Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 8 - 24 februari 2021

27 – 28 FEBRUARI: 2DE ZONDAG IN DE VASTEN

" Dit is Mijn Zoon, De Welbeminde "


Wie de lezingen van dit weekend nakijkt of beluistert via gelijk welke media, maakt het verhaal mee van Jezus, die door zijn beste vrienden wordt gespot in bijzijn van Mozes en Elia. Zij mochten er pas over spreken “na Zijn verheerlijking”.
Dit is een mooi Bijbelverhaal voor mensen met “nare herinneringen”. Soms spelen nare beelden in ons hoofd, van mensen die ons leven danig in de war brachten.
En toch … is er geen mens, waar geen goed kantje aan zit … één facet van een misschien mislukte edelsteen.
Zoeken wij nog naar facetjes ???
 


Corona veilig

Vieringen

Voorlopig zijn er in onze kerken enkel selectief enkele eucharistievieringen ’s avonds.
Inschrijven bij pastoor Dirk is verplicht.(liefst op maandagmorgen zoals afgesproken.
Stilaan denken enkele parochies aan weekendvieringen, maar het zal op inschrijven zijn en volgens de voorschriften.
Hou deze rubriek in het oog voor meer nieuws !!!
Het wordt een moeilijke beslissing en omdat er zo veel factoren een rol spelen zullen wij écht wel voorzichtig moeten zijn … mét of zónder prikje
 

ST.-AMANDS CENTRUM

ST.-DIMPNA

19.00 u. Eucharistieviering voor overledenen.

ELSUM

18.30 u. voor overledenen

18.30 u. voor overledenen

Verder blijven onze kerken toegankelijk tijdens de uren, waar normaal in het weekend wordt gevierd. Je bent welkom, je wordt niet bekeken, noch ter verantwoording gevraagd.

Hartelijk welkom !  Veel devotie !..

Wij willen onze lezers de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden  …  in de week en tijdens het weekend.

 

GEELSE BEZINNING

Onze pastorale eenheid zoekt voor jou in de overvloed aan boekjes naar hetgeen ons kan leiden. Kleine vieringen, grote suggesties kan je vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be.

Dagelijks krijg je er een ‘insteek’, een impuls, waarmee je op weg kan.

Uiteraard maak je er zélf van, wat in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De teksten zijn per week ook op papier op te vragen bij:

Dirk Van den Broeck
Kapelstraat, 20 A
tel. 014 58 06 66
gsm 0485 30 82 19

Verder kan je met ons naar de aanbiedingen gaan, die de media brengen.

Voor de zondag kan je ’s morgens altijd eens kijken op www.kerknet.be
Daar zetten ze steeds een viering van een andere bisdom in de kijker, wanneer de VRT geen eucharistie uitzendt.

 

BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

MORGENGEBED IN AVERBODE

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV op volgende kanalen:

De teksten van deze gebedsvieringen zijn beschikbaar via: www.bidmetonsmee.be, klikken op morgengebed. Nog zeker tot eind februari

 

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV (enkel Proximus 215) mis vanuit de grot van Lourdes

Dagelijks om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet op YOUTUBE, zoek het kanaal “Bisdom Antwerpen

(Zaterdag uitzonderlijk om 17.30 u. en dan in het Engels)

Het “licht van Bethlehem” brandt permanent voor het altaar.

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

 

ZONDAGSEUCHARISTIE 28 februari

10.00 u. RADIO 1 en TV1 Hoogmis uit de St.Salvatorkathedraal in Brugge.

10.00 u. NPO 2 hoogmis vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk, met pastoor Wim Bakker. Vooraf is er 15 minuten “geloofsgesprek”

10.00 u. streaming via “kerknet.be: hoogmis uit de Antwerpse kathedraal.

 

Verder zijn onze kerken nog toegankelijk tijdens de uren, waar normaal in het weekend wordt gevierd..

In deze bladzijde willen wij onze lezers iedere week de weg blijven wijzen, om geestelijk voedsel te vinden … in de week en tijdens het weekend.
 


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Broederlijk Delen medewerker van het “bijna” eerste uur…

Marcel Devries, voor iedereen in Geel en omstreken een bekend begrip, maar wat toch velen niet weten is dat hij er bij was vanaf het “bijna” eerste uur van Broederlijk Delen… hoog tijd dus voor een interview:

Marcel, in 1961 toen het allemaal begon was jij er nog niet bij, maar hoe begon het allemaal eigenlijk?

Je zegde het al zelf, het begon in 1961, het was er dus eerder dan het Concilie. Het was volgens mij eigenlijk een mentale aankondiging dat er een concilie nodig was: de manier van denken over een wereldorde, zoals die toen in de kerk heerste, klopte niet meer. Geven en (vragen om te ) krijgen klopte niet. Er moest een stuk van de boterham zijn voor iedereen.

