Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 3 - 20 januari 2021

23 – 24 januari: 3de ZONDAG DOOR HET JAAR

"Ik maak U tot ‘vissers van mensen'”

Marcus vertelt ons een verhaaltje, dat hij ook had “van horen zeggen”, maar het was ook verteld door diegenen die er zelf bij waren… Je voelt, hoe die eerste leerlingen “gepakt” waren door de uitnodiging van Jezus.

Die eerste volgelingen verlieten “have en goed” voor hun Jezus.

Ge moet straf gepakt zijn, om have en goed achter te laten.

Ge moet veel in de steek laten als je elders een nieuw leven wil beginnen.

Een gevoel en een geschiedenis, die zich in 2021 nog steeds herhalen.


Vieringen

Hoe alles in Geel en elders verloopt met vieringen in open en gesloten kerken, dat kan je vinden op andere plaatsen in dit blad. Openbare vieringen zijn nog steeds niet aan de orde in Geel. In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden … in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.
Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen.
Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op
www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. (meestal YouTube)
Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”.

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen
 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 24 januari

NPO OP ZONDAG

De TV-makers van NEDERLAND 2 (officieel is dat NPO2) hebben een wekelijks geloofsaanbod, waarbij de katholieke kerk aanwezig is vanaf 09.45 u.
De Nederlandse bisdommen hebben ervoor gekozen, iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.
Door elk bisdom zijn één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Het licht van Bethlehem …het vervolg

320 kaarsjes in Geel, meer dan 50 medewerkers in de advent… we kunnen blijven vertellen over ons licht van Bethlehem in de advent… maar we moeten verder, net zoals de herders uit het kerstverhaal en de wijzen uit het Oosten. Toen de herders vertrokken aan de stal, gingen zij in het dorp vertellen over alles wat zij gezien hadden en de wijzen trokken langs een andere weg naar hun land terug, vol van vreugde… Zo trekt ook het licht verder.

Ondertussen heeft heel ons bisdom het licht ontvangen. Onze bisschop ontving het licht op 21 december in het scoutshuis in Antwerpen en misschien zag je ook al wel dat in andere pastorale eenheden het licht is aangekomen. Het licht zal blijven branden tot en met Pinksteren en wij zullen het verspreiden.

Ook in Geel gaat het licht verder, zodra ons programma helemaal rond is, vertellen we er natuurlijk meer over in Kerk en Leven, hier op onze lokale pagina’s!


Kerst- en nieuwjaar bericht uit Venezuela

Ook in het nieuwe jaar voelen wij ons verbonden met christenen van over heel de wereld. We ontvingen een nieuwjaar bericht van missionaris Peter Gijs. We publiceren hier in ons parochieblad graag enkele fragmenten.

“Beste vrienden,

We hebben Kerstmis gevierd. Heel wat minder uitbundig dan andere jaren. Maar meer dan ooit kwam de scherpte van de tragedie van Kerstmis naar boven. Het lijkt wel of het jonge paar Maria en Jozef Venezolanen zijn. Voor hen was er geen plaats in de herberg op het moment dat de jonge moeder op punt staat te bevallen. En een paar dagen later moesten ze de vlucht nemen naar Egypte. Het kerstverhaal lijkt wel het drama van Venezuela te zijn. Hier in het hospitaal van Valle de la Pascua zou het al niet veel beter geweest zijn om te bevallen dan in Bethlehem in die kerststal. De laatste jaren zijn  meer dan 5 miljoen Venezolanen geëmigreerd omwille van de honger of om politieke reden. Voor hen is er geen plaats in hun eigen land. Op 5 december kwam  het bericht vanuit Güiria dat op de kust van Sucre levenloze lichamen zijn gevonden en een aantal bootjes met Venezolanen in de Caraïbische  Zee zijn verdwenen. Ondertussen is het aantal slachtoffers opgelopen tot 38, waaronder mannen, vrouwen en kinderen. Regelmatig zijn er Venezolanen die in kleine bootjes de zee-engte proberen over te steken om in Trinidad een beter leven te zoeken. Caritas en de Vicaria van de Mensenrechten van het aartsbisdom Caracas hebben de Venezolaanse regering op hun verantwoordelijkheid gewezen en ook de onwettige behandeling aangeklaagd van de autoriteiten van Trinidad & Tobago om deze Venezolanen zonder enig voorafgaand onderzoek terug te sturen…”

