Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 6 - 10 februari 2021

13 – 14 FEBRUARI: 6DE ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 17 februari: Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd
Donderdag 18 februari: H. Bernadette Soubirous van Lourdes

" Hoe Jezus een melaatse genas "


Wie op het scherm, in de huiskamer of in een kerk de lezingen van komend weekend volgt, ziet, hoe Jezus een melaatse genas, héél bewust om “het gezag” te provoceren. Zijn houding doet onmiskenbaar ook aan 2021 denken:
* Jezus was gebonden door de sabbatwet maar zag, dat hij iemand kon helpen.
* Het was verboden om melaatsen aan te raken, maar hij kon een mens in nood helpen.
* De leiders van het volk stonden kritisch tegenover Jezus, want hij kon mensen helpen.
En Jezus denkt niet eerst aan deze drie sterretjes, maar aan een mens in nood.
Commentaar naar 2021 laten wij aan onze lezer over …


Vieringen

Heropstarten avondvieringen op weekdagen!

Er wordt stilaan gestart met enkele eucharistievieringen in Geel. Inschrijven is verplicht en maximum 15 aanwezigen per viering.

ST.-AMANDS CENTRUM

ST.-DIMPNA

ELSUM

ST.-HUBERTUS TEN AARD

Verder zijn onze kerken weer een beetje toegankelijk. Hou de plaatselijke berichten in het oog, maar voor echte “weekendvieringen is het nog tevroeg”.

In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden  …  in de week en tijdens het weekend.

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.
Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media ons brengen.
Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op
www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering als suggestie en in kleine lettertje staan steeds een tiental vieringen van te lande aangegeven. (meestal YouTube)
Een keuze voor de freaks. Volgen kan altijd, ook voor wie niet wil “zappen”. Sommige zijn vatbaar voor terugspoelen.

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED IN AVERBODE

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed. Nog zeker tot eind februari.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Dagelijks om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen
 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Het “licht van Bethlehem” brandt permenent voor het altaar.

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 14 februari

NPO OP ZONDAG

De TV-makers van NEDERLAND 2 (officieel is dat NPO2) hebben een wekelijks geloofsaanbod, waarbij de katholieke kerk aanwezig is vanaf 09.45 u.
De Nederlandse bisdommen hebben ervoor gekozen, iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.
Door elk bisdom zijn één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Aswoensdag: ook mogelijkheid om askruisje te halen in onze kerken.

Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd, een moment van bezinning en gebed voor vele christenen. De palmtakken van het voorbije jaar worden verbrand en met de assen tekenen wij ons als christen om te gedenken dat wij als mensen van stof en as zijn, en tot stof en as zullen wederkeren. Het is tevens een oproep tot bekering en geloof in de Blijde Boodschap. We bereiden ons weer 40 dagen lang voor op het feest van Jezus verrijzenis.

Dit jaar zal onze veertigdagentijd anders zijn dan anders, we zullen maar beperkt kunnen samenkomen, we zullen Broederlijk Delen op een andere manier moeten aandacht geven…

Op Aswoensdag, 17 februari volgende week,  zijn er 6 vieringen met asoplegging voorzien. Opgelet, men dient voor deze vieringen vooraf te reserveren daar wij slechts met 15 mensen mogen samenkomen in de kerk. Reserveren kan natuurlijk voor slechts 1 viering! Het dragen van een mondmasker is verplicht gedurende heel de viering en de asoplegging zal op een coronaveilige manier gebeuren. De assen zullen dit jaar symbolisch op het hoofd gestrooid worden, een heel klein beetje heel fijn stof als teken dat we kleine mensen zijn.

Reserveren kan enkel centraal op maandag 15 februari tussen 10.00 u. en 11.00 u via telefoon op 014/580666 (pastoor Dirk) of via mail tevens op maandag naar dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be. Vroeger inschrijven kan niet, daar we iedereen gelijk de kans willen geven om te komen.

De vieringen hebben plaats op volgende kerken:

Laat de veertigdagentijd voor ieder van ons een tijd van bezinning en gebed zijn, een tijd van vasten en delen, … een mooie start toegewenst.


Maak jij ook een gebedsdoos?

Kennen jullie een grabbelton? Een doos met een gat erin en daaruit mag je iets ‘trekken’. Kunnen jullie zo’n ‘gebedsdoos’ maken? Zoek een doos en versier de doos zodat duidelijk wordt dat het een ‘gebedsdoos’ is.
Leg naast de doos een hele stapel kleine papiertjes. Bedoeling is dat elk lid van het gezin of de familie op een briefje schrijft voor wie hij of zij wil bidden. Voor welke mensen wil jij bijzonder bidden: voor een buurvrouw die ziek is, voor een kindje uit de klas dat verdrietig is, voor iemand die je zag op Karrewiet, … ?
Stop de briefjes in de gebedsdoos. Af en toe (bv. elke week op zondag) mag elk gezinslid een briefje uit de doos trekken. Bedoeling is dat je de volgende  week dan extra probeert te bidden voor de persoon of personen die op het briefje vermeld staan. Belangrijk is echter wel … voor je een briefje mag trekken …, moet je ook eerst een briefje schrijven en in de doos stoppen! Onze eerste communicanten in Geel gingen aan de slag, niet alleen zij maar ook onze vormelingen. Surf eens naar onze website www.pastoraleeenheidgeel.be en kijk bij communicanten online.


Startavond Broederlijk Delen online

Wij starten ook avond van 17 februari de actie van Broederlijk Delen met een korte bijeenkomst online. We geven een korte duiding bij de campagne en hoe we hier in Geel deze gestalte kunnen geven. Normaal gezien kan je ook als je geen webcam of micro hebt de bijeenkomst volgen op je computer door gewoon op de link die je krijgt te klikken. Boxen zijn wel nodig voor het geluid. We gaan trachten via de digitale weg toch de start te geven… Wil je graag aanwezig zijn? Vraag voor maandag 15 februari de link aan via pastoor Dirk door te mailen naar dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be


Open kerken…

Verschillende kerken zijn open in de week of het weekend om een kaarsje te branden.
Hieronder geven we graag nog eens een overzichtje.

Wees welgekomen!


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links