Vasten moest dus anders worden ingevuld…

Vasten betekende tot dan toe: luxe uitstellen (verstervingen doen) waar je later zelf goed mee was, uitsparen tot latere datum. De eerste acties van BROEDERLIJK DELEN waren doe-acties, die iets (geld) opbrachten en dat geld moest naar de armen gaan en de armen waren in de jaren ’60 zeker de negerkes in Kongo. Auto’s wassen, wafels verkopen …

Vanaf 1972 ergens begon het voor jou in Geel, klopt dat?

Ja inderdaad, voor mij kan ik in Geel maar praten vanaf ’72. Geel zette zich mee aan de kop van acties voor Broederlijk Delen, maar er werd resoluut gekozen voor eigen projecten. Er waren missionarissen genoeg en met een stad van 12 parochies kan je wel iets financieren (onder andere een pompierswagen voor Opper Volta (nu Burkina Faso) die in Geel gemonteerd werd door eigen mensen en los door de woestijn ter plaatse werd afgeleverd).

Maar in Geel ging het verder dan dat…

Dat klopt, Geelse projecten kaderden soms in de B.D.-projecten maar niet altijd. Het gebeurde ook, dat heel het jaar door (één jaar lang) alle ontwikkelingsprojecten naar één project gingen: Paters en zusters in India, Brazilië, Congo, Opper Volta. Stilletjes aan ontstonden zo blijvende acties die zich bundelden in de Derde Wereldraad, gesteund door de Noord-Zuid-dienst. Er werd gezocht naar een evenwicht tussen de acties, de projecten, de Geelse mensen …  Geel was een bijzonder goed Deelnemer voor Damiaanactie, 11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden … . Ze vonden elkaar samen met projecten, die verder gingen nadat ze op een jaar in de raad geboren waren en gesteund werden … ontstaan van de projecten van de G.O.S. Geelse ontwikkelingssamenwerking met wafelverkoop op de verkiezingen…

En toen kwam de krokusvakantie…

Ja, dat was een hele grote verandering voor Broederlijk Delen toen het krokusverlof werd ingevoerd: Aswoensdag was geen schooldag meer, askruisjes en werkende mensen en vooral de jeugd, wat moesten we nu doen…  Daarom gingen wij naar een dekenale avondactiviteit voor heel Geel. Iedereen hield een viering met askruisjes in zijn eigen kerk maar verzamelde daarna in het centrum. Eerst drie fakkeltochten die samen kwamen aan de gemeentelijke feestzaal in de Stationsstraat: Holven, Ten Aard en Larum trokken er recht naartoe. Het Zuiden vertrok aan ’t Zonneke en trok naar de Markt, waar St.-Amands aansloot en St.-Dimpna en Bel kwamen langs de Nieuwstraat aansluiten. Het was een grote organisatie, politiebegeleiding, chaos  en soms ee moeilijke samenwerking, maar een evenement, dat uitstraling had naar de regio. Radio 2 luisterde mee. … Een kooroptreden, grote sprekers en stilaan ook werkwinkels om het deelnemersveld toch breed aan te spreken. De massa vroeg een eigen aanpak …

Maar ook dat ging voorbij en het werd kleiner?

Klopt. Er werd overgeschakeld naar het St.-Dimpnalyceum. Koken op zijn Congolees, dansen, kleien, knutselen, musiceren en vooral … praten en luisteren naar grote en kleine sprekers. Meestal kwam het kruim van het nationaal team met enkele mensen naar Geel.

En vandaag?

De startactiviteit bleef. Medewerkers moesten per bisdom gezocht worden. Medewerkers hadden krokusverlof met Aswoensdag. Wat overbleef, zowat 20 jaar geleden was: een werkavond, zoals die nu nog steeds doorgaat. Alles klassiek maar gesmaakt door een 50-tal aanwezigen, van wie iedereen dacht, dat die stokoud waren en volgend jaar niet meer zouden kunnen terug komen. Toch zijn het er nog altijd een 50-tal. Vele zijn gestorven, maar toch bleven ze met 50. En al die jaren is de wereldwinkel aanwezig met eerlijke producten, zeer gewaardeerd en hiervoor dank!

Bedankt Marcel voor dit interview. Enkele jaren geleden wist Broederlijk Delen ons te vertellen dat Marco een boer was en dat altijd zou blijven. Zo ben jij een enthousiaste vrijwilliger die dat altijd zal blijven!


Bijbelmoment online!

Met enkele mensen hielden wij vanuit de Bijbelgroep “5 broden en 2 vissen” een online Bijbelmomentje over ons maandelijkse onderwerp in het kader van ons jaarthema “10”. Het thema van deze avond was “de 10 plagen van Egypte”, verrassend actueel in deze tijd van pandemie. Het werd een zelfs emotionele ontmoeting waarin we uitwisselden, mekaar bemoedigden, deelden uit onze ervaring. Ook 24 februari zullen we voorlopig nog online aan de slag moeten. Je kan het bundeltje aanvragen via dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be en tevens de link om aan het gesprek deel te nemen. Thema van deze avond is het verhaal van de 10 maagden. We wisselen uit over het verhaal, zonder met elkaar in discussie te gaan.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  
         
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links