Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 7 - 17 februari 2021

20 – 21 FEBRUARI: 1STE ZONDAG IN DE VASTEN

" Jezus in de woestijn "


Na Zijn doopsel in de Jordaan bij Johannes de Doper, trok Jezus zich terug in de woestijn. Het werd een tijd van bekoringen en keuzes maken. Telkens probeert Satan het vertrouwen uit Zijn hart te halen.
Voor ons, in 2021, zijn er zeker vragen genoeg om keuzes te maken: Keuzes voor vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de beleidsmakers, vertrouwen in allerlei initiatieven, om de crisistijd die wij meemaken, naar een betere toekomst te leiden.
Wensen wij elkaar veel vertrouwen toe ??? !!!
 


Vieringen

Voorlopig zijn er in onze kerken enkel selectief enkele eucharistievieringen ’s avonds.
Inschrijven bij pastoor Dirk is verplicht.(liefst op maandagmorgen zoals afgesproken.
Stilaan denken enkele parochies aan weekendvieringen, maar het zal op inschrijven zijn en volgens de voorschriften.
Hou deze rubriek in het oog voor meer nieuws !!!

 

ST.-AMANDS CENTRUM

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

          19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

ST.-DIMPNA

ELSUM

            18.30 u. voor overledenen

            18.30 u. voor overledenen

ST.-HUBERTUS TEN AARD

Verder zijn onze kerken nog toegankelijk tijdens de uren, waar normaal in het weekend wordt gevierd..

In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden … in de week en tijdens het weekend.
 

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.
Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media brengen.

Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering van een andere bisdom in de kijker, wanneer de VRT geen eucharistie uitzendt.

 

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED IN AVERBODE

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed.
Nog zeker tot eind februari.

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Dagelijks om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen
 (Zaterdag om 17.30 u. en dan in het Engels)

Het “licht van Bethlehem” brandt permenent voor het altaar.

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

ZONDAGSEUCHARISTIE 14 februari


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Start van de veertigdagentijd, start van Broederlijk Delen

In 2021 viert Broederlijk Delen zijn zestigste verjaardag. Zestig jaar solidariteit tegen onrecht en armoede. Maar ook zestig jaar vóór verandering. Dat willen ook wij hier in Geel niet loslaten. Want de roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit. Broederlijk Delen begon zestig jaar geleden in Congo, maar groeide al snel uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Partnerschappen waarin ze samen op zoek gaan naar de beste recepten voor verandering. Verandering is meer dan ooit nodig. Ze botsen overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die ons allemaal aangaan. Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, armoede, … Het antwoord op deze problemen is, net als zestig jaar geleden, delen en herverdelen. Want er is genoeg voor iedereen. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet iedereen een fair aandeel in handen heeft. En dat wie teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg. Voor christenen is Jezus hierbij de inspiratiebron bij uitstek. Was Hij het niet die ons voorging in leven met genoeg, in delen en solidariteit met de/het meest kwetsbare? Was Hij het niet die ons een nieuwe weg ten leven toonde waarin ‘iedereen mee’ is? Delend gaan we samen, solidair met gemeenschappen wereldwijd, ‘van de oude naar een nieuwe wereld’ waar het welzijn van mensen en de grenzen van onze planeet centraal staan.

Ook bij ons hier in Geel zijn we al lang bezig, soms met grote acties en fakkeltocht, soms met kleinere acties: ontbijt in de kerk, een avond met spreker, een optreden en denken we meer recent de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook maar aan onze vormelingen activiteit rond Broederlijk Delen. Dit jaar zal het allemaal een beetje anders moeten. Misschien schreef je wel in voor onze digitale startmoment van vanavond. In de loop van de volgende weken zal er in onze plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven aandacht zijn voor Broederlijk Delen, want Delen doet Goed!


Aswoensdag… een kans en aanbod!

Gedenk mens dat je van stof en as bent en tot stof en as zult wederkeren.” De palmtakken van vorig jaar worden verbrand en met deze assen laten we ons bestrooien. We gedenken dat we als mensen maar een klein stipje zijn in onze grote wereld, maar wel een belangrijk stipje, dat het verschil kan maken… 40 dagen lang kunnen wij weer wat meer bewust op weg, ons zelf de vraag stellende waar wij heen willen met ons leven, maar ook hoe we de handen uit de mouwen gaan steken.