Ook het coronavirus treft Venezuela… Peter Gijs getuigt:

Volgens de cijfers van de laatste dagen zouden er in totaal iets meer dan 112.000 mensen geïnfecteerd zijn met het Coronavirus. Aanvankelijk werden de veiligheidsnormen goed opgevolgd. De mensen waren angstig. We leefden opeens in een onveilige ongekende wereld. De eerste maand was er controle in de straat. Maar geleidelijk aan, naargelang men gewoon werd aan de situatie, verzwakte de discipline. Plaatselijk werd er ook geen controle meer uitgevoerd of werden de mensen niet  opgeroepen om hun verantwoordelijk op te nemen. Ik voelde me werkelijk onveilig en onbeschermd. Trouwens nu nog vind ik dat we aan ons lot zijn overgelaten. Want het virus danst weelderig rond. Eind november stuurde de president het virus zelfs op vakantie en flexibiliseerde heel de maand december. Het kwam hem goed uit want op 6 december waren het parlementsverkiezingen. Begin januari wordt er weer een periode van lockdown ingesteld. Ik heb de indruk dat de maatregelen van de regering meer van politieke aard zijn dan bescherming van de gezondheid van het volk. Met het bisdom volgen wij in de kerk nauwgezet de normen van de bio-veiligheid op die de Bisschoppenconferentie heeft uitgevaardigd. We kunnen 40% van de bezettingscapaciteit in de kerk toelaten, met mondmasker, sociale distantie en vooraf inschrijven. Zo hebben we dan Kerstmis gevierd en ook de traditionele Aguinaldomissen negen dagen voor Kerstmis met zijn typische muziek, gezangen, en sfeer. Iedere dag om 6 uur in de morgen. Buiten de dagelijkse publicatie van de evangelielezing en de bijbehorende bezinning, de zondagsviering, de sociale maaltijd voor de armen op zaterdag, en een paar digitale vergaderingen en cursussen ligt de pastoraal grotendeels stil. Maar er is ook iets goeds aan deze tijd. Persoonlijk is het voor mij een genadevolle tijd van stilte en bezinning, lezen en interiorisatie.

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Het jaar dat op zijn einde loopt was zeer speciaal en zeker historisch. Het nieuwe jaar met het vaccin brengt hopelijk verandering. Natuurlijk verwacht ik dit ook voor Venezuela.”

Woorden van de paus

Ik sluit mijn brief met mijn wensen voor dit nieuwe jaar. Het zijn woorden van  Paus Franciscus uit zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti (Allen broeders) nº 183: “Door "sociale liefde" is het mogelijk om vooruit te gaan naar een beschaving van liefde waartoe we ons allemaal geroepen kunnen voelen. Naastenliefde kan door haar universele dynamiek een nieuwe wereld opbouwen, omdat het geen onvruchtbaar gevoel is, maar de beste manier om voor iedereen effectieve paden van ontwikkeling te bereiken. Sociale liefde is "een kracht die in staat is om nieuwe manieren te creëren om de problemen van de wereld van vandaag het hoofd te bieden en van diep vernieuwende structuren, sociale organi­saties, wettelijke normen van binnenuit". Een Zalige Kersttijd en een Gezegend Nieuwjaar. Peter Gijs – Venezuela 2020 -2021

Bedankt Peter, het ga je goed in Venezuela, wij wensen je een vruchtbaar apostolaat in het komende jaar. We voelen ons van hieruit verbonden met jou.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links