Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 1 - 6 januari 2021

9 – 10 JANUARI: DOOP VAN DE HEER

"Johannes doopt zijn verlosser "


Wie het evangelie van dit weekend leest of aanhoort, die hoort twee geweldige boodschappen.
Johannes roept de menigte toe: ”Hij komt, die groter is dan ik !!!”
En Jezus hoort de stem van Zijn Vader: “ Jij bent Mijn Zoon en Ik stel mijn vertrouwen op Jou !!!”
Zou niet ieder mensen op een bepaald ogenblik in zijn leven deze twee boodschappen horen ?
1: “Anderen zullen groter zijn en zullen verder bouwen, op hetgeen jij hebt klaar gemaakt !” (Of niet)
2: “Als je nu doet, wat van jou verwacht wordt, dan word je geweldig !” (Of niet)


Vieringen

Momenteel wijzen de bevoegde instanties nog steeds naar 15 februari om terug te keren naar het “oude normaal”. De pastorale eenheid van Geel kiest er voor, om niet in te gaan op vieringen van maximum 15 personen als “gewone weekendviering”. Onze bisschop noemde deze norm een “vergiftigd geschenk” en hij heeft gelijk

Toch wil het Parochieblad zijn lezers de weg wijzen, om geestelijk voedsel te vinden  …  in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen. Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op www.kerknet.be Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen

 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 10 januari


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Feest van de openbaring van de Heer

Bent u ooit als kind drie koningen gaan zingen? Ik alvast wel. Blij waren we, als de mensen waar we aanbelden de deur opendeden en, na het zingen van meestal het welgekende lied over de “Nieuwe hoed”, onze snoep of geld in ontvangst mochten nemen. In sommige parochies is het ook al jaren traditie dat de vormelingen of andere groeperingen gaan zingen voor het goede doel. Missio, het kinderkankerfonds of de kas van de vereniging varen er wel bij, want ook hier in Geel zijn de mensen echt wel vrijgevig. Een prachtige traditie, dat zingen met “Drie Koningen”, alleen klopt het niet helemaal met het oorspronkelijke verhaal.

Eerst en vooral is er in de bijbel helemaal geen sprake van koningen, maar van wijzen uit het Oosten. Zij volgden de ster en waren op zoek naar het licht. Zij wilden niet krijgen, waren niet op zoek naar rijkdom, macht of bezit die ze vonden in het paleis van Herodes, waar ze eerst terecht kwamen, nee ze vonden uiteindelijk het ware licht in een huis, met het pasgeboren kind. En ze kregen niet, nee ze gaven het kind geschenken, goud, wierook en mirre, … De wijzen deelden van hun rijkdom, en het was het Kind dat hen uiteindelijk de ware rijkdom gaf, de ware wijsheid, de openbaring van Gods Woord in de wereld. Daarom keerden zij ook langs een andere weg naar huis terug. De ontmoeting met het kind Jezus veranderde hen totaal. De oude weg van Herodes liep dood, de nieuwe weg van Jezus bracht toekomst voor iedereen.

Als ik terugdenk aan het driekoningen zingen, is er nog een totaal andere herinnering die bij me naar boven komt. Tegen dat we gingen zingen, moesten we zien dat we genoeg kurkenstoppen bij elkaar hadden verzameld. Met een aansteker verbranden we dan de stoppen om zo ons gezicht te kunnen zwart maken. Er was immers toch een zwarte koning bij. In het Bijbelverhaal wordt echter nergens vermeld dat de magiërs zwart of rood of geel waren, enkel dat ze uit het oosten kwamen. In de loop van de lange traditie heeft men ze toch zwart, rood en geel gekleurd, een teken dat Jezus voor alle volkeren is geboren en gekomen. En dat is ook wat we in de wereld zien, in onze eigen stad. In bijna al onze kerken zitten mensen van andere origine, in bijna elke straat wonen mensen die elders geboren zijn, de wereld dringt helemaal binnen in ons eigen leven. Zijn we er bang van of laten wij ze toe. Sluiten wij ons op in ons eigen kleine paleis of gaan wij andere wegen, wegen van ontmoeting, open staan voor anderen, …

Het feest van de openbaring doet mij er telkens weer aan herinneren dat we niet op een eilandje leven hier in onze eigen stad, onze eigen parochie, maar dat we onze ogen mogen open houden en zien dat we met velen zijn. Dat de boodschap van Jezus universeel is en mag klinken.

(Dirk)


Nieuw zorgproject in Geel

In de stilte van deze Corona-tijd is er tussen het station van Geel en de sportvelden van Ter Leunen een nieuw zorgproject gestart. Eén van de gebouwen is een hoge woontoren in een tijdloze roze kleur, meteen een herkenningspunt en begrip in het Geelse. Het project is genoemd naar de buurt : Klein Veldekens, de typerende structuur van het groene binnengebied waar het project is gelegen. De gebouwen staan er in een park, toegankelijk voor iedereen.

Het project is één van de vijf pilootprojecten voor zorgvernieuwing in Vlaanderen. Klein Veldekens gaat terug naar de essentie : een warme thuis, in een rustige omgeving, omringd door mensen die om je geven. Wonen staat voorop, in tedere gebouwen en met respect voor het eigen levensritme. Zorg en ondersteuning zijn steeds nabij, maar dringen zich niet op.

In Klein Veldekens vind je steeds een woonvorm die bij je past. Je woont in een ruim appartement met een eigen voordeur, een eigen adres. En je kan in je vertrouwde flat blijven wonen, ook indien je met een stijgende zorgbehoefte beroep doet op de ondersteuning van het woonzorgcentrum. Zo kan je als koppel samen blijven, ook al is je partner afhankelijk van zorg. Elk appartement in Klein Veldekens is er onzichtbaar op uitgerust om deze zorg mogelijk te maken. En als een verblijf in een groepswoning de voorkeur heeft, kan je in één van de zes groepswoningen terecht. Deze zijn steeds kleinschalig, met 8 bewoners en met gezellige en zonnige leefruimtes. In 2021 starten in Klein Veldekens ook nog twee dagverzorgingscentra, een dienstencentrum en een brasserie. Met Klein Veldekens wil Astor vzw een alternatief zijn voor de klassieke voorzieningen. Klein

Veldekens is géén instelling, maar een zorgzame en levendige buurt, waar iedereen kan wonen op eigen ritme en gewoontes. Een gezellige buurt met mogelijkheden en activiteiten, waar ouderen en personen in een kwetsbare positie volwaardig deel uitmaken van een brede gemeenschap. Een plek waar zorgen voor elkaar vanzelfsprekend is en het welzijn en autonomie van de bewoners gekoesterd wordt. Een zorgzame omgeving waar je in eerste instantie thuis kan zijn. Het pilootproject is een samenwerking met Geelse zorgpartners, en

is bewust in Geel gevestigd : als er één plaats is waar deze aanpak zal lukken, is het in Geel.

Met zijn eeuwenoude zorg voor kwetsbare personen in de samenleving. Op korte tijd hebben reeds vijftig bewoners een nieuwe thuis gevonden in Klein Veldekens. Ze waarderen de warme sfeer, de deskundige en vriendelijke medewerkers en vrijwilligers, en het lekkere eten. Je bent er steeds welkom, voor informatie, een bezoek, een babbeltje.

Contactpersonen:


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links