijven en info bij Rudy Belmans: 0478 53 09 92 of rudybelmans@hotmail.com


Handelingen van de apostelen

Lees jij mee?

Naar aanleiding van het project  “Handelingen” in ons bisdom, start ook in onze pastorale eenheid een leesgroep op rond dit mooie Bijbelboek! Zeker de moeite waard voor iedereen die zich wil verdiepen in de bijbel. Graag willen we u uitnodigen op 28 januari, 20 februari, 24 maart, 28 april van 14.00 u tot 16.00 u of van 19.00 u tot 21.00 u.

Inschrijven voor 14/01/ via e-mail: info@pastoraleeenheidgeel.be of met een briefje waarop u aanduidt of u in de namiddag of ’s avonds komt. Op de eerste lezing wordt u ook het werkboek over de Handelingen gegeven. Gratis!! Deze lezingen gaan door in het pastoraal huis, Kapelstraat 20 in Holven, Geel. De inschrijving kan daar gedeponeerd worden.


Een parochieblad om twee weken te bekijken

Met de grote eindejaarsfeesten midden in de week komt het er niet zo veel van om je krant te lezen. Ook de goed-nieuws-krant van de Vlaamse kerk komt er niet toe om tussen de kaarten en feestpakketten door te wringen. Wij nemen dus afscheid tot volgend jaar.

Gezellig einde en hoopvol begin, tot 8 januari twintig twintig .

Uw parochiebladploeg


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Ons volgend parochieblad neemt afscheid van 2019

Op 26 december verschijnt ons volgend nummer en daarmee nemen wij afscheid van tweeduizendnegentien.
We komen terug in twintigtwintig. Dat klinkt helemaal in een andere eeuw.
Dit brengt ook mee, dat wij er niet zijn tot 8 januari. Hou hiermee rekening.

Wel willen langs deze weg iedereen nog enkele deugddoende laatste dagen van 2019 wensen .

Een zalige kerstperiode en prettige feestdagen voor iedereen.

De redactie.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links