Bekeer u en geloof in de blijde boodschap.” De andere mogelijke zin die de voorganger zegt bij de asoplegging. Keer je om, vraagt Jezus ons! Keer je om en kijk eens even terug naar de afgelopen periode, wat kan er nog beter als gelovige… Keer je om en ga andere wegen… Blijf bewust kiezen voor die blijde boodschap.

Door de coronacrisis is het aantal plaatsen in onze Aswoensdag vieringen jammer genoeg beperkt en moest je vooraf inschrijven. Misschien is er nog een plaatsje vrij… je kan nog proberen te bellen naar pastoor Dirk (opgelet: enkel graag op vaste lijn: 014/580666)

Gedurende de veertigdagentijd heeft ons bisdom een rijk aanbod aan programma’s online op het youtube-kanaal. Via onze eigen website vinden jullie de link naar het aanbod van het bisdom! Klik even bij de bezinning van de dag en op die pagina kan je al het andere materiaal vinden!!!


Schaapjes tellen 2020

Zoals elk jaar werden we andermaal de voorbije maand overspoeld met cijfers. Cijfers in allerlei maten en soorten, de meeste met veel nullen. Naar goede gewoonte blikken ook wij rond deze tijd even terug op het voorbije jaar 2020: de schaapjes tellen of... wel en wee in 'de vrome kudde' van de Goede Herder... De corona (u weet wel) zorgde natuurlijk voor andere cijfers het voorbije jaar.

Er werden 79 kinderen gedoopt, waarvan 52 jonger dan 1 jaar, 23 tussen 1 en 7 jaar en 4 ouder dan 7 jaar.

Er waren 241 eerstecommunicanten die begeleid werden door 23 vrijwilligers. Er werden 193 kinderen gevormd. Er waren in dit crisisjaar toch nog 3 huwelijken en van 55 mensen namen we kerkelijk afscheid.

In onze pastorale eenheid zijn er 1068 vrijwilligers actief (in kerk en verenigingen), toch een mooi aantal.

Op een gewone zondag in oktober (de derde namelijk) kwamen er 573 mensen naar de weekendvieringen in Geel, en met Kerstmis 0 (u weet waarom). Zo, alle schaapjes zijn geteld… tot volgend jaar!


HET LICHT VAN BETHLEHEM VAN ZUID TOT NOORD

Licht in het Zusterhof

Een licht dat mensen met elkaar verbindt.

Een warm gebaar in Corona-tijden.

Ook in woonzorgcentrum Zusterhof geven we het licht door om elkaar nabij te zijn.

Op Lichtmis, 2 februari werd het licht vanuit de Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus  door E.H. Jan Verheyden en Lieve Helsen naar het woonzorgcentrum gebracht.

In woonzorgcentrum Zusterhof wonen 133 bewoners.

Omdat we ieders veiligheid willen respecteren, kunnen  er voorlopig geen Eucharistie en communiediensten doorgaan. Met dit vredeslicht willen we alle bewoners en hun familie, onze medewerkers en vrijwilligers een warm hart toe dragen.

Het vredeslicht wil een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen onderling.

Vanaf nu zal het vredeslicht, als we terug starten, in elke gebedsviering in het Zusterhof aanwezig zijn, zodat alle bewoners het kunnen zien en voelen. -


Uitstel eerste communies en vormsels

Zoals u reeds hoorde op radio en TV en las in de kranten, hebben de Belgische bisschoppen - na advies van de virologen en na rijp beraad - besloten om de eerste communies en vormsels van 2021 uit te stellen naar het najaar!

Met de informatie van het vicariaat Kempen en ons bisdom zijn ook wij in Geel nu bezig om zo snel mogelijk de nieuwe data in te plannen en mee te delen aan de catechisten, ouders, scholen en aan onze lezers. Wij vragen nog even geduld, want het is een hele puzzel.

We houden u op de hoogte.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links