Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 2 - 13 januari 2021

16 – 17 JANUARI: 02DE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondag 17 januari: H. Antonius abt (vereerd in de parochie Bel)
Donderdag 21 januari: H. Agnes (patrones van maagden, kinderen en hoveniers

" Jezus roept zijn eerste leerlingen "


Het Johannesevangelie begint met een vraag van Jezus.
Jezus is niet begonnen met een oproep
Hij hield geen toespraak
Hij gaf geen vermaningen
Hij vroeg aan twee mannen of ze iets zochten
Zij wilden weten waar Hij woonde
En Hij zei
Kom maar kijken


Vieringen

Wij mengen ons niet in het beleid van het land. Wij mengen ons niet in gokpartijen over het opheffen van de coronamaatregelen. Onze pastorale eenheid kiest niet voor gepriviligeerde vieringen voor 15 “uitverkorenen”.

Toch wil het Parochieblad zijn lezers de weg wijzen, om geestelijk voedsel te vinden  …  in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen. Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op www.kerknet.be Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen

 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 17 januari


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Catechese tijdens de lockdown…

Hoe bereiden we onze vormelingen en eerstecommunicanten van 2021 voor op hun grote moment en hoe zullen de vieringen er in 2021 uitzien? Elke week passeren die vragen wel een paar keer door de mailbox of via een telefoongesprekje de revue. En we moeten toegeven, het is niet eenvoudig. Het is allemaal nieuw, voor ieder van ons, maar het eerste stapje is gezet. In Geel kozen we er voor om de voorbereiding voor dit jaar, kort en krachtig te maken. De eerste stap, de belangrijkste was natuurlijk het inschrijven van onze communicanten en dit is gedurende de decembermaand vrij vlot verlopen. Velen ontdekten de digitale weg en online inschrijvingen kwamen vlot binnen. De lijsten werden gemaakt zodat we vanaf deze maand vlot online met onze kinderen en hun ouders kunnen communiceren. En de voorbereiding dan?

Wel, eerst en vooral is er natuurlijk de godsdienstles op school! Onze godsdienstleerkrachten en klasleerkrachten doen hun uiterste best om op een creatieve manier de boodschap van Jezus bij de kinderen te brengen. Klasvieringen, online filmpjes, een heuse digitale schoolviering… op moderne wijze kreeg in de maand december de kerstboodschap in de scholen heel wat weerklank! Dank je wel hiervoor.

Met onze pastorale eenheid verkennen we ook de mogelijkheden van de digitale wereld. Elke maand krijgen onze vormelingen online een krantje aangeboden rond een bepaald thema, ze werken er in thuis, alleen of samen met hun ouders… Ook vanuit het bisdom krijgen we de nodige hulp en tips om aan de slag te gaan. Voor onze eerste communicanten is er ook elke maand een klein digitaal aanbod dat de plaatselijke verantwoordelijken kunnen doorsturen naar de ouders, om samen met hun kinderen aan de slag te gaan. Kijk eens op onze website bij “communicanten online”. Bovendien zijn de plaatselijke verantwoordelijken ook creatief op zoek om met hun groep toch kleine dingen te doen.

Op dit moment kunnen we nog niet samen vieren in de kerk, dus zijn er nog geen naamopgaves en kruisopleggingen, instapvieringen of gezinsvieringen mogelijk. We blijven het opvolgen en hopen dat we snel terug samen kunnen vieren.  Voor de communievieringen zelf is het nog te vroeg om hierover al dingen te zeggen. We wachten rustig de evolutie van het coronagebeuren af zodat we ten gepaste tijden kunnen communiceren naar iedereen over het wat en waar en hoe. Dank je wel aan allen die meewerken aan een voorbereiding die anders is dan andere jaren!


De tijd door het jaar

Vanaf het komende weekend is het terug gewoon, hoorde ik afgelopen week iemand vertellen. Gewoon, vroeg ik me af, wat is er dan terug gewoon? Ach ja, natuurlijk, de gewone tijd door het jaar breekt terug aan in de kerkelijke jaarkalender. De Kersttijd is voorbij en het is nog uitkijken naar Pasen.  De tijd door het jaar mag echter zeker niet beschouwd worden als een tussendoortje, een overgangstijd. Er zijn twee van die periodes in de kerkelijke jaarkring, een korte tussen Kerstmis en Pasen, en de langere tussen Pinksteren en de advent. Het is een belangrijk deel van het liturgische jaar waarin doorheen de lezingen in de liturgie het belangrijkste deel van de heilige Schrift wordt voorgelezen. Bovendien vieren we in de tijd door het jaar ook enkele belangrijke feesten rond Christus en Maria. Het feest van de Drie-eenheid, het feest van Sacramentsdag, Maria Hemelvaart, het feest van het Heilig Hart,… Bovendien is er in de liturgie doorheen het hele jaar ook aandacht voor de heiligen, sterke geloofsgetuigen die voor ons een voorbeeld zijn in hun navolging van Christus. Kerstmis en Pasen werken dus door gedurende het hele jaar.

Maar wat is gewoon in deze bijzondere tijd, nu we nog altijd niet samen kunnen vieren in onze kerken, nu we ons gebedsleven en ons gelovig zijn heel individueel moeten beleven, vaak enkel in gedachten of digitaal verbonden met elkaar…

Via deze weg een warme oproep om vol te houden. Verbinden wij ons met elkaar in gebed, tijdens een wandeling door de natuur, vanuit ons huis, vanuit het brandende kaarsje in de kerk, vanuit een telefoontje of een corona-veilig bezoekje naar iemand die eenzaam is, vanuit een kaartje naar iemand die je lief is,… Er zijn zoveel manieren om onze relatie met God te onderhouden. Laat ons als christenen niet klagen en zagen over wat niet kan, maar samen ons geloof uitdragen in een positieve toekomst. Wij wensen jullie allen nogmaals een zalig 2021.


Pastoraal forum uitgesteld

Omwille van de coronamaatregelen kan het pastoraal forum van 19 januari niet doorgaan, daar we nog niet mogen samenkomen met een grote groep. Het forum wordt uitgesteld naar een latere datum. Wij houden u op de hoogte en danken u voor uw begrip. Hou het veilig!


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links