Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 53 - 30 december 2020

2 – 3 JANUARI: OPENBARING VAN DE HEER

" De koningen vroegen waar de Messias zou geboren worden "


De wijzen zochten de Messia, de Verlosser.
Wij zoeken Hem nog steeds.
In 2021 zoeken alle mensen naar verlossing.
In het kerstverhaal ging IEDEREEN op (be)zoek, herders en koningen, rijk en arm.
Zelfs de planeten Jupiter en Saturnus zochten mee en wezen de weg.
En in 2021 … ze zijn er weer: Jupiter en Saturnus, de “komeet van Bethlehem”.
En weer zijn wij allen op zoek, rijk en arm, herders en koningen.
Moge het vaccin geen afgod zijn, maar deel van de verlossing van de mensheid.
Zalig zijn zij, die – naïef als een kind – achter een ster durven aanlopen, die bij voorbaat onmogelijk werd geacht.


Vieringen

GEELSE BEZINNING

Dagelijks zorgen onze Geelse pastoors voor een doordenkertje op onze website www.pastoraleeenheidgeel.be.
Bekijk de filmpjes en de foto’s van de Geels actualiteit.
Het kan boeiend zijn, elke dag opnieuw.
De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Nu de Kerstdagen voorbij zijn, overleven wij hopelijk de moeilijkste dagen.
Wij houden vol in het nieuwe jaar. Elke wens is een viering apart, een stukje menselijkheid tussen mensen.

Z A L I G   N I E U W J A AR

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen

 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Gelukkig Nieuwjaar, een jaar vol hoop en toekomst!

“Prettige feestdagen,” met een prachtige kerstboom en een kerstman in de slee erbij, een fijne wens die we binnenkregen van één van onze eerstecommunicanten.

Inspiratie zoekende voor een nieuwjaarswens voor u allen, weet ik het niet zo goed op dit moment…

Natuurlijk: een goede gezondheid, hopelijk een happy end aan de coronacrisis, veel geluk, geen oorlog meer in het nieuwe jaar… wensen we niet elk jaar hetzelfde? Waarin of waarmee maken wij in 2021 het verschil? Ik kijk terug naar de eenvoud van de kerstkaart van onze communicant… en denk aan de spontane dromen van elk kind…

Laten we elkaar in 2021 de hoop toewensen… de hoop op een mooie en nieuwe toekomst… een nog betere toekomst waaraan wij als christen meebouwen elke dag opnieuw.

Hoop op een betere toekomst voor u en uw familie: dat dromen mogen uitkomen, dat je naar elkaar mag toegroeien, elke dag meer, dieper en warmer.

Hoop op een betere toekomst voor de stad, het land, de wereld. Dat beleidsmakers blijven werken aan een stad, land, wereld waar er hoop is voor iedereen, geen armoede meer, geen honger, geen oorlog, …

Hoop voor de aarde, dat de natuur weer alle aandacht krijgt opdat wij meewerken en meebouwen aan de aarde van morgen, die haar evenwicht terug vindt en die terug in harmonie kan leven met de mens.

Maar enkel hoop… dat kan natuurlijk niet…

Ik wens ons allen geloof, geloof dat het kan, dat het mogelijk is om de wereld te veranderen, dat toekomst opbouwen geen verre droom is, maar werkelijkheid wordt, elke dag.

Dit alles kan niet zonder liefde, liefde voor elkaar, voor de schepping, …

Geloof, hoop en liefde dat wens ik je toe in 2021… En van die drie is de liefde de sterkste niet?

Gelukkig nieuwjaar

Het team van de PE


Terugblik op een mooie tocht, het licht van Bethlehem

Het was een mooie tocht, de weg die het licht van Bethlehem aflegde langs onze 11 parochiekerken in Geel. We begonnen in alle stilte en eenvoud op 15 december, toen Chris “coördinator van de pastorale eenheid” en Marcel “medewerker”, het licht ontvingen in het pastoraal huis. Een kleine vlam werd ontstoken aan de noveenkaars in de lantaarn, klaar om op toch te gaan.

Op 17 december nog voor vier uur in de namiddag, stonden de eerste bezoekers al klaar aan de kerk van Bel, om daar het licht te ontvangen. Vele kinderen van de school, maar ook vele volwassenen kwamen het vredeslichtje halen om mee naar huis te nemen. Op 18 december trokken we naar Winkelomheide. Net zoals in Bel was de kerk hier prachtig versierd. In Winkelomheide kwamen de eerste mensen van buiten Geel. Iemand uit het verre Ravels die het vredeslicht kwam halen voor een ziek familielid, mensen uit Beerse die via Facebook het vredeslicht hadden gevonden. Zaterdag 19 december trokken we naar Stelen en Oosterlo. In Stelen konden we terecht in de mooie openstaande kerk. Ook hier kwamen weer 10-tallen mensen het vredeslicht ontvangen. In Oosterlo hadden de mensen van Huis Perrekes de kerk versierd, het licht ging verder op zijn weg! Zondag 20 december waren Zammel en Larum aan de beurt. Hoewel het zondagmorgen maar een frisse dag was, kwamen er toch al vroeg mensen naar de kerk! Ook in Larum vonden de mensen de weg naar de eenvoudige kerststal en werd het vredeslicht verder gedragen.

Maandag 21 trokken we naar Geel Ten Aard. We werden met open armen ontvangen door de mensen en het licht werd gedeeld vanuit de kerk, die trouwens voor de gelegenheid eenvoudig en mooi was aangekleed! We waren over halfweg. Dinsdag was het licht te gast in de kerk van Holven, waar de kinderen van de scholen meer dan 375 wensen hadden gemaakt voor de Kerstboom! Wensen die meegingen met het licht van Bethlehem.

Woensdag 23 december trokken we naar Elsum! De hal van de kerk was omgebouwd tot een mooi versierde ontvangstruimte met de Kerststal centraal. Ook hier weer een dikke pluim voor de vrijwilligers van de parochie! Het licht kon er schitteren op zijn tocht!

Donderdag 24 december trok het licht via de St.- Dimpnakerk, de kerk van onze Geelse patroonheilige verder. In de kerk van St.-Dimpna, waar vele mensen een kaarsje komen branden, werd het vredeslicht verdeeld onder vele mensen! De hoop van Kerstmis werd ook hier uitgedragen. We eindigden op kerstavond in onze zondagskerk van St.-Amands, in het centrum van de stad. Ook hier was de kerk weer prachtig versierd en tussen de vele brandende kaarsen van de mensen die dagelijks komen, brandde de vlam van de hoop voor de wereld. Het is geen valse bescheidenheid om te zeggen dat wij met onze tocht van de vlam, het licht hebben uitgedragen in meer dan 500 gezinnen en families in Geel en daarbuiten!

Dank je wel, aan de initiatiefnemers van deze tocht in Geel, dank je wel aan alle medewerkers en vrijwilligers van onze parochies, dank je wel aan iedereen die het licht kwam halen en uitdragen!

Het project rond het licht van Bethlehem is niet ten einde, ook in het nieuwe jaar zullen wij verder gaan, door mee te stappen en mee te werken aan het project van ons bisdom om het licht te laten branden, een heel jaar lang, tot Pinksteren, want het licht van de hoop moet verder gaan! Je leest er spoedig meer over.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49 Week 50 Week 51 Week 52  

Externe Links