Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 4 - 27 januari 2021

30 – 31 JANUARI: 4DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Hij onderwees hen met gezag "


In het evangeliestukje van dit weekend treedt Jezus op in de synagoge van Kafarnaüm. Hij is er de “leraar”, en de “concullega-leraren” vragen Hem: “Wat hebben wij met jou te maken?” …
Misschien zouden wij onszelf die vraag eens elke dag opnieuw moeten stellen …
En er ook een antwoord op geven.
Elke keer wanneer we een standpunt innemen: “Wat heb ik hier en nu met Jezus te maken?”


Vieringen

Verschillende mogelijkheden liggen momenteel open. Onze kerken zijn weer een beetje toegankelijk.
Hou de plaatselijke berichten in het oog, maar voor echte “vieringen is het nog te vroeg.
Openbare vieringen zijn nog steeds niet aan de orde in Geel.
In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden … in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.
Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen.
Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op
www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. (meestal YouTube)
Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”.

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed. Nog zeker tot eind februari.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen
 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 31 januari

NPO OP ZONDAG

De TV-makers van NEDERLAND 2 (officieel is dat NPO2) hebben een wekelijks geloofsaanbod, waarbij de katholieke kerk aanwezig is vanaf 09.45 u.
De Nederlandse bisdommen hebben ervoor gekozen, iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.
Door elk bisdom zijn één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Verschillende kerken zijn open om een kaarsje te branden

Ondanks het feit dat we nog niet samen kunnen vieren in onze kerken, blijven ook in Geel verschillende kerken open gedurende de week of het weekend om een kaarsje te branden of om even stil te worden, dit alles natuurlijk binnen de gegeven coronamaatregelen. Bij het schrijven van dit artikeltje weten we nog niet wat het volgende overlegcomité van onze regeringen gaat beslissen over het verzachten of verstrengen van de coronamaatregelen. Via onze site krijg je alvast het meest recente nieuws van onze pastorale eenheid.

We merken dat er de afgelopen weken opvallend veel kaarsjes zijn gebrand en dat doet deugd, ons verbonden te weten met elkaar, hopend op nieuwe en betere tijden…

Je kan op volgende plaatsen terecht in onze pastorale eenheid.

In het weekend van 6 en 7 februari zijn verschillende parochiekerken in Geel extra open om een kaarsje te branden. We houden ons aan de coronamaatregelen: dragen een mondmasker, mogen slechts met 4 personen tegelijk in de kerk binnen en houden de nodige afstand.

Wees welgekomen!


De bijbel als leesboek, leerboek, leefboek 

Heb jij het volgende al eens meegemaakt? Je neemt deel aan een (digitale) eucharistieviering of aan een andere bijeenkomst en er weerklinkt een Bijbelverhaal. De lector heeft nog maar één zin, misschien zelfs nog maar één woord gelezen en je denkt: ‘die tekst ken ik al’ en, zonder dat echt te willen, dwalen je gedachten af naar je middagmaaltijd, het weer buiten, de kinderen of de kleinkinderen. Het is niet gemakkelijk om Bijbelverhalen telkens opnieuw als ‘nieuw’ te beluisteren. En … waarom een boek lezen of herlezen als je de inhoud reeds kent?

Kennen wij de Bijbel? Of kennen we slechts enkele fragmenten? En … zeggen we niet te snel: dat verhaal kennen we wel? Soms herkennen we een tekst, maar de context is ons totaal vreemd. Als we echter één zin of één fragment uit een tekst halen, dan … bestaat het risico dat die zin of dat onderdeel een eigen leven gaat leiden en vervreemdt van het geheel waarvan het deel uitmaakt. Om die reden besloot onze bisschop en de stuurgroep Handelingen om een specifiek Bijbelboek in zijn geheel te lezen en te herlezen! Er werd gekozen voor het boek Handelingen. Dit boek bevat oude en vertrouwde verhalen, zoals het Pinksterverhaal en de bekering van Paulus, maar vele andere delen zijn onbekend en onbemind. Door het geheel te lezen kunnen zelfs de bekende fragmenten als ‘geheel anders’ verschijnen.

Hoe kan je mensen aanzetten om een Bijbelboek te lezen en misschien zelfs meermaals te herlezen? In ons bisdom werden allerlei leesgroepen opgericht. Bedoeling was om zo samen het boek Handelingen te lezen. Spijtig genoeg konden we corona niet de les lezen en vele leesgroepen moesten stoppen voor ze goed en wel begonnen waren. Maar in ons bisdom bleven we niet bij de pakken zitten en via het Youtube-kanaal van ons bisdom en via de website ontstonden allerlei digitale initiatieven.

Conclusie? Moraal van het verhaal: de Bijbel lezen is allesbehalve saai! En … onze ‘kijkers’ die ‘lezers’ werden, vertelden ons dat zij de Bijbel (her)ontdekten als een boek om te lezen, maar veeleer ook als een boek om van te leren én van te leven! Laten we op dit élan verder gaan en laten we, als mensen van de Weg, verder stappen zetten op het pad dat het boek Handelingen voor ons opent! (©Lieve Gommers)

En hier in Geel? De leesgroep van de Handelingen staat te popelen om weer te starten,
de groep “Bijbel en Leven” herneemt zijn bijeenkomsten zo snel het kan en de groep “5 broden en 2 vissen” heeft maandelijks een digitaal boekje tot ze terug kunnen beginnen.
Sluit je graag aan bij onze Bijbelgroepen of heb je graag meer info? Mail naar info@pastoraleeenheidgeel.be en stel je vraag of bel gewoon naar 0472/820458.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links